Støtte for Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist

Summary: Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist er en pluginmodul for Dell EMC OpenManage Enterprise-konsollen som muliggjør proaktiv og prediktiv overvåking og administrasjonsstøtte forSee more

Article Content


Symptoms
OpenManage Enterprise SupportAssist-pluginmodul

Proaktiv og prediktiv overvåking og administrasjonsstøtte fra Dell EMC

 • Pluginmodul for Dell EMC OpenManage Enterprise
 • Forbedre datasentereffektivitet
 • Redusere ventetid og nedetid under arbeid med å løse maskinvareproblemer

Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist er en pluginmodul for Dell EMC OpenManage Enterprise-konsollen som muliggjør proaktiv og prediktiv overvåking og administrasjonsstøtte for enheter med ProSupport- og ProSupport Plus-rettigheter. OpenManage Enterprise med SupportAssist gir én komplett løsning for enhetsadministrasjon og proaktiv og prediktiv støtte gjennom hele livssyklusen til enheten din. SupportAssist forbedrer datasentereffektiviteten ved å gi administratoren mulighet til å håndtere hendelser med maskinvarefeil på en effektiv måte. Dette reduserer tiden teknisk støtte i Dell EMC bruker på å løse maskinvareproblemer, samt ventetid og nedetid under dette arbeidet. Denne pluginmodulen er en viktig del av OpenManage-porteføljen og gir sømløs integrering.

 
 

Fordeler med Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist

 • Overvåker enheter, oppdager maskinvareproblemer proaktivt og gjør det raskere å løse problemer ved å opprette tekniske støttesaker automatisk med Dell EMC.
 • Gjør det mulig å oppgi støtte- og utsendingskontaktene dine (primær, sekundær og gruppe) til Dell EMC.
 • Øker produktiviteten ved å erstatte manuelle rutinemessige operasjoner med automatisert støtte.
 • Prediktiv oppdaging av feil med periodisk innsamling av maskinvaretelemetri gjør det mulig å utføre forebyggende tiltak for å unngå fremtidig datatap.
 • Ekspederer utsendingsprosessen.

Når et problem blir oppdaget, vil SupportAssist samle inn og laste opp systeminformasjon som trengs for å feilsøke et problem. Den innhentede systeminformasjonen hjelper teknisk kundestøtte med å gi deg en forbedret, tilpasset og effektiv kundestøtteopplevelse. SupportAssist muliggjør også prediktiv støtte og rapportering ved hjelp av periodisk innsamling av maskinvaretelemetri. Den periodiske innsamlingen gir Dell EMC mulighet til å utføre avanserte analyser, forutsi fremtidige feil og informere deg på forhånd om når det er på tide med en sikkerhetskopiering, eller når du må rette opp feil.

 
 

Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist-meny

Funksjoner i Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist

 • Proaktiv oppdaging og prediktiv respons på maskinvarefeil med automatisk saksoppretting
 • Proaktiv respons fra teknisk støtte i Dell
 • Funksjoner for ekspedert delutsending og tjenesteaktivering
 • Automatisk e-postvarsling
 
 

Instrumentbord for Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist

Utvidelser av Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist

Dell EMC arbeider kontinuerlig med å forbedre OpenManage Enterprise SupportAssist.

Nytt i OpenManage Enterprise SupportAssist 1.0.1

 • Løst registreringsproblem med proxyservere
 • Løste problemer med LDAP/AD-pålogging og godkjenning

Nytt i OpenManage Enterprise SupportAssist 1.0

 • Første utgave av OpenManage Enterprise SupportAssist.

Se produktmerknadene for OpenManage Enterprise SupportAssist versjon 1.0 for å få en full oversikt over utvidelser, begrensninger, løste problemer og kjente problemer.

 
 
 

Rettigheter for OpenManage Enterprise SupportAssist

Det er kostnadsfritt å bruke Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist. Følgende tabell inneholder et sammendrag av funksjonsrettigheter som er avhengige av servicekontrakten for overvåkte enheter.

OpenManage Enterprise SupportAssist-funksjoner Beskrivelse Grunnleggende service ProSupport ProSupport Plus
Proaktiv oppdaging av maskinvarefeil SupportAssist mottar varsler om maskinvarehendelser som inntreffer på overvåkede enheter, og fastslår proaktivt om varslene indikerer en maskinvarefeil. Støttet Støttet Støttet
Prediktiv oppdaging av maskinvarefeil Intelligent analyse av data som samles inn fra en overvåket enhet, brukes til å forutsi maskinvarefeil som kan oppstå i fremtiden. Støttes ikke Støttes ikke Støttet
Automatisk datainnsamling Data som kreves for å feilsøke en maskinvarefeil, blir automatisk samlet inn fra den overvåkede enheten og sendt til Dell på en sikker måte. Støttet Støttet Støttet
Automatisk oppretting av støttesak Når en maskinvarefeil oppdages proaktivt eller prediktivt, blir det automatisk opprettet en serviceforespørsel hos teknisk støtte i Dell. Støttes ikke Støttet Støttet
Automatisk e-postvarsling Et e-postvarsel om støttesaken eller problemet blir automatisk sent til virksomhetens primære og sekundære SupportAssist-kontakt. Støttes ikke Støttet Støttet
Proaktiv respons fra teknisk støtte i Dell En agent fra teknisk støtte i Dell vil kontakte deg proaktivt om støttesaken og for å hjelpe deg å løse problemet. Støttes ikke Støttet Støttet
Ekspedert utsending av deler Når den innsamlede systeminformasjonen er verifisert, og hvis agenten fra teknisk støtte i Dell fastslår at en del må skiftes ut for å løse problemet, vil en del blir sendt til deg basert på utsendingspreferansene du setter opp i SupportAssist. Støttes ikke Støttet Støttet
 
