• Innovation med tjänster

  Innovation med tjänster: insikter för IT-chefer från branschexperter

  • Omvandla innovativa idéer till affärsresultat

   Utforska innehåll om branschanalyser och kunskapsledare för att få veta mer om hur IT-chefer använder tjänster för att förbättra kundupplevelsen (CX) och uppnå önskade affärsresultat.


  • Studie från Forrester Consulting visar hur värdefullt det är att utnyttja extern kompetens

   I den här Spotlight-rapporten från Forrester Consulting diskuteras hur osäkra tider och det snabbt föränderliga tekniklandskapet har visat hur viktig den specialiserade kompetens som tillhandahålls av IT-tjänster från tredje part är.

  • 74 %

   av ITDM:erna håller med om att de inte kan uppfylla organisationens krav på IT-kompetens enbart med hjälp av interna resurser*.

  • 71 %

   av ITDM:erna håller med om att hjälp från IT-tjänsteleverantörer minskar riskerna vid driftsättning av ny teknik*.

  • 54 %

   säger att de tar hjälp av IT-tjänsteleverantörer för att förbättra sin strategiska planering*.

  • 45 %

   av ITDM:erna letar efter tekniklösningar som kan levereras via flexibel konsumtions- och/eller som en tjänst-modeller när omständigheterna förändras*.


  • Forrester Opportunity Snapshot

   Forrester Consulting-studie visar att heltäckande tjänsteleverantörer är av största vikt för att säkerhetsekosystem ska kunna omvandlas

  • 90%

   rapporterar att cybersäkerhetsteam behöver ett effektivare samarbete när det gäller säkerhetslandskap**.

  • 87%

   säger att de skulle ha nytta av att få tillgång till extern kompetens för att minska riskerna och fylla luckor i verksamheten**.

  • 84%

   säger att en omfattande lösning som gör det möjligt för dem att förbättra sin säkerhetsställning är mycket eller exceptionellt värdefullt**.


  • The Six Five – On The Road

   I det här avsnittet får Daniel Newman och Patrick Moorhead från Futurum Research sällskap av Doug Schmitt, President of Dell Technologies Services, för att diskutera branschtrender, hållbarhetsbehov och vad som väntar i framtiden för Dell och dess kunder.

  • The Six Five – On The Road

   I det här avsnittet får Daniel Newman och Patrick Moorhead från Futurum Research sällskap av Patrick Mooney, Portfolio Management & CoC, Dell Technologies Services, för att diskutera Dells portfölj och hur de arbetar för att möta behoven hos sina kunder.

  • Principled Technologies studie om datamigrering

   Migrera med 99,5 % mindre driftavbrott
   Läs studien från Principled Technology som jämför migrationer internt med användning av Dells tjänster för datamigrering.


  • Vill du ha mer information?

   Mer information om hur vi kan hjälpa dig uppnå dina önskade affärsresultat


  • Påskynda din digitala resa

   Dell Technologies Services hjälper dig på din digitala resa och samarbetar med dig för att ta fram IT-lösningar som ger dig fördelar i dag och förbereder dig för framtiden. 

   Navigera tryggt okänd mark
   Påskynda digital implementering
    nya höjder genom att omvandla teknik till affärsfördelar