Dell-datorn slås inte på eller så startas inte Windows

概要: Startar inte Dell-datorn? Lär dig hur du identifierar symptom på problem med ström, självtest vid start, grafik eller start på den stationära eller詳細を表示する

文書の内容


現象

Alla datorer genomgår en rad kontroller från det att den slås på tills operativsystemet startas. Om en dator inte startar eller om operativsystemet inte startar kan det bero på ett fel relaterat till strömförsörjning, självtest vid start, grafik eller start av operativsystemet. Stegen för att felsöka de olika problemen varierar beroende på vilken typ av symptom som du noterar på datorn.

原因

OBS! Information om Dell Alienware-datorer finns i följande artikel i Dells kunskapsbas: Alienware-datorn slås inte på eller så startar inte Windows.

解決方法

Om datorn inte startar alls eller om operativsystemet inte körs bör du först utföra en maskinvaruåterställning. Med en maskinvaruåterställning löser du de flesta problem samt tömmer eventuell restström.

Utföra en maskinvaruåterställning

 1. Stäng av datorn.
 2. Koppla bort nätadaptern eller nätsladden från datorn och ta bort batteriet (för bärbara Dell-datorer).
  OBS! För bärbara Dell-datorer som har ett icke-löstagbart batteri läser du följande artikel i Dells kunskapsbas: Återställa realtidsklockan (RTC) (på engelska). 
  Om du har en bärbar dator med löstagbart batteri läser du i användarhandboken för din modell av bärbar dator för att få anvisningar om hur du tar ut batteriet på ett säkert sätt.
   
  OBS! På utvalda bärbara Dell Latitude-datorer försöker du återställa datorn med hjälp av metoden för framtvingad ePSA från självtest- eller startfel. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbas: Använda framtvingad ePSA för att återställa datorn från självtest- eller startfel (på engelska).
 3. Koppla bort alla externa enheter som USB-enheter, skrivare, webbkameror och minneskort (SD/xD).
 4. Håll strömknappen intryckt i 15–20 sekunder så att all kvarvarande ström laddas ur.
 5. Anslut nätadaptern eller nätsladden och batteriet (för bärbara Dell-datorer).
 6. Om det går att starta Dell-datorn men inte Windows identifierar du symptomen och följer lämplig felsökningsmanual.
 7. Om det inte går att starta Dell-datorn följer du den felsökningsmanual som anges för problemet med att det inte går att starta datorn i tabellen nedan.

Köra ett diagnostiktest av maskinvaran

Kör ett maskinvarudiagnostiktest för att få hjälp med att identifiera och lösa maskinvaruproblem. Dells bärbara datorer, stationära datorer, allt i-ett-datorer och Windows-baserade surfplattor har ett inbyggt diagnostiskt test som heter Dell SupportAssist System Assessment eller Dell Enhanced Pre-Boot System Assessment (ePSA).

OBS! Om fel hittas i ett diagnostiskt test misslyckas antecknar du den felkod och valideringskod som anges i det diagnostiska testet. Det hjälper Dells tekniska support att identifiera vilken maskinvarukomponent som orsakar problemet och erbjuda reparationsalternativ.

Identifiera symptomen och gör en felsökning

Symptom Åtgärd

Ingen strömförsörjning

När du trycker på strömbrytaren startar Dell-datorn inte och det finns inga tecken på att datorn har strömförsörjning (alla LED-knappar är släckta).
 • Inga tecken på ström på Dell-datorn.
 • Ström-LED-lampan är släckt och tänds inte när du försöker slå på datorn.
 • Skärmen är tom eller svart, datorn startar inte och det finns inga tecken på att datorn har strömförsörjning.
 • Det hörs inget fläktljud.

Inget självtest

När du trycker på strömbrytaren blinkar lamporna för ström, CAPS Lock, Scroll Lock och Num Lock i ett mönster. Datorn kan även avge ljudkoder som hjälper dig att hitta fel i en specifik maskinvarukomponent.
 • LED-lamporna blinkar (vanligen i ett mönster eller i gult).
 • Ljudkoder (kontinuerliga eller i ett mönster) avges.
 • Skärmen är tom (svart) med blinkande LED-lampor eller ljudkoder.
 • Fläkten hörs men LED-lamporna blinkar eller så hörs ljudkoder.
 • Datorn hänger sig, fryser eller fastnar vid Dell-logotypen.
 • LED-lamporna reagerar inte när du trycker på Caps Lock, Scroll Lock eller Num Lock.

Ingen start

När du trycker på strömbrytaren startas datorn och självtestprocessen slutförs, men ett felmeddelande visas eller så startar inte operativsystemet.
 • Statusen för LED-lamporna (ström, hårddiskaktivitet osv.) är normal.
 • Fläkten hörs.
 • Tom eller svart skärm med en blinkande markör i det övre vänstra hörnet av skärmen.
 • Hårddiskrelaterade felmeddelanden.
 • Blåskärmsfel eller stoppfel (kraschskärm) i Windows.
 • Datorn hänger sig, fryser eller stannar vid Windows-logotypen när operativsystemet startas.

Ingen bild

När du trycker på strömbrytaren är statusen för strömlampan och de andra dioderna normal. Men skärmen är ändå tom eller svart. Det här tyder på ett grafik- eller skärmrelaterat problem på datorn.
 • Statusen för LED-lamporna (ström, hårddiskaktivitet osv.) är normal.
 • Fläkten hörs, men skärmen är tom (svart).
 • Skärmen är tom eller svart.
 • Suddiga, förvrängda, otydliga bilder.
 • Horisontella eller vertikala linjer.
 • Problem med bleka färger, ljusläckage, ljusstyrka, kontrast osv.

その他の情報

Åtgärda ett startproblem (Dells officiella tekniska support på YouTube)

Längd: 03:49
Undertext: Endast på engelska

Felsökning när inget självtest vid start genomförs (Dells officiella tekniska support på YouTube)

Längd: 03:54
Undertext: Endast på engelska

Åtgärda problem med start i Windows 10 (Dells officiella tekniska support på YouTube)

Längd: 02:28
Undertext: Endast på engelska


Support efter garantin Har garantin upphört att gälla? Inga problem. Besök webbplatsen Dell.com/support och ange ditt Dell Service Tag-nummer för att se våra erbjudanden.

OBS! Erbjudandena är för närvarande endast tillgängliga för datorkunder i USA, Kanada, Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Det här gäller inte servrar och lagring.

文書のプロパティ


影響を受ける製品

Chromebox, Alienware, Inspiron, Retired Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Retired Models, Fixed Workstations, Mobile Workstations

最後に公開された日付

09 6月 2021

バージョン

13

文書の種類

Solution

この文書を評価


正確
有益
わかりやすさ
この記事は役に立ちましたか?

0/3000 文字