Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Dell OpenManage Enterprise Update Manager Desteği

Summary: Dell OpenManage Enterprise Update Manager eklentisi, OpenManage Enterprise'a Dell Repository Manager işlevi sağlar. Update Manager; özel depo, temel ve katalog oluşturma ile güncelleştirme paketi indirme işlemlerini tek bir basit iş akışıyla kolaylaştırır. Silme, içe aktarma ve yenilemeleri planlama gibi işlemler sunan Update Manager, depo yönetimini kolaylaştırır.  Update Manager; depo adı, oluşturma işleminde yararlanılan katalog, sürüm ve renk kodlarıyla ayrılmış önem durumu gibi temel bilgileri gösteren bir genel bakış ekranıdır. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

OpenManage Enterprise Update Manager Eklentisi

Dell OpenManage Update Manager Desteği

 • Dell OpenManage Enterprise Eklentisi
 • OpenManage Enterprise'dan aygıt envanterini kullanarak özel depolar oluşturur
 • Bileşenleri veya paketleri bir depoya aktarır ya da bir depodan siler.
 • Çevrimiçi olarak Dell'de veya çevrimdışı bir kaynakta yeni içerik kullanılabilir olduğunda depoları güncelleştirir.
 • OpenManage Enterprise proxy'sini yapılandırın ve depolar için depolama uyarılarını yönetin.

Dell OpenManage Enterprise Update Manager, BT yöneticilerinin iDRAC veya Windows işletim sistemi üzerinden OpenManage Enterprise'da yönetilen aygıtlar için depolar oluşturmasını ve yönetmesini sağlayan Dell OpenManage Enterprise konsoluna yönelik bir eklentidir. Bu eklenti OpenManage portföyünün çok önemli bir parçasıdır ve kusursuz entegrasyon sağlar.

 
 

Dell OpenManage Enterprise Update Manager'ın avantajları

Update Manager'ı kullanmak, aşağıdakiler sayesinde sistemlerinizi en yeni bellenim ve yazılımlarla güncel tutar:

 • Sistemleri güncelleştirmek için depoları güncel tutma.
 • Bir depoda bulunan bir kataloğun manuel veya otomatik güncelleştirmelerine izin verme.
 • Güncelleştirme paketlerini içe aktararak veya silerek bir depoyu özelleştirme.
 • Depodaki bileşenlerin bellenimini güncelleştirmek için kullanılabilen bir depo için temel oluşturma.

Bir depo, sistem paketleri ve bunlarla ilişkili Dell Update Package'lardan (DUP) oluşur. Sistem paketi, aynı hedef platform için geçerli olan ve aynı biçime sahip ilgili güncelleştirmeleri düzenlemek üzere gruplandırılabilen bir yazılım koleksiyonudur. Dell Update Paketi (DUP); Dell sunucu veya BIOS, aygıt sürücüsü, bellenim ve diğer benzeri yazılım güncelleştirmeleri gibi depolama alanları üzerindeki özel bir yazılım elemanını güncelleştiren bağımsız yürütülebilir standart bir paket biçimindedir. Bu paketler ve depolar, aynı anda birden çok bellenim güncelleştirmesinin dağıtılmasına olanak sağlar. Update Manager, .EXE biçimindeki Dell Update Package'ları (DUP'ler) destekler.

 
 

Dell OpenManage Enterprise Update Manager

Dell OpenManage Enterprise Update Manager'ın özellikleri

 • OpenManage Enterprise'dan aygıt envanterini kullanarak özel depolar oluşturur.
  • Çözüm Kataloglarını ESXi, Azure Stack ve doğrulanmış MX Yığını'nı kullanma dahil
  • DRM ile oluşturulan katalog ve bir ağ konumunda bulunan Server Update Utility kataloglarını kullanma dahil
 • Bir depodan bileşenleri veya paketleri siler.
 • Bileşenleri bir depoya içe aktarır.
 • Çevrimiçi olarak Dell'de veya çevrimdışı bir kaynakta yeni içerik kullanılabilir olduğunda depoları otomatik olarak güncelleştirir.
 • OpenManage Enterprise proxy'sini yapılandırın ve depolar için depolama uyarılarını yönetin.
 
 

Dell OpenManage Enterprise Update Manager

Dell OpenManage Enterprise Update Manager'da Yapılan İyileştirmeler

Dell Technologies, OpenManage Enterprise New Update Manager ı sürekli olarak geliştirmektedir.OpenManage Enterprise Update Manager sürüm 1.5'teki yeni özellikler

 • OpenManage Enterprise 4.0 desteği
 • Depo Yenileme, silinmiş içerik içermez.
 • Grup veya Bileşen değişikliğinde Depo Yenilemesi.
 • Depoyu Karşılaştır 
  • Depo sürümlerini karşılaştırın
  • Depoyu En son kullanılabilir katalogla karşılaştırın
  • CSV biçiminde karşılaştırma raporu oluşturma

İyileştirmelerin, sınırlamaların, giderilmiş sorunların ve bilinen sorunların tam listesi için OpenManage Enterprise Update Manager Sürüm Notları (İngilizce) sayfasına bakın.

