Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Referenstabell för ePSA-, PSA-felkoder och felsökningssteg (2000-0NNN-serien)

Summary: Gå till det avsnitt som stämmer överens med den kod som du fick och följ instruktionerna i kolumnen Nästa steg.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Det enklaste sättet att söka efter en kod i tabellen är att trycka på och hålla ned tangenten Ctrl och trycka på tangenten f så öppnas funktionen Sök och hitta. Ange koden exakt så som den visades för dig.

Obs! Om du får en kod som inte har formatet 2000-XXXX läser du följande artikel i Dells kunskapsbas: Felkoder för Dells kommersiella produkter och konsumentprodukter.
Obs! Ett av de vanligaste stegen vid felsökning av en dator är att uppdatera datorns BIOS (Basic Input/Output System), även kallat systeminställningarna. Vi rekommenderar starkt att du uppdaterar BIOS till den senaste tillgängliga versionen innan du kör diagnostiken. Mer information om Dell BIOS-uppdateringar.
Obs! Den grundläggande garantin för batterier till bärbara datorer upphör 12 månader från det datum som datorn köptes från Dell. Såvida inte den bärbara datorn har utökad garanti för batteriet täcks batteriproblem som inträffat efter det första användningsåret inte av datorns garanti.
Obs! De sista tre siffrorna i koden kallas pipkod. Pipsignaler hörs när datorn inte kan visa ett meddelande. Felkoden 2000-0142 har till exempel en ljudkod på 142 som kan beskrivas på följande vis: 1 pip – paus – 4 pip – paus – 2 pip. I det här fallet försöker pipsignalerna tala om för användaren att hårddiskens självtest misslyckades.
Obs! Om du har mottagit en felkod letar du upp felkoden i tabellen nedan och följer nästa steg som visas. Om du behöver mer hjälp går du till sidan SupportAssist Pre-Boot System Performance Check som refereras som ePSA-onlineverktyget i tabellen för att spara utrymme.
Felkod (PSA och ePSA) Felmeddelande Vad innebär det här? Nästa steg
PSA N/A

ePSA 2000-0111
CPU - Exception occurred. (Processor – Undantag inträffade.) Ett fel som kan omfatta datorns huvudmoderkort uppstod under testerna. Om diagnostiken misslyckas igen efter att BIOS uppdaterats till den senaste versionen går du till vårt ePSA-onlineverktyg.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA n/A

ePSA 2000-0112
CPU - Machine check exception detected. (Processor – Undantag vid maskinkontroll upptäcktes.) Ett fel som kan omfatta datorns huvudmoderkort uppstod under testerna. Om diagnostiken misslyckas igen efter att BIOS uppdaterats till den senaste versionen går du till vårt ePSA-onlineverktyg.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA N/A

ePSA 2000-0114 (används inte med UEFI BIOS)
Den här hyperlänken tar dig till en webbplats utanför Dell Technologies.
CPU - Cache integrity test discrepancy (Processor – Diskrepans vid cacheintegritetstest). Ett fel som kan omfatta datorns huvudmoderkort uppstod under testerna. Om diagnostiken misslyckas igen efter att BIOS uppdaterats till den senaste versionen går du till vårt ePSA-onlineverktyg.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
 • Kontrollera temperaturer i datortillståndsinformationen och se till att inget luftflöde är igentäppt.
PSA EPSA

2000-0114
CPU [d] (ID 0x[X]) data error at address (datafel vid adress) [p]. Expected [X], but found [X]. (Förväntat [X], men hittat [X].) Ett fel som kan omfatta datorns huvudmoderkort uppstod under testerna. Om diagnostiken misslyckas igen efter att BIOS uppdaterats till den senaste versionen går du till vårt ePSA-onlineverktyg.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA EPSA

2000-0114
Unable to start the application processors. Ett fel som kan omfatta datorns huvudmoderkort uppstod under testerna. Om diagnostiken misslyckas igen efter att BIOS uppdaterats till den senaste versionen går du till vårt ePSA-onlineverktyg.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA EPSA

2000-0114
CPU [d] (ID [X]) did not reach test step [d]. (CPU [d] (ID [X]) nådde inte teststeg [d]). Ett fel som kan omfatta datorns huvudmoderkort uppstod under testerna. Om diagnostiken misslyckas igen efter att BIOS uppdaterats till den senaste versionen går du till vårt ePSA-onlineverktyg.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA EPSA

2000-0114
CPU [d] (ID [X]) recorded unknown test result [X]. (CPU [d] (ID [X]) registrerade okänt testresultat [X].) Ett fel som kan omfatta datorns huvudmoderkort uppstod under testerna. Om diagnostiken misslyckas igen efter att BIOS uppdaterats till den senaste versionen går du till vårt ePSA-onlineverktyg.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA EPSA

2000-0115
CPU - Stress Thermal condition. Begränsat (d)C. Faktiskt (d)C Ett fel som kan omfatta datorns huvudmoderkort uppstod under testerna. Om diagnostiken misslyckas igen efter att BIOS uppdaterats till den senaste versionen går du till vårt ePSA-onlineverktyg.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
 • Kontrollera temperaturer i systemtillståndsinformationen och se till att inget luftflöde är igentäppt.
PSA N/A

ePSA 2000-0121
Memory - Memory errors were detected and repaired. (Minne – Minnesfel identifierades och reparerades.) Ett fel som kan omfatta datorns huvudmoderkort eller minnet uppstod under testerna. Datorn har dock självreparerats.
Obs! Upprepa PSA-diagnostiken efter varje steg för att se om problemet är löst.
 • Stäng av datorn och sätt tillbaka minnet (anvisningar finns i servicehandboken ).
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Prova en minnesmodul i taget när två eller fler finns i datorn.
 • Prova en minnesmodul från en annan dator som använder samma typ av minne, om tillgängligt.

