Ir al contenido principal
 • Realice pedidos rápida y fácilmente.
 • Vea los pedidos y haga el seguimiento del estado del envío.
 • Cree una lista de sus productos y acceda a ella
 • Gestione sus sitios, productos y contactos a nivel de producto de Dell EMC con la administración de empresa.

Brak opcji TPM w konfiguracji systemu BIOS w modelach Latitude, Precision lub XPS

Resumen: Komputery Dell Latitude, Dell Precision i XPS mogą nie być wyposażone w opcję TPM w ustawieniach systemu BIOS lub systemu operacyjnego Windows. Aby rozwiązać ten problem, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w niniejszym artykule. ...

Es posible que este artículo se haya traducido automáticamente. Si nos quiere hacer llegar algún comentario sobre la calidad de la traducción, utilice el formulario ubicado en la parte inferior de la página.

Contenido del artículo


Síntomas

Może wystąpić sytuacja, gdy opcji TPM 2.0 brakuje na ekranie konfiguracji systemu BIOS w opcji Security (Zabezpieczenia) lub że opcja TPM nie jest dostępna podczas korzystania z konsoli firmy Microsoft do zarządzania układu TPM (TPM.msc) w systemie Windows.

Problem ten może się ujawnić w wyniku komunikatu o odzyskiwaniu funkcji BitLocker.

UWAGA: dotyczy to wyłącznie platform, które obsługują układ TPM 2.0 lub umożliwiają przełączenie się do niego. (Skylake i nowsze systemy).

Na komputerach z zainstalowanymi zaszyfrowanymi dyskami twardymi może również wystąpić problem z rozruchem, jeśli brakuje opcji TPM. Sprawdź ustawienia systemu BIOS, aby upewnić się, że nie brakuje w nim opcji TPM. Wykonaj też poniższe kroki w celu rozwiązania problemu brakującej opcji TPM w przypadku braku rozruchu na zaszyfrowanym dysku twardym.

Causa

Brak informacji o przyczynie.

Resolución

UWAGA: firma Dell Technologies zaleca zaktualizowanie całych baz instalacyjnych urządzeń, których dotyczy ta kwestia, a nie tylko urządzeń, na których aktualnie występują problemy z modułem TPM.

W przypadku trybu uruchamiania UEFI zaleca się pobranie i zainstalowanie najnowszej wersji oprogramowania wewnętrznego modułu TPM 2.0 z witryny pomocy technicznej firmy Dell na wszystkich urządzeniach, których dotyczy ta kwestia. Oprogramowanie sprzętowe będzie znajdować się w kategorii Zabezpieczenia na liście sterowników. Nowe oprogramowanie wewnętrzne układu TPM 2.0 powinno zapobiec występowaniu tego problemu w przyszłości.

W przypadku starszej wersji trybu uruchamiania pobierz i zainstaluj najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego modułu TPM 1.2 z witryny Sterowniki i pliki do pobrania na wszystkich urządzeniach, których dotyczy ta kwestia. Oprogramowanie sprzętowe będzie znajdować się w kategorii Zabezpieczenia na liście sterowników.

UWAGA: przeszukując witrynę pomocy technicznej firmy Dell pod kątem sterowników, należy je wyszukiwać według modelu systemu, nie kodu Service Tag, ponieważ pliki dotyczące oprogramowania wewnętrznego modułu TPM mogą nie być wyświetlane na podstawie kodu Service Tag.

W przypadku braku TPM spróbuj wykonać następujące czynności rozwiązywania problemów:

 1. Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji dostępnej w witrynie Sterowniki i pliki do pobrania.
 2. Wyłącz komputer, a następnie odłącz kabel zasilający i pozostaw komputer odłączony przez około 30 sekund.
 3. Ponownie podłącz zasilanie prądem zmiennym do komputera i uruchom konfigurację systemu BIOS przy użyciu menu jednorazowego rozruchu dostępnego po naciśnięciu klawisza F12.
  UWAGA: W celu zapewnienia, że moduł TPM jest włączony, naciśnij klawisz F2, aby przejść do konfiguracji systemu. Następnie przejdź do sekcji Security (Zabezpieczenia) i sprawdź, czy moduł TPM jest włączony w sekcji ustawień zabezpieczeń TPM.
 4. Jeśli układ TPM zostanie przywrócony, kontynuuj normalną pracę.
 5. Jeśli modułu TPM nadal nie ma w konfiguracji systemu BIOS, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell, aby uzyskać dalszą pomoc.

Información adicional

Propiedades del artículo


Producto afectado

Latitude

Producto

XPS, Mobile Workstations

Fecha de la última publicación

26 feb 2024

Versión

12

Tipo de artículo

Solution