Mindre svenska företag oroar sig mest för IT-säkerhetsrisker

En undersökning utförd av IDG på uppdrag av Dell Technologies och riktad mot svenska små- och medelstora företag, visar att IT-säkerhetsrisker utgör de största orosmomentet för dessa företag. Framför allt är det spionprogram, virus & maskar som stör nattsömnen.

Att IT-säkerhet är det största orosmomentet för svenska småföretagare är rätt naturligt då det är ett område som ständigt förändras och i många fall kräver expertis för att hålla sig a jour och skyddad. Samtidigt så ser vi en utveckling där även mindre företag kan få del av effektiva säkerhetslösningar som tidigare varit storföretagen förunnat, och därför kan det finnas anledning att hoppas att denna oro kommer minska framöver.

Fem största orosmomenten för mindre svenska företag

  • IT-säkerhetsrisker – 21%
  • Kostnader för IT-infrastruktur – 13%
  • Hitta/behålla IT-expertis – 13%
  • Nertid för viktiga tjänster – 13%
  • Kostnader för intern IT-personal – 11%

Undersökningsresultatet visar att det är IT-säkerhetsrisker som oroar de svenska småföretagen mest. Och gräver vi djupare där ser vi att de svarande oroar sig mest för spionprogram, följt av virus och maskar samt riktade attacker.

Flera av de här orosmomenten bygger i många fall på att utgör den svaga länken, som av misstag öppnar upp företagets nätverk och data. Undersökningsresultatet tyder på att det kan finnas fortsatta behov av att utbilda medarbetare i hur de kan bidra till säkerheten i företagen.

Tre största IT-säkerhetsriskerna för mindre svenska företag

  • Spionprogram – 45%
  • Virus & maskar – 43%
  • Riktade attacker – 42%

Undersökningsresultatet visar också att några av de hot som många upplevt besvärliga tidigare, nu oroar allt färre svenska småföretag, exempelvis utpressningsprogram, överbelastningsattacker och medarbetares användning av egen utrustning, där det sistnämnda exempelvis bara oroar två procent av de svarande.

När det gäller utpressningsprogram och överbelastningsattacker så ser vi hur allt fler företag väljer att införa lösningar som skyddar ens data även vid utpressning och även har bättre skydd mot olika typer av överbelastningsattacker. Vi ser också att oron kring medarbetares egna enheter har också svalnat, kanske på grund av tydligare interna riktlinjer kring användningen och mer flexibla interna säkerhetsskydd som också kan hantera användningen av privata enheter.

Läs undersökningen

About the Author: Dell Technologies