Om du har gått igenom stegen och diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.

PSA 1000-0122

ePSA 2000-0122
PSA Memory - Test initialization failure. (PSA-minne – Initieringsfel vid minnestest.)

ePSA Memory - Memory errors were detected and excessive errors were detected. (ePSA-minne – Minnesfel identifierades och ett antal fel identifierades.)
Ett fel som kan omfatta datorns huvudmoderkort eller minnet uppstod under testerna. Om diagnostiken misslyckas igen efter att BIOS uppdaterats till den senaste versionen går du till vårt ePSA-onlineverktyg.
Obs! Upprepa PSA-diagnostiken efter varje steg för att se om problemet är löst.
 • Stäng av datorn och sätt tillbaka minnet (anvisningar finns i servicehandboken ).
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Prova en minnesmodul i taget när två eller fler finns i datorn.
 • Prova en minnesmodul från en annan dator som använder samma typ av minne, om tillgängligt.

Om du har gått igenom stegen och diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.

PSA 1000-0123

ePSA 2000-0123
(används inte med UEFI BIOS)
Den här hyperlänken tar dig till en webbplats utanför Dell Technologies.
Memory - integrity test discrepancy.[s]. (Minne – diskrepans vid integritetstest. [s].) Ett fel som kan omfatta datorns huvudmoderkort eller minnet uppstod under testerna. Om diagnostiken misslyckas igen efter att BIOS uppdaterats till den senaste versionen går du till vårt ePSA-onlineverktyg.
Obs! Upprepa PSA-diagnostiken efter varje steg för att se om problemet är löst.
 • Stäng av datorn och sätt tillbaka minnet (anvisningar finns i servicehandboken ).
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Prova en minnesmodul i taget när två eller fler finns i datorn.
 • Prova en minnesmodul från en annan dator som använder samma typ av minne, om tillgängligt.

Om du har gått igenom stegen och diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.

PSA EPSA

2000-0123
Memory errors detected. (Minnesfel upptäcktes.) [s] Ett fel som kan omfatta datorns huvudmoderkort eller minnet uppstod under testerna. Om diagnostiken misslyckas igen efter att BIOS uppdaterats till den senaste versionen går du till vårt ePSA-onlineverktyg.
Obs! Upprepa PSA-diagnostiken efter varje steg för att se om problemet är löst.
 • Stäng av datorn och sätt tillbaka minnet (anvisningar finns i servicehandboken ).
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Prova en minnesmodul i taget när två eller fler finns i datorn.
 • Prova en minnesmodul från en annan dator som använder samma typ av minne, om tillgängligt.

Om du har gått igenom stegen och diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.

PSA EPSA

2000-0124
Systemlogg – <tidsstämpel>, <loggmeddelande> Det här är information i systemloggen som visar den tid och de meddelanden som är kopplade till systemhändelserna.
 • Rensa loggen.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
PSA EPSA

2000-0125
Event log. IPMI-systemhändelseloggen är full av olika anledningar eller loggningen har upphört därför att för många ECC-fel har uppstått.
 • Rensa loggen.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
PSA EPSA

2000-0126
Event log. En eller flera händelseloggar måste tas bort innan testningen kan fortsätta.
 • Rensa loggen.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
PSA ePSA

ePSA 2000-0131
Battery - The battery is not installed. (Batteri – Batteriet är inte installerat.) Ett fel som kan omfatta datorns huvudmoderkort eller batteri uppstod under testerna. Om diagnostiken misslyckas igen efter att BIOS uppdaterats till den senaste versionen går du till vårt ePSA-onlineverktyg.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Stäng av strömmen till datorn och sätt tillbaka batteriet om det är ett alternativ.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA ePSA

ePSA 2000-0132
Battery - The battery is reaching the end of its usable life. (Batteri – Batteriet närmar sig slutet på sin livscykel.) Ett fel som kan omfatta datorns huvudmoderkort eller batteri uppstod under testerna. Om diagnostiken misslyckas igen efter att BIOS uppdaterats till den senaste versionen går du till vårt ePSA-onlineverktyg.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Stäng av strömmen till datorn och sätt tillbaka batteriet om det är ett alternativ.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA N/A

ePSA 2000-0133
Battery - The battery cannot supply sufficient power. (Batteri – Batteriet kan inte tillhandahålla tillräckligt med ström.) Felet kan uppstå på grund av batteriets skick i datorn.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Stäng av strömmen till datorn och sätt tillbaka batteriet om det är ett alternativ.
 • Slå på datorn på nytt.
 • Om du fortfarande får en felkod kontaktar du Dells tekniska support.
PSA EPSA

2000-0134
Battery charging circuit - Battery health data indicates that the maximum number of charge cycles has exceeded the maximum limit. Ett fel som kan omfatta datorns huvudmoderkort eller batteri uppstod under testerna. Om diagnostiken misslyckas igen efter att BIOS uppdaterats till den senaste versionen går du till vårt ePSA-onlineverktyg.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Stäng av strömmen till datorn och sätt tillbaka batteriet om det är ett alternativ.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA EPSA

2000-0134
Battery - Charge cycles exceeded the maximum limit. Ett fel som kan omfatta datorns huvudmoderkort eller batteri uppstod under testerna. Om diagnostiken misslyckas igen efter att BIOS uppdaterats till den senaste versionen går du till vårt ePSA-onlineverktyg.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Stäng av strömmen till datorn och sätt tillbaka batteriet om det är ett alternativ.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA EPSA

2000-0135
Battery - Not a Dell battery. The computer will not charge this battery. Ett fel som kan omfatta datorns huvudmoderkort eller batteri uppstod under testerna. Om diagnostiken misslyckas igen efter att BIOS uppdaterats till den senaste versionen går du till vårt ePSA-onlineverktyg.
 • Byt ut batteriet mot ett batteri från Dell om inte sådant redan används.
 • Om batteriet är från Dell upprepar du PSA-diagnostiken med laddaren ansluten enligt anvisningarna i testet.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA EPSA

