Ekkonos lösning levererar insikter åt industrin – långt ute i nätverket

Machine Learning, distribuerad beräkningskraft och realtidsanalys av data är heta buzzwords just nu. Varbergsbaserade startupen Ekkono har en lösning som sammanför dem alla – och flera stora kunder inom tillverkningsindustrin. Lösningen kör sömlöst integrerat på Dell EMCs IoT Gateway som är utrustad med kraftfulla dual-core Intel Atom-processorer.

Samarbetet mellan Dell EMC och Ekkono är en del av Dell for Entrepreneurs, ett lokalt initiativ där Dell EMC med sina beprövade lösningar kan fungera som en möjliggörare och där bolagets stora nätverk kan assistera hungriga entreprenörer med smarta produkter på sin resa framåt. Ekkonos lösning är ett utmärkt exempel på hur det fungerar.

”Dell har en väldigt bra IoT Gateway och eftersom vi inte säljer någon hårdvara själva blir det en utmärkt bundling, där vi, våra partners och våra kunder får en beprövad och testad kombination. Och eftersom Dell är ett så starkt varumärke är det en viktig kvalitetsstämpel för oss som startup”, säger Jon Lindén, vd på Ekkono.

Ekkono har tagit fram en avancerad maskininlärningsmjukvara med ett litet fotavtryck, som baseras på långvarig forskning vid högskolan i Borås. Eftersom mjukvaran och de underliggande algoritmerna är så väl optimerade och kräver förhållandevis lite av hårdvaran är lösningen perfekt anpassad för att köras på maskiner med begränsad beräkningskapacitet ute i nätverket – i nära anslutning till de maskiner och sensorer som samlar in data, snarare än att behöva transportera den informationen till centrala servrar för att sköta beräkningsbiten.

”Med vår lösning kan vi bearbeta all data i realtid och se till att vidta åtgärder direkt. Det kan vara en maskin som ställer om för att undvika att någon komponent blir överbelastad, eller att en maskin växlar ned på tempot på grund av att en annan del av kedjan gjort det”, säger Jon Lindén.

Enligt analysföretaget Gartner kommer det innan år 2020 finnas fler än 26 miljarder uppkopplade enheter i världen. Andra uppskattningar talar om ännu fler uppkopplade prylar och maskiner. Att samla in och analysera data från dem samt ta fram relevanta insikter är en stor utmaning.

Industrijätten Alfa Laval är ett av företagen som använder sig av Ekkonos lösning för att kunna förutse underhållsbehov på sina värmeväxlare. Genom att kontinuerligt bevaka ett antal sensorvärden kan de snabbt upptäcka avvikelser som kräver åtgärd, men också hitta dolda anomalier och annat så de kan ta till förebyggande åtgärder för att undvika oplanerade stopp.

”Den absolut största förtjänsten är att vi kan träna lösningen för individuella saker. Ta lastbilar som exempel – samma modell kan skeppas över hela världen, men det är stora skillnader i hur de används och hur de belastas om de används i Rio de Janeiro eller i Kiruna. Vi kan löpande träna maskininlärningsmodellerna utifrån individuella förutsättningar”, säger Jon Lindén.

Med ett snabbt växande antal uppkopplade enheter finns en risk att befintlig infrastruktur, inte minst mobilnäten, får svårt att hantera de stora volymerna. Genom att utföra beräkningarna ute i nätverket minskar beroendet av uppkopplingen. Dessutom finns det en säkerhetsaspekt i och med att man inte behöver ha ett kontinuerligt flöde av rådata till en central server – en aktuella fråga i dessa tider med GDPR, men även för en stor organisation då det betyder färre potentiella attackvektorer.

Ekkono har tagit in kapital för att visa att det finns ett behov ute hos kunderna och att deras produkt fungerar i kundmiljön. Nu har man byggt upp en bas med referenskunder och håller på att planera för en fortsatt expansion i ett högre tempo än tidigare.

”Även om IoT och maskininlärning är etablerade och välanvända buzzwords så är vi fortfarande väldigt tidigt i utvecklingen. Vi måste fokusera på företagens problem, och hur vi kan hjälpa våra kunder att lösa dem. Här kommer vår produkt, som är lätt att implementera i befintliga lösningar och produktionslinjer samt anpassar sig efter de förutsättningar som råder, att kunna nå stora framgångar”, säger Jon Lindén.

Läs mer om Ekkono på deras hemsida. Mathilda Lund har tidigare skrivit ett personligt inlägg om entreprenörsskap på Dell EMC, och om hur det svenska Dell for Entrepreneurs-initiativet kom till.

About the Author: Dell Technologies