• Molninbyggda appar och DevOps-tjänster

  •  

   Modernisera apparna och implementera bästa praxis för DevOps.

   Marknadskraven skärps hela tiden och IT-företagen behöver alltid ha rätt teknik och rätt arbetsmetoder för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga. Använd Dell Technologies konsulttjänster för att få hjälp med detta.

   Med Dell Technologies konsulttjänster kan du använda molninbyggd mjukvara och förbättra samarbetet mellan dina utvecklings- och driftsteam. Genom att byta programplattform till Pivotal Cloud Foundry och följa bästa praxis för DevOps kan du enklare göra din IT-organisation agil, produktiv och konkurrenskraftig.

  • Gå över till modern programutveckling med DevOps

  • TJÄNSTER INOM PROGRAMINFRASTRUKTUR

   Förverkliga dina mål för digital omvandling på ett säkert och effektivt sätt

   Minska komplexiteten och risken samtidigt som du förbättrar flexibiliteten och prestandan med behållare, Kubernetes och DevSecOps.

   • Identifiera och åtgärda sårbarheter på ett proaktivt sätt för att minska säkerhetsriskerna
   • Få en översiktlig vy över Kubernetes-klustren
   • Slipp fördröjningar i programdistributionen
   • Förbättra utvecklarnas effektivitet
  • MODERNISERINGSTJÄNSTER FÖR PROGRAM PÅ MICROSOFT AZURE

   Förbättra utvecklarupplevelsen och öka innovationstakten

   Våra experter hjälper dig att bygga in programmen i molnet och vidareutbilda utvecklarna för att öka produktiviteten.

   • Förbättrad programeffektivitet
   • Förbättrad prestanda och agilitet
   • Snabbare innovationstakt med lägre risk och kostnad
  • DevOps-tjänster

   Förbättrad IT-prestanda och agilitet

   Våra DevOps-tjänster hjälper dig att förbättra dina processer för mjukvaruutveckling. Vi vägleder dina team mot bättre resultat och kortare svarstider, så att ditt företag kan förbli konkurrenskraftigt på en föränderlig marknad.

   Dessa tjänster underlättar snabba och kontinuerliga leveranser inom ramen för systemutvecklingen, samtidigt som IT-avdelningens agilitet och kapacitet ökar tack vare automatisering och samarbete.

   Vi testar teknik, processer och metoder med en stegvis approach. Efter validering kan vi tryggt skala upp leverans-pipelinen för mjukvara till andra grupper inom organisationen.

   • Strömlinjeforma versionshanteringen
   • Öka konkurrenskraften genom att införa agilitet i systemutvecklingen
   • Försätt en miljö i ett känt läge med hjälp av infrastruktur som kod
  • TJÄNSTER FÖR INFRASTRUKTUR SOM KOD

   Snabbspår till agila utvecklingsmetoder

   Med våra tjänster för infrastruktur som kod kan du bygga den verktygskedja och leverans-pipeline som krävs för att kunna hantera och modernisera infrastrukturen. Vi använder oss av bästa praxis för mjukvaruutveckling och versionshantering för att hjälpa dig att uppnå dina affärsmål så smidigt som möjligt.

   • Sänk kostnaderna
   • Var mer lyhörd för kundernas krav
   • Utforma systemdefinitioner och konfigurationer i kod
  • MODERNISERINGSTJÄNST FÖR MOLNPROGRAM FÖR PaaS/CaaS

   Snabba upp slutförandet av projekt, förbättra resultaten och frigör kompetens

   Vår moderniseringstjänst för molnprogram för PaaS/CaaS snabbar upp framstegen genom att sammanföra våra experter med ditt programutvecklingsteam. Tillsammans kan vi sedan utvärdera, planera, konfigurera, testa, distribuera och flytta till din befintliga programportfölj till Pivotal Cloud Foundry. Vi kan även hjälpa dig att byta funktionskod, konfiguration och arkitektur i din IT-miljö.

   • Sammanför experter med din personal
   • Effektiv flytt av program till Pivotal Cloud Foundry
   • Anpassas till organisationens mål
  • Migreringstjänst för program och arbetsbelastningar

   Migrera snabbt till rätt molnplattform

   Vår migreringstjänst för program och arbetsbelastningar är utformad för att hjälpa organisationer med implementering av ett lämpligt moln i syfte att minimera kostnaden och risken

   • Migrera program och arbetsbelastningar både snabbt och tillförlitligt, så att medarbetarna kan arbeta med mer verksamhetskritiska uppgifter
   • Minimera avbrott i tjänsten och optimera prestandan
   • Optimera programmens och arbetsbelastningarnas storlek för att minimera kostnaderna
  • MOLNINBYGGDA PROGRAM OCH DEVOPS-RESURSER

   Mjukvara påverkar alla möjliga typer av företag. Dra nytta av våra resurser för att effektivisera resan mot det molninbyggda företaget.

  • DevOps: aktuella trender och praktisk information

   Häng med på de senaste innovationerna inom digital omvandling – från DevOps-implementering till infrastruktur som kod och molninbyggd mjukvaruutveckling. 

  • Omvandla din verksamhet genom att minska teknikskulden

   Mer än 80 % av alla IT-chefer hävdar att de uppnått bättre produktivitet, kvalitet, insyn, anpassning och svarstider med hjälp av våra DevOps-tjänster. Se hur du kan få samma resultat.

    

  • ÄR DITT TEAM REDO FÖR INFRASTRUKTUR SOM KOD I DEVOPS-MILJÖN?

  • Övergången från traditionella matrisbaserade organisationsmodeller

   Ibland kommer det uppstickare som vänder uppochned på hela branscher och slår storföretagen på fingrarna. Se vad du kan göra för att införa revolutionerande produktionsmodeller i just ditt företag, och bli det företag som andra försöker efterlikna.

  • Molninbyggda, DevOps, infrastruktur som kod, kontinuerlig leverans, mikrotjänster.

   Vårt mål är att hjälpa IT-organisationer att bli molninbyggda verksamheter med möjlighet att leverera mjukvara i jämn takt och med stor tillförlitlighet i stor skala. DevOps, kontinuerlig leverans och mikrotjänster är de nyckelord som beskriver hur, varför och vad som sker i molnet.

   DevOps är den metodik vi använder för att hantera de förändringar som krävs för att kunna implementera en molninbyggd strategi. Mjukvaran blir i allt större grad molninbyggd för att kunna säkerställa kontinuerlig leverans. Arkitekturen med mikrotjänster möjliggör allt detta och hjälper dig att undvika långsamma och riskabla distributionsstrategier. Infrastruktur som kod gör det möjligt för organisationer att skapa ett heltäckande ramverk som optimerar placeringen av programmens arbetsbelastningar.