2000-0135
Charger - Unexpected charge condition detected. (Laddare – oväntat laddningstillstånd upptäcktes.) Ett fel som kan omfatta datorns huvudmoderkort eller batteri uppstod under testerna. Om diagnostiken misslyckas igen efter att BIOS uppdaterats till den senaste versionen går du till vårt ePSA-onlineverktyg.
 • Upprepa PSA-diagnostiken med laddaren ansluten enligt anvisningarna i testet.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA ej tillämpligt

ePSA 2000-013
7
Charger - Unexpected charge condition detected. (Laddare – oväntat laddningstillstånd upptäcktes.) Ett fel som kan omfatta datorns huvudmoderkort eller batteri uppstod under testerna. Om diagnostiken misslyckas igen efter att BIOS uppdaterats till den senaste versionen går du till vårt ePSA-onlineverktyg.
 • Upprepa PSA-diagnostiken med laddaren ansluten enligt anvisningarna i testet.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA 2000-0141

ePSA 2000-0141
Hard Drive - no drive detected. (Hårddisk – ingen enhet hittades.) Systemets BIOS rapporterar att ingen hårddiskenhet rapporteras. Om systemet är bärbart kopplar du från och sätter tillbaka hårddisken. Om systemet är stationärt kopplar du från och sätter tillbaka båda ändarna av datakabeln och kopplar från strömkabeln från enheten och sätter tillbaka den igen. Upprepa PSA-diagnostiken. Om du vet att det finns en fungerande hårddisk ser du om det går att identifiera den, eller testa den misstänkt felaktiga hårddisken i en fungerande dator.
 • Om du inte har någon hårddisk kan det vara ett automatiskt meddelande som inte kräver någon åtgärd.
 • Om du har en hårddisk återansluter du hårddisken till moderkortet (anvisningar finns i servicehandboken ).
 • Uppdatera till senaste BIOS och firmware för hårddiskar.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA 1000-0142

ePSA 2000-0142
PSA Hard Drive - Drive self-test failed.

ePSA Hard Drive - Self-test unsuccessful.
Hårddisken indikerar ett fel.
 • Uppdatera till senaste BIOS och firmware för hårddiskar.
 • Stäng av datorn och återanslut hårddisken till moderkortet (anvisningar finns i servicehandboken ).
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA 1000-0143

ePSA 2000-0143
Hard Drive - SMART read command unsuccessful. (Hårddisk – SMART read-kommando misslyckades.) Hårddisken indikerar ett fel.
 • Uppdatera till senaste BIOS och firmware för hårddiskar.
 • Stäng av datorn och återanslut hårddisken till moderkortet (anvisningar finns i servicehandboken ).
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA 1000-0144

ePSA 2000-0144
Hard Drive - No support for drive self-test. Hårddisken indikerar ett fel.
PSA 1000-0145

ePSA 2000-0145
PSA Hard Drive - Timeout waiting for Drive Self-Test to complete.

ePSA Hard Drive - Self-test did not complete.
Hårddisktestet slutfördes inte vid senaste testförsöket. Kontrollera https://www.dell.com/Support/ efter en uppdatering av den fasta programvaran för hårddisken. Uppdatera den fasta programvaran om det finns en sådan. Koppla från och sätt tillbaka disken om det är en extern disk, koppla från och sätt tillbaka båda ändar av datakabeln och strömkabelns anslutning om det är en intern disk och upprepa sedan PSA-diagnostiken.
 • Uppdatera till senaste BIOS och firmware för hårddiskar.
 • Stäng av datorn och återanslut hårddisken till moderkortet (anvisningar finns i servicehandboken ).
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA 1000-0146

ePSA 2000-0146
Hard Drive - The self-test log contains previous errors. Hårddiskenenheten indikerar ett fel.
 • Uppdatera till senaste BIOS och firmware för hårddiskar.
 • Kör Chkdsk /r eller formatera hårddisken och installera om operativsystemet.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA 1000-0147

ePSA 2000-0147
PSA Optical Drive - IDE status failed (PSA, optisk enhet - IDE-statusen misslyckades).

ePSA Optical Drive - Self-test --(s)
CD- eller DVD-disken indikerar ett fel.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Stäng av datorn och återanslut den optiska enheten till moderkortet (anvisningar finns i servicehandboken ).
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA 1000-0148

ePSA 2000-0148 ersatt av 2000-0152
PSA Optical Drive - BIST --(s) ePSA Optical Drive - Incorrect status. (PSA, optisk enhet – BIST --(s) ePSA Optical Drive - Incorrect status. (Psa optisk enhet – BIST --(s)

ePSA Optical Drive - Incorrect status
CD- eller DVD-disken indikerar ett fel.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Stäng av datorn och återanslut den optiska enheten till moderkortet (anvisningar finns i servicehandboken ).
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA EPSA

2000-0149
Optical Drive - No drive detected. (Optisk enhet – Ingen enhet hittades.) CD- eller DVD-disken indikerar ett fel.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Stäng av datorn och återanslut den optiska enheten till moderkortet (anvisningar finns i servicehandboken ).
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA N/A

ePSA 2000-0150 ersatt 2000-0141
Hard Drive - no drive detected. (Hårddisk – ingen enhet hittades.) Systemets BIOS rapporterar att ingen hårddiskenhet rapporteras. Om systemet är bärbart kopplar du från och sätter tillbaka hårddisken. Om stationärt kopplar du från och sätter tillbaka båda ändarna av datakabeln och kopplar från strömkabeln från enheten och sätter tillbaka den igen. Upprepa PSA-diagnostiken. Om du vet att det finns en fungerande hårddisk ser du om det går att identifiera den, eller testa den misstänkt felaktiga hårddisken i en fungerande dator.
 • Om du inte har någon hårddisk kan det vara ett automatiskt meddelande som inte kräver någon åtgärd.
 • Om du har en hårddisk återansluter du den till moderkortet (anvisningar finns i servicehandboken ).
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA EPSA

