Blockkedjan kan förändra världen

Föreställ dig möjligheten att kunna följa en produkt under hela dess livscykel innan du gör slag i saken och köper den. Du kan säkerställa att företaget som tillhandahåller produkten har en miljövänlig produktionskedja, behandlar anställda och leverantörer rättvist och använder material av högsta kvalitet.

Tekniken som kallas blockkedja (blockchain) öppnar upp för just den här transparensen och kan komma att rita om hela förhållandet mellan kund och företag.

Blockkedjan – en ny typ av databas

Idag är blockkedjan som teknologi fortfarande ganska tidigt i utvecklingen och de flesta associerar den nog med kryptovalutor som bitcoin och som en del av framtida sätt att hantera finansiella transaktioner. Men blockkedjans potential sträcker sig långt bortom endast betalningar.

Blockkedjan är i princip en decentraliserad databas där varje händelse/transaktion lagras i ett ”block”. Varje block låses med hjälp av krypteringsalgoritmer där endast behöriga parter får en nyckel till blocket. Varje block får en unik tidsstämpel och kopplas ihop med de andra blocken, vilket skapar en sammankopplad kedja av block – en blockkedja.

Tekniken innebär att det inte längre behövs en ytterligare aktör som hanterar själva databasen, blockkedjan existerar på miljontals noder samtidigt i ett slags peer-to-peer nätverk. På varje nod finns en kopia av hela blockkedjan vilket gör det omöjligt att manipulera informationen och enkelt att snabbt verifiera lagrad information. Allt som skett i blockkedjan sparas permanent och är tillgängligt för alla att se. Det innebär att det enkelt att följa transaktioner/information/händelser tillbaka i tiden för ta fram uppgifter om hur de kommit till.

Blockkedjetekniken öppnar till exempel upp möjligheter för att:

  • Förenkla transaktioner genom att koppla samman företag och kunder.
  • Ge individen bättre överblick av sin personliga data.
  • Öka förtroendet mellan olika aktörer genom att möjliggöra fullständig transparens i transaktioner och processer.

Transparens ritar om förhållandet mellan företag och kund

Kunder idag ställer helt nya krav på de företag de väljer att göra affärer med. Ett talande exempel är kundernas intresse för det ansvar ett företag tar, såväl för miljöpåverkan som gällande sociala frågor, samt vilka CSR-initiativ man arbetar med. Här ligger Dell i framkant, under parollen Legacy of Good redovisar vi vilka målsättningar vi har samt var vi befinner oss idag i förhållande till målsättningen.

Blockkedjetekniken kommer med tiden att ge företag möjligheter att vara helt transparenta gentemot sina kunder, och ge dem fullständig inblick i hur företaget drivs och hur det agerar i olika delar av produktionskedjan. Utnyttjad på det sättet kan tekniken bli ett kraftfullt verktyg för att bygga helt nya nivåer av förtroende mellan kunder och företag.

Franska livsmedelskedjan Carrefour är ett exempel på företag som redan anammat det här tankesättet och tekniken. Intresserade kunder som ska köpa kyckling kan via sin telefon spåra kycklingen framför dem i butiken från uppfödare via slaktare till butik. Kunden kan få information om vilken kost och vilka antibiotikabehandlingar kycklingen fått till slaktmetod och transporter.

Uttrycket ”att köpa grisen i säcken” riskerar helt enkelt att bli irrelevant med blockkedjans intåg, för med teknikens hjälp kan säcken göras helt genomskinlig.

About the Author: Dell Technologies