När klassrummen stängs, öppnar teknologin för nya möjligheter

Den rådande pandemin har vänt upp och ner på mycket av skolvärlden – här i Sverige har gymnasieskolor och högre utbildningar helt gått över på distansundervisning. I många andra länder har hela skolsystemet stängts ner. Hur det kommer att se ut till hösten är fortfarande oklart på många håll. Men klart är att många elever och studenter kommer att återvända till ett nytt normal-läge, även om skolorna öppnar som de gjort tidigare.

För många skolor har omställningen till distansundervisning inneburit stora utmaningar för systemadministratörer och IT-ansvariga, med ytterligare krav på verksamheter som i många fall redan kämpat med begräsningar såväl gällande resurser som befintlig infrastruktur.

”Vi har sett hur skolor världen över ställts inför utmaningar som många säkert hade ansett vara oöverstigliga”, säger Aongus Hegarty, President of International Sales på Dell Technologies. ”Vi har också blivit inspirerade av den hängivenhet och uthållighet som många lärosäten uppvisat genom den här krisen. COVID-19 gav dem ingen respit, inga möjligheter att sakta fasa in sina projekt, pandemin tog inte hänsyn till budget, logistik eller elevernas och studenternas privata livssituationer. Det faktum att de flesta faktiskt klarat av att hålla igång undervisningen och upprätthålla läroplanen är ett bevis på ihärdigheten hos administratörer, lärare och elever.”

Dell Technologies har hjälpt skolor världen över med denna storskaliga övergång till distansundervisning.

När skolorna i England stängde med kort varsel sökte UK Department for Education 67 000 Dell Chromebooks inom ett par veckor. Dell Technologies levererade och nu hjälper datorerna till att säkerställa att tusentals elever får möjlighet att ha kontakt med sina lärare och fortsätta sina studier genom distansundervisning. Chromebook-datorerna hjälper också barn och ungdomar att hålla igång sina sociala kontakter.

I Belgien började skolorna hålla undervisning på distans med Smartbits Smartschool-plattform, vilket innebar att företagets IT-behov ökade med mer än 40 gånger på kort tid. Smartbit insåg att de behövde öka kapaciteten på sina existerande Dell VxRail-system, men de insåg också att de skulle behöva bygga ut infrastrukturen ytterligare, med bland annat en plattform för objektlagring, en lösning för snabb utrullning och en förnyelseplan som kunde hjälpa dem att hantera kostnader och förenklar fortsatta utökningar av kapaciteten. Dell Technologies kunde stötta Smartbit på vägen med två snabba utrullningar av ny infrastruktur så att de kunde fortsätta leverera lösningar till skolväsendet.

College for Creative Studies i Detroit, Michigan behövde man bli kreativa för att klara av att hantera pandemin. När utbrottet slog till var man mitt i planeringen av ett IT-projekt, som istället – över en natt – behövde omvandlas till en strategi för på snabbast möjliga vis sätta upp en VDI-infrastruktur med virtuella skrivbord för att ge eleverna möjlighet att sköta sina studier på distans. Dell Technologies bidrog med råd och konsultstöd för att ta fram en skräddarsydd VDI-lösning som matchade studenternas behov som bland annat innefattar grafikintensiva och krävande program. Idag har man dessutom en kontinuitetsplan på plats för att klara av att hantera eventuella framtida avbrott, och en infrastruktur som går att skala upp i den takt behov av lagring och beräkningskapacitet ökar.

Läs mer om hur Dell Technologies arbetar tillsammans med lärosäten och systemadministratörer världen runt för att säkerställa kontinuitet i utbildningen – såväl i klassrummet som utanför det.

About the Author: Dell Technologies