• Managed Detection and Response Pro Plus

  • Lös de största problemen som rör säkerhetsåtgärder med en helt hanterad 360-graders lösning

   Säkerhetspersonal utsätts allt oftare för kraftfullare cyberattacker. Organisationer måste förhindra att hotaktörerna sonderar, utnyttjar och skadar deras miljö. När en incident inträffar måste de snabbt upptäcka, undersöka och hantera den.

   Dell Technologies har utformat MDR Pro Plus med dina största säkerhetsproblem i åtanke. Vår helt hanterade 360-graders lösning för säkerhetsåtgärder hjälper dig att förebygga och hantera attacker samt påbörja återställning om ett intrång inträffar. Våra experter samarbetar med ditt interna säkerhetsteam för att regelbundet förbättra din säkerhetsställning och se till att du alltid är förberedd.

   Resolve top SecOps concerns with a fully-managed, 360⁰ solution
  • Förhindra att hotaktörer utnyttjar din miljö

  • Vulnerability Management

   Identifiera och prioritera sårbarheter i IT-miljön

   • Få en helhetsbild av sårbarheter i hela miljön
   • Prioritera vilka sårbarheter som ska korrigeras först baserat på allvarlighetsgraden
   • Få kvartalsvisa genomgångar med rekommenderad sårbarhetsprioritering
  • Pen Testing and Attack Simulation Management

   Se till att säkerhetskontrollerna fungerar som de ska

   • Validera säkerhetskontroller med intrångs- och attacksimuleringar (BAS) i flera attackvektorer
   • Inspektera högriskområden med hjälp av intrångstester som efterliknar hotaktörers tekniker
   • Var medveten om säkerhetskontrollstatus, trender och föränderliga miljöer genom rapporter året runt
  • Managed Security Awareness Training

   Sätt säkerhetsmedvetenheten främst i din organisation

   • Erbjud dina medarbetare säkerhetsutbildning året runt i praktiska moduler
   • Anpassa utbildningen efter medarbetarnas roll, i vilken grad de exponeras för hot och framsteg
   • Få månadsrapporter som visar varje medarbetares framsteg
  • Dell agerar snabbt om en attack eller incident inträffar

  • Managed Detection and Response

   Övervaka, upptäck och hantera hot dygnet runt

   • Undersök hot i hela IT-miljön
   • Dra nytta av Dells säkerhetskompetens och den ledande Secureworks® Taegis™ XDR-plattformen
   • Spåra hotaktörers aktivitet på ett heltäckande sätt
  • Är du inte redo för MDR Pro Plus?

   Få sårbarhetshantering samt detektering och utredning av hot dygnet runt med MDR Pro

  • Managed Detection and Response Pro

   MDR Pro kombinerar genomsökningen och prioriteringen hos Dells sårbarhetshantering med Dell MDRs detektering och hantering av hot

   • Sök efter hot mot din miljö dygnet runt
   • Upptäck misstänkt aktivitet och fastställ aktörens avsikt
   • Skydda din miljö genom att söka efter och prioritera sårbarheter
   • Få en fullständig översikt över möjliga sårbarheter på en växande attackyta
   • Utnyttja Dells kompetens, globala räckvidd och driftseffektivitet