Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Support för Dell OpenManage Enterprise Update Manager

Summary: Med insticksprogrammet Dell OpenManage Enterprise Update Manager får OpenManage Enterprise funktioner från Dell Repository Manager. Update Manager effektiviserar skapandet av anpassade datalager, baslinjer och kataloger och nedladdning av uppdateringspaket till ett enda enkelt arbetsflöde. Update Manager gör det enkelt att hantera datalagret, inklusive att ta bort, importera och schemalägga uppdateringar.  Med Update Manager får du en översiktsskärm som visar viktig information, inklusive datalagernamn, katalog som används för skapande, version och färgkodad viktighetsgrad. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Insticksprogram för OpenManage Enterprise Update Manager

Support för Dell OpenManage Update Manager

 • Insticksprogram till Dell OpenManage Enterprise
 • Skapa anpassade datalager med hjälp av enhetslagret från OpenManage Enterprise
 • Importera eller ta bort komponenter eller paket till och från ett datalager.
 • Uppdatera datalager när nytt innehåll är tillgängligt på webben på dell.com eller i en offlinekälla.
 • Konfigurera OpenManage Enterprise-proxyn och hantera lagringsvarningar för datalagren.

Dell OpenManage Enterprise Update Manager är ett insticksprogram till konsolen Dell OpenManage Enterprise som gör det möjligt för IT-administratörer att skapa och hantera datalager för enheter som hanteras i OpenManage Enterprise som kör iDRAC eller ett Windows-operativsystem. Det här insticksprogrammet är en viktig komponent i OpenManage-portföljen och det ger smidig integrering.

 
 

Fördelar med Dell OpenManage Enterprise Update Manager

Med hjälp av Update Manager kan du hålla dina system uppdaterade med den senaste programvaran och fasta programvaran genom att:

 • Hålla datalagren uppdaterade för uppdatering av systemen.
 • Tillåta manuella eller automatiska uppdateringar av en katalog som finns i ett datalager.
 • Anpassa ett datalager genom att importera eller ta bort uppdateringspaket.
 • Skapa en baslinje för ett datalager som kan användas för att uppdatera den fasta programvaran för komponenterna i datalagret.

Ett datalager består av systempaket och tillhörande Dell Update Packages (DUP). Ett systempaket är en samling programvara som kan grupperas för att ordna relaterade uppdateringar som är tillämpliga för samma målplattform och har samma format. Ett Dell Update-paket (DUP) är en självständig körbar fil i ett standardpaketformat som uppdaterar ett specifikt programvaruelement på en Dell-server eller -lagring, t.ex. BIOS, en drivrutin, programvara och andra liknande programvaruuppdateringar. Paketen och lagringsplatserna möjliggör distribution av flera uppdateringar av fast programvara på en gång. Update Manager stöder DUP:er (Dell Update Packages) i .EXE-format.

 
 

Dell OpenManage Enterprise Update Manager

Funktioner i Dell OpenManage Enterprise Update Manager

 • Skapa anpassade datalager med hjälp av enhetslagret från OpenManage Enterprise.
  • Inklusive användning av lösningskataloger som ESXi, Azure Stack och validerad MX Stack
  • inklusive användning av kataloger som har skapats av DRM och Server Update Utility-kataloger som finns på en nätverksplats
 • Ta bort komponenter eller paket från ett datalager.
 • Importera komponenter till ett datalager.
 • Uppdaterar datalager automatiskt när nytt innehåll är tillgängligt på webben på dell.com eller i en offlinekälla.
 • Konfigurera OpenManage Enterprise-proxyn och hantera lagringsvarningar för datalagren.
 