2000-0151
Hard Drive - Incorrect status = [x] [s] (Hårddisk – Felaktig status = [x] [s]) SMART Predictive Failure anger att det inte gick att utföra SMART-test för hårddisken. Kontrollera https://www.dell.com/Support/ efter en uppdatering av den fasta programvaran för hårddisken. Uppdatera den fasta programvaran om det finns en sådan. Koppla från och sätt tillbaka disken om det är en extern disk, koppla från och sätt tillbaka båda ändar av datakabeln och strömkabelns anslutning till en intern disk och upprepa sedan PSA-diagnostiken.
 • Om du har en hårddisk återansluter du den till moderkortet (anvisningar finns i servicehandboken ).
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA ePSA

ePSA 2000-0152
Optical Drive - Incorrect status = [x] [s] (Optisk enhet – Felaktig status = [x] [s]) CD- eller DVD-enheten visar en felaktig status i diagnostiken. Kontrollera https://www.dell.com/Support/ efter en uppdatering av den fasta programvaran för den optiska enheten. Uppdatera den fasta programvaran om det finns en sådan. Koppla från och sätt tillbaka disken om det är en extern optisk enhet, koppla från och sätt tillbaka båda ändar av datakabeln och strömkabelns anslutning till en intern optisk enhet och upprepa sedan PSA-diagnostiken.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Ta bort och installera om den optiska enheten (anvisningar finns i servicehandboken ).
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA ePSA

ePSA 2000-0153
Hard Drive - Removable Hard Drive [d] - Incorrect status = [x] [s] (Hårddisk - löstagbar hårddisk [d] - felaktig status = [x] [s]) Stationära datorer, servrar: Kontrollera installationen av löstagbar enhet, kablar och anslutningar. Alla datorer: Om felet kvarstår kontrollerar du att enhetens fasta programvara och BIOS är aktuella.
 • Koppla från och sätt tillbaka anslutningarna till datorn.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA ePSA

ePSA 2000-0154
Tape Drive - Tape Drive [s] - S/N [d], Incorrect status = [d] [d] (Bandenhet – Bandenhet [s] – S/N [d], Felaktig status = [d] [d]) Kontrollera installationen av bandenhet, kablar och anslutningar. Om felet kvarstår ser du till att enhetens fasta programvara är uppdaterad.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Ta bort och installera om bandenheten. Anvisningar finns i användarhandboken.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA EPSA

2000-0155
Hard Drive - Not Installed. (Hårddisk – Inte installerad.) Det här är ett fel för bärbara datorer som måste ha en hårddisk.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
  (Se avsnittet Hur uppdaterar jag BIOS med hjälp av en USB-flashenhet?)
 • Återanslut hårddisken till moderkortet (anvisningar finns i servicehandboken ).
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA EPSA

: 2000-0156
HARD DISK DRIVE / NVMe DRIVE (Hårddisk/NVMe-enhet) [s] [s] read test unsuccessful. ([s] [s] lästest misslyckades)
 • Uppdatera till senaste BIOS.
  (Se avsnittet Hur uppdaterar jag BIOS med hjälp av en USB-flashenhet?)
 • Upprepa ePSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA EPSA

: 2000-0161
HARD DISK DRIVE / NVMe DRIVE (Hårddisk/NVMe-enhet) Hard Drive - No NVMe Drive detected on the PCI tag [x].
 • Uppdatera till senaste BIOS.
  (Se avsnittet Hur uppdaterar jag BIOS med hjälp av en USB-flashenhet?)
 • Upprepa ePSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA 1000-0212

ePSA 2000-0212 (används inte med UEFI BIOS)
Den här hyperlänken tar dig till en webbplats utanför Dell Technologies.
System board - CMOS, Location = (x) Expected = (x), Found = (x). (Moderkort – CMOS, plats = (x), förväntat = (x), hittat = (x).) Ett fel som kan omfatta datorns huvudmoderkort uppstod under testerna. Om diagnostiken misslyckas igen efter att BIOS uppdaterats till den senaste versionen går du till vårt ePSA-onlineverktyg.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA 1000-0213

ePSA 2000-0213 (används inte med UEFI BIOS)
Den här hyperlänken tar dig till en webbplats utanför Dell Technologies.
System board - CMOS battery failure detected. (Moderkort – Ett CMOS-batterifel har upptäckts.) Ett fel rörande CMOS-batteriet uppstod under testerna (det här underhåller alla inställningar i BIOS när det inte finns någon ström till datorn). På stationära datorer är det här ett batteri i klockstorlek som är enkelt att byta ut. Vissa bärbara datorer kan också ha ett utbytbart batteri.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Ta bort och byt ut CMOS-batteriet. Mer information finns i användarhandboken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA 1000-0221

ePSA 2000-0221 (används inte med UEFI BIOS)
Den här hyperlänken tar dig till en webbplats utanför Dell Technologies.
PSA System board - Interval timer Channel 0 (mode 0) is not generating interrupts. (PSA-moderkort – Intervalltimerkanal 0 (läge 0) genererar inte avbrott.)