 

Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist

Nedlasting og installasjon for Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist

SupportAssist er en pluginmodul for Dell EMC OpenManage Enterprise (minimum versjon 3.5). Fremgangsmåte for å laste ned og oppgradere denne pluginmodulen:

Sørg for å bruke Dell EMC OpenManage Enterprise versjon 3.5 eller nyere.
 1. Tilkoblingsmulighet til SupportAssist-pluginmodulen
  • Tilkoblet repositorium: Kontroller tilkoblingsmulighet til downloads.dell.com-portalen fra OpenManage Enterprise
  • Frakoblet repositorium: Last ned pluginfilene for SupportAssist, og pakk dem ut i det frakoblede repositoriet
 2. Start Dell EMC OpenManage Enterprise.
 3. Gå til Application Settings-menyen (Applikasjonsinnstillinger), og velg Console and Plugins (Konsoll og pluginmoduler). Console and Plugins-siden (Konsoll og pluginmoduler) vises.
 4. På Console and Plugins-siden (Konsoll og pluginmoduler) klikker du på Install (Installer) i SupportAssist-delen. Install Plugin-vinduet (Installer pluginmodul) vises.
 5. Gå til Available Version(s)-listen (Tilgjengelige versjoner), velg OpenManage Enterprise SupportAssist-versjonen og klikk på Download Plugin (Last ned pluginmodul). Når OpenManage Enterprise SupportAssist er lastet ned, endres statusen øverst i SupportAssist-delen fra Available (Tilgjengelig) til Downloaded (Nedlastet).
 6. Klikk på Install (Installer) for å installere OpenManage Enterprise SupportAssist. Install Plugin-vinduet (Installer pluginmodul) vises.
 7. Gå til Install Plugin-vinduet (Installer pluginmodul), kontroller at du oppfyller forutsetningene på listen som er nevnt i Prerequisite-delen (Forutsetning), og klikk på Install Plugin. Installasjonen validerer forutsetningene for å installere SupportAssist. Hvis installasjonsforutsetningene ikke er oppfylt, vises en feilmelding.
 8. Gå til Confirmation-vinduet (Bekreftelse), velg alternativet "I agree that I have captured a snapshot of the OpenManage Enterprise appliance prior to performing a plugin action" (Jeg samtykker til at jeg har tatt et øyeblikksbilde av OpenManage Enterprise-verktøyet i forkant av en pluginhandling), og klikk på Confirm Install (Bekreft installasjon). Installasjonsstatusen vises. Når SupportAssist er installert, endres statusen øverst i SupportAssist-delen fra Available (Tilgjengelig) til Installed (Installert).
Registrer OpenManage Enterprise SupportAssist for å overvåke enhetene dine og finne eventuelle maskinvareproblemer, og for å samle inn enhetsinformasjon automatisk. Finn ut mer >
 
 
 

Ressurser for Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist

Fellesskap

Delta i OpenManage Systems Management-fellesskapet for å finne:

 • tavler der du skrive spørsmål og svar
 • blogger der du kan lese og kommentere artikler
 • idéutvekslinger der du kan foreslå produktforbedringer og stemme på ideene til andre medlemmer av fellesskapet
 • Og mye mer ...

Dokumentasjon

Du finner den nyeste informasjonen i dokumentasjonen for Dell EMC OpenManage Enterprise.

Tekniske dokumenter

Komme i gang med OpenManage Enterprise og SupportAssist


September 2020
1-sides brosjyre
SupportAssist for Enterprise-systemer integreres med OpenManage Enterprise som en pluginmodul, og effektiviserer tjenestene. SupportAssist er teknologien vår for automatisk saksoppretting og ekstern overvåking som gir Dell Technologies-støtten mulighet til å løse problemer med minimal innsats fra teamet ditt, og erstatter manuelle rutiner og nedetid med automatisk støtte.

Les brosjyren

Enhetsintegrering med OpenManage Enterprise


September 2017
3-siders teknisk merknad
OpenManage Enterprise er både et overvåkingsverktøy og administrasjonsverktøy. Denne tekniske merknaden beskriver hvordan du kan aktivere serveradministrasjon ved hjelp av administratorrettigheter, eller bare overvåke dem ved hjelp av reduserte rettigheter for ikke-administratorer.

Les den tekniske merknaden

videoer

OpenManage Enterprise- og FlexSelect-pluginarkitektur


\OpenManage Enterprise-konsollen kan utvides med en pluginarkitektur som inkluderer pluginmoduler for Power Manager, SupportAssist og Update Manager.

November 2020

OpenManage Enterprise-konsoll


OpenManage Enterprise-konsollen forenkler administrasjonen ved å levere kraftige automatiseringsfunksjoner, slik at administratorene kan forlenge omfanget av kontroll og bruken av tid.

August 2019

Oversikt over OpenManage Enterprise


OpenManage Enterprise gir IT-ekspertene et intelligent automatiseringsverktøy som fører til sanntidseffektivitet og kostnadsbesparelser

Mars 2019

Identifisere enheter


Slik identifiseres Dell EMC-enheter i OpenManage Enterprise

Februar 2019
Cause
Dell EMC
Resolution
Dell Technologies 2021

Article Properties


Affected Product

OpenManage Enterprise SupportAssist

Product

OpenManage Enterprise Update Manager, OpenManage Enterprise Power Manager, Dell EMC OpenManage Enterprise

Last Published Date

01 Mar 2021

Version

10

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters