• Respons och återställning efter en incident

  • När en cyberattack eller incident inträffar hjälper vi dig att snabbt reagera och återhämta dig

   Vet du vad du ska göra om en cyberincident, t.ex. ett ransomware-angrepp, inträffar? Har ditt företag råd med driftavbrott som orsakas av oåtkomliga data eller ett nätverk som ligger nere? Dell Technologies Services är här för att hjälpa dig.

   Med Dell Technologies globala nätverk i ryggen reagerar vi snabbt och justerar resurser efter din unika situation. Vi hjälper dig att snabbt komma igång med verksamheten igen.

   Vårt team av branschcertifierade cybersäkerhetsexperter är redo att reagera snabbt. Vi hjälper till med att eliminera cyberhot och snabbar upp din återställning genom att samarbeta med dig tills normal drift har återställts.

  • Resurser

   Mer information om åtgärder och återställning vid incidenter

  • Återskapa, återställ, driftsätt på nytt

   Läs mer om vår globala kapacitet och hur Incident Response and Recovery Services kan hjälpa dig oavsett situation.

  • Incidentservice med återställning

   Var beredd så att du snabbt kan återställa efter en störande cyberincident! Få 120 eller 240 driftklara timmar av årlig återställningshjälp från branschcertifierade cybersäkerhetsexperter. Plus en utvärdering i förväg av organisationens återställningskapacitet och täckning i samband med incidenter.

  • Relaterade erbjudanden

  • Dell Trusted Devices

   Dell Trusted Devices skapar en säker grund för den moderna IT-miljön med flexibla lager av slutpunktsskydd som härdar attackytan och skyddar, upptäcker och reagerar på nya hot över och under operativsystemet.

  • Proactive monitoring, updating and optimizing the end-user environment

   Valfria supporttjänster för företag

   Säkerställ datasäkerhet under hela livslängden för dina infrastrukturlösningar med tjänster som gör att du behåller kontrollen över känsliga data på trasiga delar, eller hjälper dig att säkert återkalla tillgångar samtidigt som du bibehåller efterlevnad av branschstandarder.

  • Enhance collaboration and productivity with expert Microsoft 365 management and support

   Managed Detection and Response

   Upptäck, undersök och hantera avancerade hot i hela IT-miljön

  • Ensure high availability and performance for your server, storage and network resources

   Cyber Recovery-lösning

   Fastställ din strategi för återställning efter en cyberattack

 • Frågor?
  Vi finns här för att hjälpa dig.
  Vi hjälper dig med allt från expertråd till att lösa komplexa problem.
  • 1 Betalningslösningar som tillhandahålls till kvalificerade kommersiella kunder av Dell Financial Services (DFS) eller via företag som ingår i Dell Technologies-koncernen och/eller via Dells auktoriserade affärspartner (kallas tillsammans med DFS för ”Dell”). Erbjudandena är kanske inte tillgängliga eller kan variera i vissa länder. Erbjudandena kan komma att ändras utan förvarning och är beroende av produkttillgänglighet, berättigande, beviljande av kredit samt bearbetningen av dokumentation som tillhandahålls och godkänns av Dell eller Dells auktoriserade affärspartner.  I Spanien tillhandahålls tjänsterna av den lokala filialen av Dell Bank International d.a.c. och i resten av EU av Dell Bank International d.a.c. under handelsnamnet Dell Financial Services, vars verksamhet regleras av Central Bank of Ireland. Dell Technologies, DellEMC och Dells logotyper är varumärken som tillhör Dell Inc.

   2 Forresters informationsdokument om tankeledarskap på uppdrag av Dell, BIOS Security –  The Next Frontier for Endpoint Protection, juni 2019

   3 Beräknat för 2021, Cybersecurity Ventures: https://cybersecurityventures.com/

   4  En studie utförd av Forrester Consulting på uppdrag av Dell Technologies, december 2020