ePSA Timer - Interval timer not functional. (ePSA-timer – Intervalltimern fungerar inte.)
Ett fel som kan omfatta datorns huvudmoderkort uppstod under testerna. Om ett minnesfel upptäcks testar du minnesmodulerna var och en för sig. Om inget 2000-0123-minnesfel inträffar och om diagnostiken misslyckas igen när den mest aktuella versionen av BIOS används går du till vårt ePSA-onlineverktyg.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Koppla från och sätt tillbaka CMOS-batteriet.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA 1000-0222

ePSA 2000-0222 (används inte med UEFI BIOS)
Den här hyperlänken tar dig till en webbplats utanför Dell Technologies.
PSA System board - Interval timer Channel 0 (mode 0) is not generating interrupts. (PSA-moderkort – Intervalltimerkanal 0 (läge 0) genererar inte avbrott.)

ePSA Timer - Interval timer not functional. (ePSA-timer – Intervalltimern fungerar inte.)
Ett fel som kan omfatta datorns huvudmoderkort uppstod under testerna. Om ett minnesfel upptäcks testar du minnesmodulerna var och en för sig. Om inget 2000-0123-minnesfel inträffar och om diagnostiken misslyckas igen när den mest aktuella versionen av BIOS används går du till vårt ePSA-onlineverktyg.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA 1000-0223

ePSA 2000-0223 (används inte med UEFI BIOS)
Den här hyperlänken tar dig till en webbplats utanför Dell Technologies.
System board - Timer - Interval timer initial clock output level incorrect. (Moderkort – Timer – Nivån för första klockutdata för intervalltimer är felaktig.) Ett fel som kan omfatta datorns huvudmoderkort uppstod under testerna. Om ett minnesfel upptäcks testar du minnesmodulerna var och en för sig. Om inget 2000-0123-minnesfel inträffar och om diagnostiken misslyckas igen när den mest aktuella versionen av BIOS används går du till vårt ePSA-onlineverktyg.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA 1000-0224

ePSA 2000-0224 (används inte med UEFI BIOS)
Den här hyperlänken tar dig till en webbplats utanför Dell Technologies.
System board - Interval timer had the wrong time period in mode. Ett fel som kan omfatta datorns huvudmoderkort uppstod under testerna. Om ett minnesfel upptäcks testar du minnesmodulerna var och en för sig. Om inget 2000-0123-minnesfel inträffar och om diagnostiken misslyckas igen när den mest aktuella versionen av BIOS används går du till vårt ePSA-onlineverktyg.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA 1000-0231

ePSA 2000-0231 (används inte med UEFI BIOS)
Den här hyperlänken tar dig till en webbplats utanför Dell Technologies.
System board - Failure in Interval timer in mode. (Moderkort – Fel i intervalltimern i läge.) Ett fel som kan omfatta datorns huvudmoderkort uppstod under testerna. Om ett minnesfel upptäcks testar du minnesmodulerna var och en för sig. Om inget 2000-0123-minnesfel inträffar och om diagnostiken misslyckas igen när den mest aktuella versionen av BIOS används går du till vårt ePSA-onlineverktyg.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA 2000-0232

ePSA 2000-0232 (används inte med UEFI BIOS)
Den här hyperlänken tar dig till en webbplats utanför Dell Technologies.
System board - the RTC did not generate periodic ticks. (Moderkort – Realtidsklockan genererar inte periodiskt återkommande tickningar.) Ett fel som kan omfatta datorns huvudmoderkort uppstod under testerna. Om ett minnesfel upptäcks testar du minnesmodulerna var och en för sig. Om inget 2000-0123-minnesfel inträffar och om diagnostiken misslyckas igen när den mest aktuella versionen av BIOS används går du till vårt ePSA-onlineverktyg.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA 2000-0233

ePSA 2000-0233 (används inte med UEFI BIOS)
Den här hyperlänken tar dig till en webbplats utanför Dell Technologies.
PSA System board - RTC 'seconds' count is not updating. (PSA-moderkort – Sekundräkningen för realtidsklockan uppdateras inte.)

ePSA RTC - 'seconds' count is not updating. (ePSA RTC – Sekundräkningen för realtidsklockan uppdateras inte.)
Ett fel som omfattar realtidsklockan i datorns huvudmoderkort uppstod under testerna. Om ett minnesfel upptäcks testar du minnesmodulerna var och en för sig. Om inget 2000-0123-minnesfel inträffar och om diagnostiken misslyckas igen när den mest aktuella versionen av BIOS används går du till vårt ePSA-onlineverktyg.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA 1000-0234

ePSA 2000-0234 (används inte med UEFI BIOS)
Den här hyperlänken tar dig till en webbplats utanför Dell Technologies.
PSA System board - timeout waiting for RTC update flag to set. (PSA-moderkort – Tidsgräns överskreds för inställning av uppdateringsparameter för realtidsklocka.)

ePSA System board - HPET [D], incorrect time period. (ePSA-moderkort – HPET [D], felaktig tidsperiod.) Expected = [d], Found = [d]. (Förväntat = [d], hittat = [d].)
Ett fel som kan omfatta datorns huvudmoderkort uppstod under testerna. Om ett minnesfel upptäcks testar du minnesmodulerna var och en för sig. Om inget 2000-0123-minnesfel inträffar och om diagnostiken misslyckas igen när den mest aktuella versionen av BIOS används går du till vårt ePSA-onlineverktyg.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA 1000-0235

ePSA ej tillämpligt
System board - PM timer 1 had the wrong time period. Ett fel som kan omfatta datorns huvudmoderkort uppstod under testerna. Om ett minnesfel upptäcks testar du minnesmodulerna var och en för sig. Om inget 2000-0123-minnesfel inträffar och om diagnostiken misslyckas igen när den mest aktuella versionen av BIOS används går du till vårt ePSA-onlineverktyg.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA 1000-0241

ePSA 2000-0241 (används inte med UEFI BIOS)
Den här hyperlänken tar dig till en webbplats utanför Dell Technologies.
BIOS - A20 gate not enabled. (BIOS – A20-port inte aktiverad.) Ett fel som kan omfatta datorns huvudmoderkort uppstod under testerna. Om ett minnesfel upptäcks testar du minnesmodulerna var och en för sig. Om inget 2000-0123-minnesfel inträffar och om diagnostiken misslyckas igen när den mest aktuella versionen av BIOS används går du till vårt ePSA-onlineverktyg.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA 1000-0242

ePSA 2000-0242 (används inte med UEFI BIOS)
Den här hyperlänken tar dig till en webbplats utanför Dell Technologies.
PSA System board - no interrupt detected for IRQ (PSA-moderkort - inget avbrott identifierades för IRQ).