 


OpenManage Enterprise Update Manager Sürüm 1.4 ün Yeni Özellikleri

 • OpenManage Enterprise 3.10.x desteği
 • OpenManage Enterprise Yedekleme ve Geri Yükleme desteği.
OpenManage Enterprise Update Manager Sürüm 1.3'teki Yeni Özellikler

 • OpenManage Enterprise 3.9 desteği.
 • Gelişmiş sayfalandırma.OpenManage Enterprise Update Manager 1.2'deki Yeni Özellikler

 • Tüm depo işlemlerinde HTTPS depolama desteği.
 • Depolarda ve temellerde Windows Server 2022 desteği.
 • Daha iyi kullanılabilirlik sağlamak için GUI iyileştirmeleri.

İyileştirmelerin, sınırlamaların, giderilmiş sorunların ve bilinen sorunların tam listesi için OpenManage Enterprise Update Manager Sürüm 1.0 Sürüm Notları (İngilizce) sayfasına bakın.

OpenManage Enterprise Update Manager 1.1'deki Yeni Özellikler

 • Kapsam Tabanlı Erişim Kontrolü desteği:
  • Depo oluşturma
  • Depoyu görüntüleme
  • Depoyu yenileme veya güncelleştirme
 • Depo adını ve temel adını düzenleme.
 • Depo sahipliğinin bir Aygıt Yöneticisi'nden başka bir Aygıt Yöneticisi'ne aktarılması.
 • 10 GB'den fazla depolama sağlamak için depolama ayarlarında iyileştirmeler.
 • Daha iyi kullanılabilirlik sağlamak için kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri.

İyileştirmelerin, sınırlamaların, giderilmiş sorunların ve bilinen sorunların tam listesi için OpenManage Enterprise Update Manager Sürüm 1.0 Sürüm Notları (İngilizce) sayfasına bakın.

OpenManage Enterprise Update Manager 1.0'daki Yeni Özellikler

 • OpenManage Enterprise Update Manager'ın ilk sürümü.

İyileştirmelerin, sınırlamaların, giderilmiş sorunların ve bilinen sorunların tam listesi için OpenManage Enterprise Update Manager Sürüm 1.0 Sürüm Notları (İngilizce) sayfasına bakın.

 
 
 

OpenManage Enterprise Update Manager ve OpenManage Enterprise Role Bağlı Ayrıcalıkları

Dell EMC OpenManage Enterprise Update Manager ücretsiz olarak kullanılabilir. Aşağıdaki tabloda, role bağlı ayrıcalıklara bağlı olan özelliklerin bir özeti verilmiştir.

Update Manager için role bağlı ayrıcalıklar

Aşağıdaki tabloda bir Update Manager kullanıcı rolünün izinleri listelenmektedir.

İşlev Yönetici Aygıt Yöneticisi Görüntüleyiciler
Update Manager'ı yükleme veya kaldırma İzin Verildi İzin verilmez İzin verilmez
Update Manager'ı etkinleştirme veya devre dışı bırakma İzin Verildi İzin verilmez İzin verilmez
Proxy'yi yapılandırma İzin Verildi İzin verilmez İzin verilmez
Tercihleri yapılandırma İzin Verildi İzin verilmez İzin verilmez
Depo oluşturma İzin Verildi İzin Verildi İzin verilmez
Depo oluşturma İzin Verildi İzin Verildi İzin verilmez
Güncelleştirme paketini içe aktarma İzin Verildi İzin Verildi İzin verilmez
Depo veya paketleri silme veya paketleri güncelleştirme İzin Verildi İzin Verildi İzin verilmez
Depo yenileme İzin Verildi İzin Verildi İzin verilmez
Depo panosunu görüntüleme İzin Verildi İzin Verildi İzin verilmez
Depo görüntüleme İzin Verildi İzin Verildi İzin verilmez

OpenManage Enterprise için role bağlı ayrıcalıklar

Aşağıdaki tabloda, bir Update Manager kullanıcısı için gereken OpenManage Enterprise özellikleri listelenmektedir.

