Dell satsar på fler kvinnor i tekniska roller – skapar unikt program

Precis som branschen i stort har Dell Technologies brottats med att för få kvinnor sökt till nya roller och inte minst chefsroller eller tekniska roller där man jobbar nära kunder. Men istället för att bara konstatera utmaningen har företaget aktivt arbetat med att förändra situationen. Därför startades också Female Talent Program under förra året.

Programmet är helt skräddarsytt efter hur behoven ser ut i Sverige med mål att också inspirera andra i branschen att skapa miljöer där talanger kan utvecklas oavsett bakgrund. Female Talent Program är också ett resultat av ett antal ambitiösa mål som tidigare antagits av Dell Technologies. Dessa ”moonshot”-mål består av flera omfattande och mätbara mål inom områden som mångfald och stöds på alla nivåer i organisationen.

River barriärer

Ett viktigt mål med det unika svenska programmet är att få fler kvinnor att söka till mer tekniska roller där man möter kunder. Interna undersökningar visade att det fanns flera barriärer som gjorde att få kvinnor sökte dessa roller. Det handlade om allt från ohjälpsamma uppfattningar om vad som förväntades i dessa roller, exempelvis att man tror att det behövs mer teknisk kunskap än vad rollen egentligen kräver, till utmaningar att förstå vilka kompetenser som efterfrågas och hur dessa kunde kompletteras. Det fanns också utbredda uppfattningar om att kundnära roller mest passade vissa personlighetstyper och ohjälpsamma tankar kring den egna kompetensen och förmågan att exempelvis prata inför andra eller ”stå i centrum”.

Female Talent Program är inte ett enskilt initiativ från någon del av organisationen. Istället är det så att programmet uppmärksammas och stöds på alla nivåer inom Dell Sverige. Nu när första årskullen ”tagit examen” finns det anledning att titta tillbaka på ett fantastiskt år.

Ett annorlunda år

Trots stora samhällsutmaningar med en allvarlig pandemi och omfattande restriktioner har Female Talent Program fått sex talanger på Dell Sverige att utmana sig själva och utveckla allt från relationsskapande till kommunikations- och presentationsteknik. Programmet har gett konkreta verktyg för att ta kommando över sin egen individuella utveckling och nästa steg i karriären.

En av de som gått programmet är Farah Chith, Account manager på Dell Technologies Sverige. Hon ser programmet som ett värdefullt steg för att utveckla branschen och skapa fler möjligheter.

”Talent programmet har fått mig att våga mig ut på obruten mark, att testa, att utmana och att exekvera på ett sätt jag inte ens visste jag var kapabel till. Det har gett mig extremt viktiga verktyg som jag tar med mig framöver i min utveckling och karriär,” säger Farah Chith.

Förutom att ledare och experter på alla nivåer i organisationen delat med sig av erfarenheter har programmet också lockat till sig några av Sveriges mest attraktiva föreläsare. Elaine Eksvärd som tidigare utsetts till årets talare har exempelvis coachat deltagarna i presentationsteknik, men också hur de ska hantera utmanande sälj- och förhandlingssituationer och öka det egna självförtroendet. Programmet har också inkluderat lärande möten med kunder och föreläsningar på teman som mötesstrukturer, relationsbyggande och ökad marknadsförståelse.

Kraftfulla resultat

Resultatet har inte låtit vänta på sig. Utvärderingar från deltagare visar att sex av sex deltagare känner sig mer självsäkra än innan programmet startade och att alla också skulle rekommendera andra att söka programmet framöver. Programmets olika moment får också toppbetyg av deltagarna i uppföljande undersökningar.

Alla deltagare kände sig också mer trygga inför att prata och presentera inför andra. Inte nog med att alla också kände sig mer trygga i att söka kundroller framöver, flera av deltagarna har också gått in i andra roller efter programmets avslut. Ohjälpsamma hinder har rivits och numera är det exempelvis inget ovanligt att medarbetare exempelvis befordras under ens mammaledighet.

Dessa konkreta förändringar talar för sig själv och är inte bara viktiga för Dell Sverige. Med program likt detta öppnas möjligheten att skynda på större förändringar i bransch och samhälle. Snart startar ett nytt år med Female Talent Program på Dell Sverige, nu ska fler dörrar öppnas för alla talanger med en viktig uppgift och en ljus framtid.

About the Author: Dell Technologies