ePSA- System board - Interrupt controller - IRQ = [d] [s] not detected. (ePSA-moderkort – Avbrottsstyrenhet – IRQ = [d] [s] hittades inte.)
Ett fel som kan omfatta datorns huvudmoderkort uppstod under testerna. Om ett minnesfel upptäcks testar du minnesmodulerna var och en för sig. Om inget 2000-0123-minnesfel inträffar och om diagnostiken misslyckas igen när den mest aktuella versionen av BIOS används går du till vårt ePSA-onlineverktyg.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA ePSA

ePSA 2000-0243
System board - USB device, I/O board, Daughter Card Ett fel som kan omfatta USB-styrenhet eller portar i datorns huvudmoderkort uppstod under testerna. Koppla från alla USB-enheter och kör diagnostiken igen. Testa USB-enheterna i en annan port. Försök med en USB-enhet som du vet fungerar.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA ePSA

ePSA 2000-0244
System board - USB device failed with return code 0x[x] (Moderkort – Ett fel har inträffat med USB-enheten och koden 0x[x] returnerades) Ett fel som kan omfatta USB-styrenhet eller portar i datorns huvudmoderkort uppstod under testerna. Koppla från alla USB-enheter och kör diagnostiken igen. Testa USB-enheterna i en annan port. Försök med en USB-enhet som du vet fungerar.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA EPSA

2000-0245
System board - USB device timeout waiting for the device to respond (Moderkort – USB-enhetens tidsgräns överskreds för svar från enheten) Ett fel som kan omfatta USB-styrenhet eller portar i datorns huvudmoderkort uppstod under testerna. Koppla från alla USB-enheter och kör diagnostiken igen. Testa USB-enheterna i en annan port. Försök med en USB-enhet som du vet fungerar.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA ePSA

ePSA 2000-0251
Event log - the log contains failing records. det här gäller ENDAST BIOS-händelser i SERVRAR.
 • Rensa händelseloggen i BIOS.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA ePSA

ePSA 2000-0261
Systemkort - datafel. Fel uppstod med flera minnes-DIMM-moduler, förmodligen på grund av problem med moderkortet.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA EPSA

2000-0313
Touchpad - Pointing stick/touchpad not detected (Styrplatta – ingen peksticka/styrplatta hittades) Musen, pekskärmen eller pekstickan hittades inte av diagnostikverktygen. Stäng av datorn, koppla från och sätt tillbaka eventuella kablar och kontrollera BIOS så att styrplattan eller musen inte har avaktiverats.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Om musen, styrplattan eller pekstickan är frånkopplad ansluter du den igen.
 • På bärbara system kontrollerar du att styrplattan är aktiverad.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA EPSA

2000-0314
Thermal - the (s) reading (dc) exceeds the thermal limit. (Värme - (s)-avläsningen (dc) överstiger värmegränsen.) Diagnostikverktygen får fel i moderkortet, fläkten eller processorn.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Kontrollera loggarna och fläkten: titta efter andra tecken på överhettning.
 • Kontrollera om luftintagen på datorn är igentäppta eller blockerade.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA EPSA

2000-0315
Sensor - the (s) reading (dc) is lower than expected. Diagnostikverktygen hittar fel i moderkort eller sensor.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Kontrollera systemloggarna.
 • Kontrollera om luftintagen på datorn är igentäppta eller blockerade.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA 1000-0321

ePSA 2000-0321
PSA LCD EDID - unable to access EDID EEPROM ePSA Unable to detect LCD (PSA LCD EDID - unable to access EDID EEPROM ePSA Unable to detect LCD) (PSA LCD EDID - det gick inte att komma åt EDID EEPROM

ePSA
LCD Extended Display Identification Data (EDID) - unable to access the EDID Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory (EEPROM) (LCD-EDID - det gick inte att komma åt EEPROM) på LCD-skärmen indikerar ett datafel. Om en bild visas på LCD-skärmen behöver skärmen inte bytas ut.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Stäng av datorn och koppla från och sätt tillbaka LCD-kabeln.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA 1000-0322

ePSA 2000-0322
PSA LCD Panel - Error accessing the LCD inverter ePSA LCD panel - unable to modify the brightness (PSA-LCD-skärm – Fel vid åtkomst till LCD-inverterings

ePSA LCD-panelen – det gick inte att ändra ljusstyrkan)
LCD panel - unable to modify brightness. (LCD-skärm – det gick inte att justera ljusstyrkan.) Prova att justera ljusstyrkan i Windows med snabbtangenterna. Starta till BIOS och se om det går att justera ljusstyrkan där, utanför Windows.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA ePSA

ePSA 2000-0323
LCD panel - Unable to detect inverter lamp status. Kontrollera LCD-kontakten och kablarna.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Stäng av datorn och koppla från och sätt tillbaka LCD-kabeln.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA ePSA

ePSA 2000-0324
LCD panel - user reported LCD BIST colors were not displayed. Det kan hända att du får det här felmeddelandet om du svarade Nej på DET inbyggda LCD-självtestet istället för Ja. Om du tydligt kunde se rött, blått och grönt. och vit skärm med text utan förvrängning, linjer eller färgproblem kör du diagnostiken igen och klickar på Ja om skärmbilderna visas normalt.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Upprepa LCD-BIST-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA EPSA

