Nyheter gör PowerEdge till innovationsmotor

Vi kommer allt längre och djupare in i en era där data skapas snabbare än någonsin tidigare. Det innebär att mycket fokus, tid och resurser behöver läggas på sådant som att hantera, aktivera, flytta, lagra och säkra all denna information. Dessutom får vi ett större behov av att kunna hantera data på den plats där den också skapas, snarare än behöva flytta till och från i datacenter, allt för att bli effektivare och snabbare kunna agera på de insikter som vi kan få fram ur mängderna av information.

Det är en typ av utmaningar som Dell Technologies möter med flera nya lösningar som inte bara bidrar med innovation utan även ger ökad flexibilitet och bättre möjligheter för snabbare tillväxt. Vi lanserar lösningarna för att hjälpa till med den digitala omställningen och för att skapa den moderna infrastruktur och de tjänster som krävs för att göra det.

Med hjälp av våra lösningar kan våra kunder enkelt stärka upp sin förmåga inom bland annat edge computing samt artificiell intelligens och maskininlärning.

AI-baserade arbetslaster

Ett viktigt steg på vägen mot att bättre kunna hantera AI och maskininlärning kommer med våra nyheter i senaste generationens PowerEdge-produkter. Våra PowerEdge-servrar kan anpassa sig till era unika arbetslaster och behov, där exempelvis nyligen lanserade PowerEdge XE8545 kan hantera era AI-baserade arbetslaster. Det är också mycket fokus på edge computing, att data hanteras där den skapas. Våra lösningar PowerEdge XR11 och XR12 ger den prestanda som behövs utanför datacentret och står emot allt från hetta och kyla till damm och vibrationer.

Närbild på ett rack med PowerEdge-servrar i ett datacenter.

Ökad automatisering

Det är också mycket fokus på automatisering, att ge våra kunder tillgång till intelligenta system som kan agera på möjligheter och frigöra resurser för IT att fokusera på innovation. Med våra ledande verktyg för att integrera och automatisera kan ni bättre möta en föränderlig omvärld och öka takten i er digitala transformation. Dra gärna nytta av vår strategi, som visar hur ni kan bli fullt automatiserade. Håll också koll på våra OpenManage-lösningar som ytterligare hjälper er i automatiseringen, tillsammans med exempelvis ”zero touch”-utrullningar från iDRAC9.

Nya säkerhetslösningar

Cybersäkerhet är en fråga som fortsätter skapa huvudvärk för många. Därför har vi sett till att stärka vårt erbjudande på ett antal olika punkter. Vi har exempelvis utvecklat vår ”Cyber Resilient Architecture” ytterligare och vi är också först med unika lösningar kring ”cryptographically verified hardware integrity” via vår Dell Technologies Secured Component Verification.

Det är många nyheter just nu kopplat till PowerEdge-portföljen och vi hoppas att lösningarna gör det enklare för er att snabbt skala upp eller ner, baserat på  verksamhetens behov och använda data från alla olika typer av miljöer, automatisera mer, öka möjligheten att agera på insikter och skydda er mot cyberhot. Vi hoppas ni ser PowerEdge som er egen innovationsmotor som kan guida er genom denna unika dataera och se till att ni kan hantera både det väntade och det oväntade.

About the Author: Dell Technologies