Blir framtidens arbetsplats slutet på det traditionella kontoret?

Som vilken fastighetsmäklare som helst skulle säga: läget är allt. Av just den anledningen väljer många företag att betalar höga hyror för platsen de har sina kontor på. Men när den globala hälsokrisen slog till flyttade de anställda hem och kontoren ekade plötsligt tomma.

När restriktionerna släppte och Sverige började öppna upp igen kunde vi snabbt konstatera att det här inte bara var ett tillfälligt skifte, utan att sättet vi arbetar på har förändrats. Den framtida arbetsformen kommer att vara mer flexibel och mobil jämfört med vad vi tidigare varit vana vid.

Innebär detta att kontorslokalerna kommer att avvecklas helt och hållet? Det är nog högst osannolikt. Men kontoret som vi känner det idag kommer att förändras, det kan konstateras med hög sannolikhet.

För företag kan en ny definition av kontoret skapa en ekonomisk vinst. Färre kontorsytor och fler flexibla ytor kommer förmodligen att minska behovet av stora arbetsytor avsevärt. Kontoret kan istället fungera som en mötesplats för medarbetare, där fokus är dynamik och effektivitet, där anställda möts för att utveckla idéer, samarbeta och umgås.

Medarbetarna måste skaffa sig ny kompetens

För att distansarbete och virtuellt samarbete ska fungera framgångsrikt i framtiden kommer det att krävas nya kompetenser hos medarbetarna. I vår studie ”Realizing 2030” har vi identifierat de viktigaste kompetenserna för framtidens arbete. I Undersökningen lyfter respondenterna bl.a. tekniska färdigheter för att hantera de nya samarbetsverktygen som en av de viktigaste färdigheterna för att få framtidens hybrida arbetsplatser att fungera.

I undersökningen svarar mer än hälften av de tillfrågade också att de är övertygade om att den yngsta generationen på arbetsmarknaden, Generation Z, kommer att utmana den befintliga arbetskraften på grund av deras höga digitala kompetens. Omvänt svarar 77 procent av de unga respondenterna att de skulle vilja vara mentorer för de äldre generationerna inom teknik, något företag kan använda till sin fördel.

Det kommer även att vara företagens ansvar att se till att distansmedarbetarna vet hur de ska använda de tekniska verktygen korrekt i sin kommunikation och samverkan. Allt från e-post till Microsoft Teams kräver en viss grad av kompetens för att användas effektivt. Till exempel kan en till synes enkel sak såsom en felaktigt ton i ett meddelande leda till missförstånd och frustration hos mottagarna.

Studien visar också att mjukare färdigheter, såsom kreativt tänkande, logik och kommunikationsförmåga är avgörande för framtidens mobila och flexibla arbetskraft. Dessutom lyfts emotionell intelligens fram som en av de viktigaste kvaliteterna, inklusive empati och förmågan att se en situation från flera vinklar, ha en intuitiv förståelse för kollegors behov och inte vara dömande.

Vill du lära dig mer om vilken roll tekniken kommer att spela på framtidens arbetsplatser, läs blogginlägget ”Nya arbetsvanor kräver nya tillvägagångssätt”.

About the Author: Dell Technologies