 

Dell OpenManage Enterprise Update Manager

Förbättringar av Dell OpenManage Enterprise Update Manager

Dell Technologies förbättrar ständigt OpenManage Enterprise med New Update Manager.Nya funktioner i OpenManage Enterprise Update Manager version 1.5

 • Stöd för OpenManage Enterprise 4.0
 • Uppdatering av lagringsplats innehåller inte borttaget innehåll.
 • Uppdatering av datalager vid ändring av grupp eller komponent.
 • Jämför lagringsplats 
  • Jämför lagringsplatsversioner
  • Jämför lagringsplats med senaste tillgängliga katalog
  • Skapa en jämförelserapport i csv-format

En fullständig lista över förbättringar, begränsningar, åtgärdade problem och kända problem finns i versionskommentarerna för OpenManage Enterprise Update Manager.

 


Nya funktioner i OpenManage Enterprise Update Manager version 1.4

 • Stöd för OpenManage Enterprise 3.10.x
 • Stöd för OpenManage Enterprise säkerhetskopiering och återställning.
Nya funktioner i OpenManage Enterprise Update Manager version 1.3

 • Stöd för OpenManage Enterprise 3.9.
 • Avancerad sidnumrering.Nya funktioner i OpenManage Enterprise Update Manager 1.2

 • Stöd för HTTPS-lagring i alla datalageråtgärder.
 • Stöd för Windows Server 2022 i datalager och baslinjer.
 • GUI-förbättringar för att säkerställa bättre användbarhet.

En fullständig lista över förbättringar, begränsningar, åtgärdade problem och kända problem finns i versionskommentarerna för OpenManage Enterprise Update Manager 1.0.

Nya funktioner i OpenManage Enterprise Update Manager 1.1

 • Stöd för omfattningsbaserad åtkomstkontroll:
  • För att skapa datalager
  • För att visa datalager
  • För att uppdatera datalager
 • Redigera datalagrets namn och baslinjenamn.
 • Överföring av ägarskap för datalager från en enhetshanterare till en annan.
 • Förbättringar av lagringsinställningar för att ge mer än 10 GB lagringsutrymme.
 • Förbättringar av användargränssnittet för att säkerställa bättre användbarhet.

En fullständig lista över förbättringar, begränsningar, åtgärdade problem och kända problem finns i versionskommentarerna för OpenManage Enterprise Update Manager 1.0.

Nya funktioner i OpenManage Enterprise Update Manager 1.0

 • Första utgåvan av OpenManage Enterprise Update Manager.

En fullständig lista över förbättringar, begränsningar, åtgärdade problem och kända problem finns i versionskommentarerna för OpenManage Enterprise Update Manager 1.0.

 
 
 

Rollbaserade behörigheter för OpenManage Enterprise Update Manager och OpenManage Enterprise

Dell EMC OpenManage Enterprise Update Manager kostar inget att använda. I följande tabell visas en sammanfattning av funktioner som är beroende av rollbaserade behörigheter.

Rollbaserade behörigheter för Update Manager

I följande tabell visas behörigheterna för en Update Manager-användarroll.

Funktion Administratör Enhetshanteraren Visningsprogram
Installera eller avinstallera Update Manager Tillåten Ej tillåtet Ej tillåtet
Aktivera eller inaktivera Update Manager Tillåten Ej tillåtet Ej tillåtet
Konfigurera proxy Tillåten Ej tillåtet Ej tillåtet
Konfigurera inställningar Tillåten Ej tillåtet Ej tillåtet
Skapa datalager Tillåten Tillåten Ej tillåtet
Skapa datalager Tillåten Tillåten Ej tillåtet
Importera uppdateringspaket Tillåten Tillåten Ej tillåtet
Ta bort datalager eller paket eller uppdatera paket Tillåten Tillåten Ej tillåtet
Datalageruppdatering Tillåten Tillåten Ej tillåtet
Visa instrumentpanelen för datalagret Tillåten Tillåten Ej tillåtet
Visa datalager Tillåten Tillåten Ej tillåtet

Rollbaserade behörigheter för OpenManage Enterprise

Följande tabell innehåller de OpenManage Enterprise-funktioner som krävs för en Update Manager-användare.

