Ir al contenido principal
 • Realice pedidos rápida y fácilmente.
 • Vea los pedidos y haga el seguimiento del estado del envío.
 • Cree una lista de sus productos y acceda a ella
 • Gestione sus sitios, productos y contactos a nivel de producto de Dell EMC con la administración de empresa.

Aktywowanie funkcji zabezpieczeń TPM

Resumen: Ten artykuł zawiera informacje na temat aktywowania modułu TPM (Trusted Platform Module).

Es posible que este artículo se haya traducido automáticamente. Si nos quiere hacer llegar algún comentario sobre la calidad de la traducción, utilice el formulario ubicado en la parte inferior de la página.

Contenido del artículo


Instrucciones

Spis treści:

 1. Włączanie funkcji zabezpieczeń TPM w menu konfiguracji systemu
 2. Aktywowanie funkcji zabezpieczeń TPM (Trusted Platform Module)
 3. Instalacja oprogramowania i sterownika modułu TPM
 4. Kończenie pracy kreatora modułu TPM

Włączanie funkcji zabezpieczeń TPM w menu konfiguracji systemu

Aby włączyć funkcje zabezpieczeń modułu TPM w menu konfiguracji systemu (BIOS), należy wykonać następujące czynności:      

 1. Uruchom system ponownie.
 2. Po wyświetleniu komunikatu „Press <F2> to enter Setup” naciśnij klawisz <F2>.
 3. Po wyświetleniu menu System Setup przejdź do grupy Security, korzystając z klawisza strzałki w dół.
 4. Naciśnij klawisz <+>, aby rozwinąć grupę.
 5. Sprawdź, czy sekcja TPM Security jest wyświetlana w obszarze Security.
 6. Przejdź do sekcji TPM Security, korzystając z klawisza strzałki w dół.
 7. Naciśnij klawisz <Enter>.
 8. Naciśnij klawisz strzałki w prawo, aby zmienić ustawienie na On.
 9. Moduł TPM jest teraz włączony.
 10. Naciśnij klawisz <Esc>.
 11. Za pomocą klawisza strzałki w dół zaznacz opcję Exit i naciśnij klawisz <Enter>.
 12. Uruchom ponownie system.

Powrót do góry


Aktywowanie funkcji zabezpieczeń TPM (Trusted Platform Module)

Aby aktywować moduł TPM:      

 1. Uruchom menu konfiguracji systemu, naciskając klawisz <F2> na ekranie powitalnym Dell.
 2. Przejdź do grupy Security, korzystając z klawisza <strzałki w dół>.
 3. Naciśnij klawisz <+>, aby rozwinąć grupę.
 4. Za pomocą klawisza strzałki w prawo przejdź do funkcji TPM Activation.
 5. W polu TPM Activation wybierz opcję Activate.
 6. Naciśnij klawisz <Esc>.
 7. Za pomocą klawisza strzałki w dół zaznacz opcję Save Changes and Exit, a następnie naciśnij klawisz <Enter>, co spowoduje ponowne uruchomienie komputera i systemu operacyjnego.

Powrót do góry


Instalacja oprogramowania i sterownika modułu TPM

UWAGA: Instalacja i aktywacja modułu TPM powoduje usunięcie przez funkcję przywracania systemu Windows® XP firmy Microsoft® wszystkich istniejących punktów przywracania systemu. Po aktywacji bezpiecznego dysku osobistego utwórz ręcznie punkt przywracania systemu, aby zapewnić stabilność systemu operacyjnego.

Kliknij kolejno przycisk Start i polecenie Uruchom. Instalacja oprogramowania i sterownika:

 1. Wpisz C:\Dell\TPM\setup.exe w polu Otwórz i kliknij przycisk OK, aby otworzyć kreatora Broadcom Secure Foundation™ TPM – InstallShield Wizard.
 2. Kliknij Tak, gdy wyświetli się okno z pytaniem, czy uruchomić ponownie komputer. Jeśli załadowano obraz niestandardowy lub system operacyjny został ponownie zainstalowany, oprogramowanie należy pobrać ze strony Pliki do pobrania firmy Dell. 
UWAGA: Podczas instalacji oprogramowania program sprawdza, czy jest zainstalowany najnowszy sterownik sieciowy. Jeśli wersja sterownika sieciowego nie jest najnowsza, kreator instalacji wyświetli monit o zaktualizowanie sterownika. Moduł TPM nie działa prawidłowo, jeśli najnowsza wersja sterownika została odrzucona.

Powrót do góry


Kończenie pracy kreatora modułu TPM

Kreator Trusted Platform Module (TPM) Initialization Wizard skonfiguruje konto właściciela modułu TPM i utworzy kopię zapasową danych modułu TPM.

 1. Kliknij dwukrotnie ikonę zasobnika systemowego (rysunek 1).

  SLN57489_en_US__3I_port_TMPSysTray_pm_1a
  Rysunek 1. Ikona zasobnika systemowego TPM przed inicjalizacją
 2. Po wyświetleniu okna powitalnego kliknij przycisk Dalej.
 3. Wprowadź hasło, aby stać się użytkownikiem modułu TPM, a następnie kliknij przycisk Dalej. Konto użytkownika podstawowego dla modułu TPM zapewnia bezpieczną pocztę e-mail, szyfrowanie plików oraz umożliwia utworzenie bezpiecznego dysku osobistego.
 4. Wybierz żądane funkcje i kliknij przycisk Dalej.

Powrót do góry


Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji i zaawansowanych instrukcji konfiguracyjnych, zapoznaj się z plikami pomocy platformy Broadcom Security Platform lub skontaktuj się z działem IT w swojej firmie.

Información adicional

Propiedades del artículo


Fecha de la última publicación

03 nov 2023

Versión

9

Tipo de artículo

How To