Nyheterna i den senaste uppdateringen av OpenManage Enterprise

Detta inlägg handlar om OpenManage Enterprise release 3.10 som ger oss många fina nyheter kring integrationer och möjligheter att samla in serverdata från andra märken än Dell. Vi kommer att gå igenom nyheterna kring integrationer och möjligheter att samla in serverdata från andra märken än Dell genom OpenManage Enterprise release 3.10.

Utöver korrigeringar och mindre nyheter har ett flertal nya funktioner införts i denna release.

Backup & restore av appliance

Gör det enkelt att ta backup av OME och installerade plugin till en delad mapp för snabb återläsning om så krävs. Initieras för hand eller med automatik dagligen eller veckovis

Appliance automation för uppdateringar

OME har justerats så att du kan spara tid vid uppdateringar av OME med plugin genom att välja samtliga plugin och uppdatera dem tillsammans i stället för en i taget.

Discovery för andra servermärken

Discovery täcker nu även in icke-Dell-servrar med stöd av Redfish API. Validerat för HPE servers med ILO5 samt Lenovo servers med XCC.

OME är inte anpassat för administration av andra servrar men detta gör det möjligt att samla monitorering av servrar till en plats och gör plugin som PowerManager mer värda då de kan ge en total bild av datacentrets strömförbrukning med data från såväl Dell- som HPE- och Lenovo-servrar.

Förenklad plugin-hantering

Användning av plugin underlättas genom en ny ikon i GUI’t som listar tillgängliga, installerade och uppdateringsbara OME plugin samt direkt tillgång till online hjälp.

Nya plugin för Microsoft-miljöer

Nu kommer även plugin enligt den nya modellen för Microsoft-miljöer. Så nu krävs endast en appliance – OME – för PowerEdge inklusive integrationer med såväl VMware som Microsoft.

Ny plugin #1:  VMM and Configuration Manager

Stöd för livscykelhantering för Microsoft Endpoint Configuration Manager (MECM) och Systems Center Virtual Machine Manager (SCVMM).

Ny plugin #2: Operations Manager

En plugin för övervakning via Systems Center Operations Manager (SCOM).

Nyheter i OME PowerManager plugin

PowerManager kan nu även inkludera Servrar från HPE (ILO5) och Lenovo (XCC) som tagits in i OME via den inbyggda Discovery-funktionen som baseras på RedFish.

Vi får inte lika komplett bild av strömförbrukningen på andra servermärken men det räcker för att redovisa förbrukning och värme över tid på server- respektive rack-nivå.

Metodik för att mäta och jobba med energieffektivitet på servrar

Om du vill komma igång med mätning och förbättring av energieffektivitet i servrarna så är vårt tips att börja relativt enkelt och stegvis utöka ditt scope. En av de första åtgärderna brukar vara att etablera en lista över topp-10 eller topp-5 energiförbrukare med information som:

  • Systembeteckning
  • Snitt kW/h per dygn
  • Ålder i år (indikation på hur energieffektiv hårdvaran är)
  • Nyttjandegrad i %

En sådan lista kan göras på många sätt, t.ex. med en kombination av OME PowerManager och LiveOptics eller PerfMon. De flesta sorterar per fysisk server eller rack, men OME PowerManager tillåter även att man skapar grupper som motsvarar specifika system eller kluster. Man kan till och med bryta ner siffrorna till att redovisas per virtuell maskin!

Nästa steg är att välja system som ligger högt i topplistan att se över med ökad energieffektivitet som mål. Analysera inställningar – är det t.ex. satt i ”performance mode” eller ”energisparläge” på BIOS-nivå? Vilka möjligheter finns att begränsa antal aktiva core eller max antal Watt alltid eller vissa perioder? PowerManager kan schemalägga tvingande maxvärden för ström till perioder där man vet att systemen har lite att göra.

På sikt kan den som är intresserad utöka mätningar till en kontinuerlig ström som hanteras av en mottagare som lagrar och visar data i en dashboard. Det finns flera open source-exempel på hur detta kan göras med relativt liten insats och kostnad.  Se t.ex. Transform Datacenter Analytics with iDRAC9 Telemetry Streaming (delltechnologies.com)

Prenumerera på Serverrummet – vårt nyhetsbrev för helt vanliga IT-hjältar

About the Author: Dell Technologies