• Dell APEX Cloud Platforms

  Utöka och optimera den molnupplevelse du vill ha

  Möjliggör innovation utan begränsningar med Dell APEX-integrerade molnplattformar.

  Intel Innovation Built-in
  • Kommer snart

   Vi presenterar Dell APEX Cloud Platforms, som bygger på en gemensam uppsättning byggstenar för Dells infrastruktur, inklusive vår senaste generation av servrar och mycket skalbar mjukvarudefinierad lagring, helt integrerad via unik, automatiserad hanteringsmjukvara för att smidigt utöka molnet och Kubernetes-stackar lokalt.

  • Överbrygga klyftan mellan molnen


   Utvidga molnupplevelsen på plats och minska flermolnskomplexiteten med integrerad infrastrukturhantering.

  • Frigör programvärde


   Utveckla och driftsätt var som helst med välbekanta upplevelser för ökad produktivitet och flexibel placering av arbetsbelastningar.

  • Stärk säkerheten och styrningen


   Förbättra kontrollen med säkerhetslager och automatiserade infrastrukturuppdateringar.

  • Ta reda på vilken molnplattform som passar dig bäst

   Dell APEX Cloud Platforms är konstruerat för ditt molnekosystem för att ge en smidig och automatiserad upplevelse i en nyckelfärdig lösning.

  • Demon och resurser

  • ESG-granskning av Dells och Microsofts samarbete

   ESG beskriver Dells och Microsofts samarbete och diskuterar hur de förenklar hybridmolnet för företag.

  • Växla till avsiktlig flermolnsmiljö med Dell APEX

   Få enkelheten och smidigheten i molnupplevelsen med mer kontroll över dina program och data.