Kodcentrum kan lära fler unga att programmera

Utvecklingen i vårt samhälle rör sig mot en allt mer digitaliserad tillvaro med en ökad utvecklingstakt inom områden som Internet of Things, artficiell intelligens, modern robotteknik och virtuella universum. Inget tyder på att utvecklingen kommer att sakta ner och möjligheterna med framtidens digitala samhälle är många, så länge vi fortsätter arbeta med fokus på hållbarhet och fortsätter att investera i innovation och framtida generationer.

Därför har Dell Technologies i Sverige ingått ett samarbete med Kodcentrum som till en början går ut på att donera 80 stycken nya gamingdatorer för att ge Kodcentrum möjlighet att fortsätta bedriva och utveckla sin verksamhet. I samband med starten på samarbetet intervjuades Disa Jernudd, generalsekreterare på Kodcentrum.

Berätta lite om dig själv, vem är du?

– Disa Jernudd heter jag, generalsekreterare på Kodcentrum. Jag har jobbat här i 3 år nu och kommer tidigare från IT-sektorn där jag jobbat både inom IT-drift och IT-säkerhet, men har också en lång bakgrund inom interkulturell kommunikation. Det var lite av de olika kombinationerna av dessa olika områden som gjorde att det blev lockande att faktiskt jobba utifrån en demokratifråga på Kodcentrum. Här har jag nytta av min IT-bakgrund, med förståelse för teknik och kan samtidigt fokusera på att skapa förutsättningar för att fler ska få ta del av den.

Vad gör Kodcentrum?

– Kodcenterum är en ideell förening, och vi jobbar med att introducera programmering och digitalt skapande till barn. Allt vi gör är gratis för deltagarna, vi vill sänka trösklarna, väcka ett intresse och skapa en förståelse för alla barn att de kan vara delaktiga i vårt digitala samhälle, och inte bara kan, utan behöver vara delaktiga. Vi jobbar för en demokratisering av vår digitala värld och vårt digitala samhälle.

Hur länge har Kodcentrum funnits?

– Kodcentrum startades 2014 av en social entrepenör. I början drev man frågan kring att få in programmering i skolan, vilket man, tillsammans andra aktörer, också lyckades med. Men arbetet slutade inte där. Programmeringen är fortfarande en utmaning för skolorna och för lärarna, men även det här med digitalt skapande. Det handlar ju inte bara om att sitta och programmera och koda, utan det handlar om att skapa en förståelse för det digitala i vår omvärld, att lösa problem, att man skapa förutsättningar för den framtid vi ska leva i.

Hur har ni tänkt att använda dessa datorer?

– Vi är ju otroligt tacksamma över att få dessa datorer från Dell, vilket gör att vi nu har en möjlighet att gå ut till flera organisationer och andra aktörer där vi driver vår verksamhet. Det största hindret när man går ut för att starta en kurs i programmering och digitalt skapande är tillgång till enheter. Datorerna från Dell gör ju att vi plockar bort just den materiella faktorn och kan bjuda på det här till så många barn som kanske inte har det självklart hemifrån. Kodcentrum och Dell är överens om att det inte ska vara enheten som stoppar skapandet och möjligheten. Så det här är ju verkligen en möjlighet att, med hjälp av datorerna, sänka trösklarna för att alla ska få vara med.

Hur kommer barnen i kontakt med Kodcentrum och era samarbetsorganisationer?

– Vi rikar oss mot alla barn, alla unga är välkomna in i våra aktiviteter. Vi har aktiviteter som är allt från termins-kurser till en halvdag eller att man kanske besöker ett företag och får vara med och koda och få inspiration. Vi har också prioriterade målgrupper, vi jobbar mycket mot socioekonomiskt utsatta områden, IT-resurs-svaga skolor och även för att öka intresset bland flickor. Vi går ut på alla möjliga sätt, delvis erbjuder vi nu mycket digitalt, så att man kan ta del av oss via livesändningar, men också via andra organisationer som finns i hela Sverige. Det kan vara ett bibliotek, eller en idrottsförening som börjar med att programmera innan de går ut och sportar, ett kulturcenter, ett företag eller engagerade föräldrar som startar upp på olika platser landet över.

Vad är din upplevelse av hur barnen upplever kodning?

– Det är väldigt spännande när vi möter barnen, att se hur de tar till sig det här och varför de är med. De lever ju i en värld där de tar del av och spelar olika spel som Fortnite eller Minecraft, de är inne på TikTok och har ett otroligt utbud av det digitala. Det vi gör är att ge dem möjligheten att själva skapa och att själva se att de kan få saker att hända på skärmen. Det kan vara allt från att jobba inom Scratch, där det handlar om att få ett föremål att flytta sig på skärmen. Där kan ett barn som lyckas få föremålen att röra lite på sig ofta utbrista ”Den rörde på sig!”. Då är vår och våra volontärers roll i detta att säga till barnet att ”det var Du som fick den att röra på sig”, och då har vi väckt ett intresse. Då förstår barnet att dom faktiskt kan göra detta, de själva faktiskt kan få saker att ske på skärmen. Ännu häftigare är den nyfikenhet som finns hos barn, och när vi lyckats locka fram den, då har vi öppnat en ny värld för dom.

Om Kodcentrum

Kodcentrum är en ideell förening som med hjälp av ideella krafter i skolor, myndigheter, kommuner och näringsliv gratis introducerar barn till programmering och digitalt skapande. Samtidigt som vi breddar bilden av vem som kan programmera och vad som är uppbyggt av kod arbetar vi för att stärka barns digitala kunskaper och förmågor, samt bidrar vi till en förståelse för programmering och digitaliseringens roll i samhället. Kodcentrums ändamål är att väcka intresset för digitalt skapande och ge varje barn möjligheten, självförtroendet och förmågan att skapa med kod. Att lära sig programmering och digitalt skapande ska vara lika självklart som att lära sig läsa, räkna och skriva.

Vill du veta mer om Kodcentrum? Besök: www.kodcentrum.se

About the Author: Dell Technologies