2000-0325
LCD panel - user provided no input for LCD BIST (LCD-skärm – användaren gav inget svar vid inbyggt självtest för LCD-skärmen) Du kan få det här felet om du svarade nej på det inbyggda LCD-självtestet. Om du tydligt kunde se rött, blått och grönt. och vit skärm med text utan förvrängning, linjer eller färgproblem kör du diagnostiken igen och klickar på Ja om skärmbilderna visas normalt.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA 1000-0326

ePSA 2000-0326
LCD panel - unable to turn the lamp on or off Det gick inte att slå på och av bakgrundsljuset under diagnostiktestet.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Stäng av datorn och koppla från och sätt tillbaka LCD-kabeln.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA EPSA

2000-0327
LCD panel - unable to use BIOS interface (LCD-skärm – det gick inte att använda BIOS-gränssnittet) BIOS-skärmen visas inte på rätt sätt på LCD-skärmen, och BIOS-skärmen syns inte på LCD-skärmen.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Stäng av datorn och koppla från och sätt tillbaka LCD-kabeln.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA ePSA

ePSA 2000-0328
LCD panel - unable to detect variance in ambient light sensor (LCD-skärm – det gick inte att identifiera växlingar i sensorn för omgivande ljus) Sensorn för omgivande ljus, som automatiskt dämpar LCD-skärmen i svagt ljus, svarade inte under diagnostiken.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Stäng av datorn och koppla från och sätt tillbaka LCD-kabeln.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA ePSA

ePSA 2000-0331
Video controller - no video controller detected (Grafikkort – inget grafikkort hittades) Grafikadaptern upptäcks inte av datorn. Stationära datorer, om en PCI-E-grafikadapter är installerad i datorn: koppla från och sätt tillbaka kortet och alla interna strömanslutningar till kortet. Återanslut sedan grafikkabeln och upprepa PSA-diagnostiken.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Stationär dator: Stäng av datorn. Om den har ett PCI-E-expansionskort tar du bort och sätter tillbaka kortet.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA ePSA

ePSA 2000-0332
Video memory - Video memory integrity test discrepancy (Grafikminne – diskrepans vid integritetstest för grafikminne) PSA-diagnostik identifierade ett fel i grafikminnet. Återställ systemminnet och uppdatera BIOS till den senaste versionen.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Koppla från och sätt tillbaka systemminnet
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA 1000-0333

ePSA 2000-0333
PSA Video - Graphics test timed out waiting for keyboard response.

ePSA-video - User provided no input for graphics test (ePSA-grafik – användaren gav inget svar vid grafiktest)
När användaren tryckte på Y eller N (ja/nej) efter grafiktestet noterades det inte i PSA-diagnostiken. Se till att du anger rätt svar på frågorna under diagnostiken.
 • Felet uppstår om du inte svarar i tid under grafiktestet och tidsgränsen uppnås.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA 1000-0334

ePSA 2000-0334
Video - user reported the patterns were not displayed correctly. Det kan hända att du får det här felmeddelandet om du svarade Nej på färgtestet istället för Ja. Kör diagnostiken igen om både de vertikala och de horisontella färgfälten syns utan förvrängningar, linjer eller färgproblem. Om fältet ser normalt ut klickar du på Ja.
 • Det kan hända att du får det här felmeddelandet om du svarade Nej på färgtestet istället för Ja.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA ePSA

ePSA 2000-0411
Cables - [s] not detected. (Kablar – [s] hittades inte.) Normalt sett indikeras den kabel som felet gäller (exempelvis LCD LVDS-kabeln) i felmeddelandet. Koppla från kabeln och titta efter skador på den och anslutningen, och sätt annars tillbaka den igen.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Stäng av datorn och koppla från och sätt tillbaka den kabel, bygel, anslutning eller server som indikeras i felmeddelandet. (Anvisningar finns i servicehandboken .)
 • Byt ut skadade kablar och enheter.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA ePSA

ePSA 2000-0412
Cables - [s] not detected. (Kablar – [s] hittades inte.) Extrakabel hittades inte. Normalt sett indikeras den kabel som felet gäller (exempelvis LCD LVDS-kabeln) i felmeddelandet. Koppla från kabeln och titta efter skador på den och anslutningen, och sätt annars tillbaka den igen.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Stäng av datorn och koppla från och sätt tillbaka den kabel, bygel, anslutning eller server som indikeras i felmeddelandet. (Anvisningar finns i servicehandboken .)
 • Byt ut skadade kablar och enheter.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA N/A

ePSA 2000-0413
(används inte med UEFI BIOS)
Den här hyperlänken tar dig till en webbplats utanför Dell Technologies.
Cables - [LCD Name] not detected. (Kablar – [LCD-namn] hittades inte.) Normalt sett indikeras den kabel som felet gäller (exempelvis LCD LVDS-kabeln) i felmeddelandet. Koppla från kabeln och titta efter skador på den och anslutningen, och sätt annars tillbaka den igen.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Stäng av datorn och koppla från och sätt tillbaka den kabel, bygel, anslutning eller server som indikeras i felmeddelandet. (Anvisningar finns i servicehandboken .)
 • Byt ut skadade kablar och enheter.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA ePSA

ePSA 2000-0413
LCD Cable - LCD cable is not installed. (LCD-kabel – Ingen LCD-kabel är installerad.) LCD-kabeln hittades inte. Koppla från kabeln och titta efter skador på den och anslutningen, och sätt annars tillbaka den igen.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Stäng av datorn och koppla från och sätt tillbaka den kabel, bygel, anslutning eller server som indikeras i felmeddelandet. (Anvisningar finns i servicehandboken .)
 • Byt ut skadade kablar och enheter.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA ePSA