Funktion Administratör Enhetshanteraren Visningsprogram
Uppdatera fast programvara med rapport om baslinjeefterlevnad Tillåten Tillåten Ej tillåtet
Uppdatera inställningar Tillåten Ej tillåtet Ej tillåtet
Skapa varningspolicy Tillåten Tillåten Ej tillåtet
 
 

Dell OpenManage Enterprise Update Manager

Ladda ner och installera för Dell OpenManage Enterprise Update Manager

Update Manager 1.5 är ett insticksprogram för Dell OpenManage Enterprise (minst version 4.0). Så här laddar du ner och installerar eller uppgraderar insticksprogrammet:

Identifiera insticksprogrammet med hjälp av Update Settings på sidan Console and Plugins. Sedan installerar du insticksprogrammet från avsnittet Update Manager på sidan Console and Plugins eller uppgraderar från en tidigare version.
Administratörsrättigheter krävs för att installera och konfigurera inställningar för Update Manager.
 1. Anslutningsmöjligheter till insticksprogrammet Update Manager
 2. Starta Dell EMC OpenManage Enterprise.
 3. På menyn Application Settings väljer du Console and Plugins. Sidan Console and Plugins visas.
 4. Klicka på Update Settings.
 5. Välj Manual. Med det här alternativet kan du manuellt kontrollera uppdateringar från en viss källa.
  Automatisk uppdatering stöds inte för att identifiera Update Manager.
 6. Välj källa: online eller offline, där uppdateringarna ska tillämpas.
 7. Klicka på Verkställ
  Update Manager måste installeras manuellt när insticksprogrammet har upptäckts.
 1. Starta Dell EMC OpenManage Enterprise.
 2. På menyn Application Settings väljer du Console and Plugins. Sidan Console and Plugins visas.
 3. På sidan Console och Plugins klickar du på alternativet Install för Update Manager. Fönstret Install Plugin visas.
 4. Klicka på Download Plugin. Insticksprogrammet hämtas och hämtningsstatus visas.
 5. Klicka på Installera.
  Det krävs att du startar om OpenManage Enterprise-enheten för att Update Manager ska visas under Plugins.
 1. Från OpenManage Enterprise går du till Application Settings och Consoles and Plugins.
 2. Klicka på Update Settings och välj obligatoriska fält.
 3. Gå till avsnittet Update Manager på sidan Consoles and Plugins och klicka på Update Available.
 4. Klicka på Download Update. Enheten startas om, uppdatera insticksprogrammet men stanna kvar i avaktiverat läge.
 5. Klicka på Enable för att aktivera insticksprogrammet.
Mer information om OME-funktioner finns i bruksanvisningen för Dell OpenManage Enterprise.
 
 
 

Resurser för Dell OpenManage Enterprise Update Manager

Community

Delta i OpenManage Systems Management-forumet för:

 • anslagstavlor för att publicera frågor och svar
 • bloggar för att läsa och kommentera artiklar
 • idéutbyten där du förbättra produkter och rösta på idéer som andra gruppmedlemmar har publicerat
 • Och mer ...

Dokumentation

Den senaste dokumentationen finns i dokumentationen för Dell OpenManage Enterprise Update Manager.

Videor

Insticksprogramarkitektur för OpenManage Enterprise och FlexSelect


OpenManage Enterprise-konsolen kan utökas med en insticksprogramarkitektur som innehåller insticksprogrammen Power Manager, SupportAssist och Update Manager.

November 2020

OpenManage Enterprise-konsolen


OpenManage Enterprise-konsolen förenklar hanteringen genom att tillhandahålla kraftfulla automatiseringsfunktioner som gör att administratörerna kan utöka sin kontroll och minska tidsåtgången.

Augusti 2019

Översikt över OpenManage Enterprise


OpenManage Enterprise ger IT-proffsen en intelligent automatisering med realitidseffektivitet och kostnadsbesparingar

Mars 2019

Cause

Dell

Resolution

Dell Technologies

Article Properties


Affected Product

OpenManage Enterprise Update Manager, Dell EMC OpenManage Enterprise

Product

OpenManage Enterprise Update Manager, Dell EMC OpenManage Enterprise

Last Published Date

13 May 2024

Version

20

Article Type

Solution