İşlev Yönetici Aygıt Yöneticisi Görüntüleyiciler
Temel uyumluluk raporuyla bellenimi güncelleştirme İzin Verildi İzin Verildi İzin verilmez
Güncelleştirme ayarları İzin Verildi İzin verilmez İzin verilmez
Uyarı politikası oluşturma İzin Verildi İzin Verildi İzin verilmez
 
 

Dell OpenManage Enterprise Update Manager

Dell OpenManage Enterprise Update Manager'ı indirme ve yükleme

Update Manager 1.5, Dell OpenManage Enterprise (minimum sürüm 4.0) için bir eklentidir. Bu eklentiyi indirip yüklemek veya yükseltmek için:

Console and Plugins (Konsol ve Eklentiler) sayfasındaki Update Settings (Ayarları Güncelleştir) seçeneğini kullanarak eklentiyi tespit edin. Ardından, Console and Plugins (Konsol ve Eklentiler) sayfasındaki Update Manager bölümünden eklentiyi yükleyin veya önceki bir sürümden yükseltin.
Update Manager ayarlarını yüklemek ve yapılandırmak için yönetici hakları gereklidir.
 1. Update Manager eklentisine bağlantı
 2. Dell EMC OpenManage Enterprise'ı başlatın.
 3. Application Settings (Uygulama Ayarları) menüsünden Console and Plugins (Konsol ve Eklentiler) öğesini seçin. Console and Plugins (Konsol ve Eklentiler) sayfası görüntülenir.
 4. Update Settings (Ayarları Güncelleştir) seçeneğine tıklayın.
 5. Manual (Manuel) öğesini seçin. Bu seçenek, belirtilen kaynaklardan gelen güncelleştirmelerin manuel olarak kontrol edilmesini sağlar.
  Update Manager'ı algılamak için otomatik güncelleştirme desteklenmez.
 6. Güncelleştirmelerin uygulanacağı kaynağı (çevrimiçi veya çevrimdışı) seçin.
 7. Uygula öğesine tıklayın
  Update Manager, eklenti algılandıktan sonra manuel olarak yüklenmelidir.
 1. Dell EMC OpenManage Enterprise'ı başlatın.
 2. Application Settings (Uygulama Ayarları) menüsünden Console and Plugins (Konsol ve Eklentiler) öğesini seçin. Console and Plugins (Konsol ve Eklentiler) sayfası görüntülenir.
 3. Console and Plugins (Konsol ve Eklentiler) sayfasında, Update Manager için Install (Yükle) öğesine tıklayın. Install Plugin (Eklentiyi Yükle) penceresi görüntülenir.
 4. Download Plugin (Eklentiyi İndir) öğesine tıklayın. Eklenti indirilir ve indirme durumu görüntülenir.
 5. Yükle öğesine tıklayın.
  Update Manager'ın Plugins (Eklentiler) altında görüntülenmesi için OpenManage Enterprise cihazının yeniden başlatılması gerekir.
 1. OpenManage Enterprise'dan sırasıyla Applications Settings (Uygulama Ayarları) ve Consoles and Plugins (Konsollar ve Eklentiler) öğelerine gidin.
 2. Update Settings (Ayarları Güncelleştir) seçeneğine tıklayın ve gerekli alanları seçin.
 3. Consoles and Plugins (Konsollar ve Eklentiler) sayfasındaki Update Manager bölümüne gidin ve Update Available (Güncelleştirme Mevcut) öğesine tıklayın.
 4. Download Update (Güncelleştirmeyi İndir) öğesine tıklayın. Cihaz yeniden başlatılır ve eklenti güncelleştirilir ancak devre dışı durumda kalır.
 5. Eklentiyi etkinleştirmek için Enable (Etkinleştir) öğesine tıklayın.
OME işlevleri hakkında daha fazla bilgi için Dell OpenManage Enterprise Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.
 
 
 

Dell OpenManage Enterprise Update Manager ile İlgili Kaynaklar

Topluluk

OpenManage Systems Management topluluğuna katılarak şunları bulabilirsiniz:

 • Soru ve yanıtlar paylaşabileceğiniz panolar
 • Makaleler okuyup yorum yazabileceğiniz bloglar
 • Ürün geliştirme için fikirlerinizi paylaşma ve diğer topluluk üyelerinin gönderdiği fikirleri oylama olanağı
 • Ve daha fazlası...

Belgeler

En yeni belgeler için Dell OpenManage Enterprise Update Manager Belgeleri (İngilizce) sayfasına başvurun.

Videolar

OpenManage Enterprise ve FlexSelect Eklenti Mimarisi (İngilizce)


OpenManage Enterprise konsolu; Power Manager, SupportAssist ve Update Manager eklentilerini içerecek şekilde bir eklenti mimarisiyle genişletilebilir.

Kasım 2020

OpenManage Enterprise Konsolu


OpenManage Enterprise konsolu, yönetimi basitleştiren etkili otomasyon özellikleri sayesinde yöneticilerin kontrol alanının genişlemesini ve zamanı daha iyi kullanmalarını sağlar.

Ağustos 2019

OpenManage Enterprise Genel Bakış


OpenManage Enterprise, gerçek zamanlı verimlilik ve maliyet tasarrufu sunan akıllı otomasyonla BT profesyonellerini güçlendirir

Mart 2019

Cause

Dell

Resolution

Dell Technologies

Article Properties


Affected Product

OpenManage Enterprise Update Manager, Dell EMC OpenManage Enterprise

Product

OpenManage Enterprise Update Manager, Dell EMC OpenManage Enterprise

Last Published Date

13 May 2024

Version

20

Article Type

Solution