ePSA 2000-0414
Cables - [s] not detected. (Kablar – [s] hittades inte.) Inverter cable not detected. Normalt sett indikeras den kabel som felet gäller (exempelvis LCD LVDS-kabeln) i felmeddelandet. Koppla från kabeln och titta efter skador på den och anslutningen, och sätt annars tillbaka den igen.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Stäng av datorn och koppla från och sätt tillbaka den kabel, bygel, anslutning eller server som indikeras i felmeddelandet. (Anvisningar finns i servicehandboken .)
 • Byt ut skadade kablar och enheter.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA ePSA

ePSA 2000-0415
Cables - Check the following cables, jumper, connection, or sensors: [s] Normalt sett indikeras den kabel som felet gäller (exempelvis LCD LVDS-kabeln) i felmeddelandet. Koppla från kabeln och titta efter skador på den och anslutningen, och sätt annars tillbaka den igen.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Stäng av datorn och koppla från och sätt tillbaka den kabel, bygel, anslutning eller server som indikeras i felmeddelandet. (Anvisningar finns i servicehandboken .)
 • Byt ut skadade kablar och enheter.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA ePSA

ePSA 2000-0511
Fan - The (s) fan failed to respond correctly (Fläkt – (s)-fläkten svarade inte som förväntat) Kylfläkten svarar inte diagnostikverktyget. Kontrollera att inget blockerar fläkten.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Kontrollera om luftintagen på datorn är igentäppta eller blockerade.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA ePSA

ePSA 2000-0512
Fan - the (s) fan is running faster than expected (Fläkt – hastigheten för (s)-fläkten är högre än förväntat) Det här kan vara ett problem med moderkortet, temperatursensorn eller kylfläkten. Kontrollera att allt sitter ordentligt på plats.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Kontrollera att det inte finns några lösa anslutningar.
 • Kontrollera om luftintagen på datorn är igentäppta eller blockerade.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA EPSA

2000-0620
Network - Network [d] - {Vendor supplied error} Det kan vara fel på nätverksenheten (Ethernet). Det kan vara på moderkortet, en adapter eller ett dotterkort, beroende på datorn. Felen kan vara ”Register test failed” eller ”Packet loopback test failed”, och eventuellt andra också.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Kontrollera att det inte finns lösa anslutningar eller böjda stift i anslutningarna.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA ePSA

ePSA 2000-0621
Network - Network [d] - Driver version [x] outdated. Version [x] or newer required for "[s]" (Version [x] eller senare krävs för [s]) Enhetens fasta programvara för nätverket (Ethernet) kan vara inaktuell.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA EPSA

2000-0711
Thermal - Thermal trip detected. (Värme – Termisk utlösning har identifierats.) Datorn identifierade upprepade fall av termisk utlösning som orsakats av för mycket värme.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Kontrollera om luftintagen på datorn är igentäppta eller blockerade.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA N/A

ePSA 2000-0712
Fan - The fan failed to respond correctly. (Fläkt – Fläkten svarade inte som förväntat.) BIOS identifierade upprepade problem med att ställa in fläkthastigheten.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Kontrollera om luftintagen på datorn är igentäppta eller blockerade.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA EPSA

2000-0713
Sensor - Error accessing thermal sensor. (Detektor – Fel vid åtkomst till termodetektor.) BIOS-fel när datorns termodetektor lästes.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA EPSA

2000-0714
Heat Sink - Heat sink clip not installed. (Kylfläns – Kylflänshållare har inte installerats.) BIOS identifierade att kylflänshållaren inte har installerats.
 • Stäng av datorn och kontrollera att kylflänsklämman är ansluten (anvisningar finns i servicehandboken ).
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA EPSA

2000-0715
Memory - Memory error detected. (Minne – Minnesfel upptäcktes.) BIOS identifierade ett problem vid konfiguration av DIMM.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Stäng av datorn och sätt tillbaka en eller flera DIMM-moduler (anvisningar finns i servicehandboken ).
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA EPSA

2000-0716
Cables - Check the following cable, [s]. (Kablar – Kontrollera följande kablar, [s].) BIOS identifierade en kabel som inte har installerats.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Stäng av datorn och anslut kabeln som beskrivs i strängdelen i meddelandet (anvisningar finns i servicehandboken ).
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA ePSA

ePSA 2000-0721
Batteri - problem med batterier identifierades. BIOS identifierade ett batteri som inte fungerar som det ska.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Stäng av datorn och ta bort och byt ut batteriet (anvisningar finns i servicehandboken ).
 • Upprepa PSA-diagnostiken när batteriet är helt laddat.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA ePSA

ePSA 2000-0722
Memory - Previous uncorrectable memory error. (Minne – Tidigare minnesfel som inte kan korrigeras.) BIOS identifierade ett minnesproblem som inte kan korrigeras på en tidigare start.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Stäng av datorn och sätt tillbaka en eller flera DIMM-moduler (anvisningar finns i servicehandboken ).
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
PSA ePSA

ePSA 2000-0723
Hard Drive - Drive error detected. BIOS identifierade ett problem med hårddisken.
 • Uppdatera till senaste BIOS.
 • Stäng av datorn och kontrollera att hårddiskanslutningen fungerar som den ska (anvisningar finns i servicehandboken ).
 • Upprepa PSA-diagnostiken.
 • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.

Additional Information

Rekommenderade artiklar

Här är några rekommenderade artiklar om detta ämne som kan vara av intresse för dig.


Support efter garantin Har garantin upphört att gälla? Inga problem. Gå till Dells supportwebbplats och ange ditt Service Tag-nummer så ser du våra erbjudanden.

Erbjudandena är endast tillgängliga för datorkunder i USA, Kanada, Storbritannien och Frankrike. Det här gäller inte servrar och lagring.

Article Properties


Last Published Date

22 Dec 2023

Version

13

Article Type

How To