• Lösningar med artificiell intelligens från Dell

  Dell AI-lösningar

  Få fler fördelar med den mest heltäckande generativa AI-portföljen.1

  • Ta AI till dina data

   Dell Technologies accelererar resan från idé till resultat med hjälp av innovativ teknik, en heltäckande svit med professionella tjänster och ett omfattande partnernätverk.

  • Al-kompatibel portfölj

   Leverera bästa möjliga AI-prestanda2 och förenkla inköp, distribution och hantering av AI-infrastruktur som är utformad för eran med generativ AI – med teknologi, innovation och fördelar från Dell Technologies som levererar smartare resultat snabbare.

  • Validerade utformningar för AI

   Få kortare tid till värde med lösningar som är utformade för AI och GenAI.

   • Distribuera snabbare och minska riskerna med tekniskt validerade lösningar som är utformade och testade för dina användningsbehov. 
   • Kör moderna program var som helst, när som helst genom att dra nytta av flexibla plattformar och skalbar infrastruktur i ett ekosystem med flera moln.
  • PowerEdge-servrar för AI

   Med GenAI kan du förverkliga dina idéer snabbare med hjälp av våra AI-optimerade PowerEdge-servrar.

   • PowerEdge XE-servrar erbjuder överlägsen acceleration och ett bredd utbud av GPU-alternativ.
   • PowerEdge R760xa är utrustad med ett stort antal PCIe-kort.
  • AI-lagring

   Skydda dina data och hantera stora mängder ostrukturerad data med en flexibel och skalbar lagringslösning.

   • Specialbyggd för att hantera stora datavolymer med enastående prestanda.
   • Optimera din AI-grund med en skalbar dataplattform.
   • Realisera avkastningen på AI- och GenAI-investeringarna.
  • Datahantering för AI

   Lås upp dina data från kant till kärna till flera moln, så att du kan förbättra dina arbetsbelastningar med analyser, AI-och GenAI.

   • Gör det enklare att hitta, komma åt och bearbeta data i olika miljöer.
   • Få snabbare åtkomst till data och påskynda finjusteringen av modeller och affärsresultat.
   • Dra nytta av en nyckelfärdig upplevelse som förenklar inköp, distribution och livscykelhantering.
  • Precision-workstations

   AI-plattformar och lösningar som du behöver för snabbare och smartare resultat. 

   • Speciellt utformade för att förenkla finjustering, utveckling och distribution av GenAI-arbetsbelastningar samt bidra till snabbare prototyphantering.
   • Perfekta för sandbox-miljöer och ett kostnadseffektivt alternativ för domän- och företagsbaserade stora språkmodeller (LLM).
  • Professionella tjänster för AI

   Ge dina data en AI-boost.

   • Skapa och validera en GenAI-handlingsplan och leverera innovation med en etablerad GenAI-plattform.
   • Korta tiden till värde för prioriterade affärsbehov.
   • Förstärk GenAI-funktionerna i hela organisationen.
   • Implementera generativ AI i din organisation

    Upptäck hur ditt företag kan dra nytta av potentialen hos GenAI genom Dells insikter, lösningar och strategier för att ta vara på dess revolutionerande möjligheter.

   • Validerade utformningar för GenAI

    Dells validerade utformningar är förtestade modulära lösningar som valideras tillsammans av Dell Technologies experter och partner. De bidrar till effektivare planering, distribution och testning och stöder olika GenAI-tillämpningar med skalbara komponenter som kan utformas efter dina specifika behov.

   • Validerad utformning för inferens

    Inferens innebär att man använder förinlärda AI-modeller för att producera prognoser, fatta beslut eller generera utdata baserat på indata. Det är en avgörande process vid praktisk implementering av GenAI som gör det möjligt att generera innehåll och svar i realtid. Med hjälp av förinlärda modeller kan du leverera resultat snabbare och mer kostnadseffektivt.

    Validerad generativ AI-utformning med NVIDIA för inferens

    Hanterar utmaningar som rör inferens, till exempel latens, mottaglighet och beräkningsbehov och bidrar till att omvandla företagsdata till värdefulla och smartare resultat. 

   • Validerad utformning för anpassning och finjustering av modeller

    Finjustering är en process där företag kan lägga till domänspecifika data från sina branscher i en befintlig stor språkmodell (LLM) vilket möjliggör mer specialiserade djupdykningar i information som är relevant för verksamheten.

    Generativ AI med NVIDIA för anpassning och finjustering av modeller

    Sänker optimeringskostnaderna med beprövad vägledning till hur du tränar om befintliga GenAI-modeller för dina egna behov och exempel på vanliga anpassningstekniker som överförd inlärning och finjustering av promptar.


   • Kundpresentation

   • CyberAgent

    CyberAgent utvecklar japansk generativ AI för att omvandla digitala marknadsföringstjänster. 

   • PathAI

    PathAI drar nytta av avancerad teknik för att förbättra diagnostiseringen och bidra till bättre behandling och resultat.

   • KeyGene

    KeyGene skapar en säkrare och mer hållbar framtid för jordbruket.

   • Cambridge University

    Storbritanniens snabbaste AI-superdator använder sig av Dell Technologies och Intel.

   • NHN Cloud

    NHN Cloud väljer Dell Technologies för att driva Sydkoreas AI-datacenter.

   • University of Limerick

    Dell Technologies och University of Limerick samarbetar med att utveckla prognostisk och diagnostisk cancerforskning.


  • Validerade utformningar för AI

   Dell Technologies validerade utformningar är testade och beprövade konfigurationer, utformade från början för dynamisk anpassning till behov baserat på specifika användningsfall. 

  • Lösning Beskrivning Resurser
   AI för virtualiserade miljöer VMware-aktiverad AI med NVIDIA AI Enterprise på Dell-infrastruktur.
   AI MLOps med cnvrg.io Standardisera maskininlärningsplanering med cnvrg.io för att minimera friktionen för datavetenskaps- och teknikteam från forskning till produktion.
   Automatiserad maskininlärning Automatisera algoritmval, funktionsgenerering, finjustering av hyperparametrar och modellutvärdering för att underlätta och påskynda vägen till AI.
   Samtals-AI

   Leverera enastående och effektiv AI-aktiverad kund- och medarbetarupplevelse på röstkanaler och digitala kanaler (inklusive chattbots och virtuella assistenter).

   Generativ AI med NVIDIA för inferens Kom igång snabbt med en förinlärd modell och börja producera utdata och värde med en gemensam arkitektur från Dell Technologies och NVIDIA.
   Generativ AI med NVIDIA för anpassning och finjustering av modeller Lär dig att träna om en befintlig GenAI-modell för dina egna behov, med exempel på vanliga anpassningstekniker som överförd inlärning och finjustering av promptar.

    

   NVIDIA Fleet Command Genom att driftsätta den här utformningen kan IT-administratörer ta säker kontroll på distans, förenkla driftsättningen och leverera tålig AI över hela nätverket på några minuter.
   Red Hat OpenShift AI på Dell APEX Cloud Platform for Red Hat OpenShift Implementera en digital assistent med hjälp av en stor språkmodell (LLM) och ramverket Retrieval Augmented Generation (RAG).
  • AI överallt
   på alla data

   Virtuell upplevelse: Var med oss den 7 december 2023
   då vi offentliggör vår vision för data och AI.

  • Vanliga frågor och svar

  • Vad är skillnaden mellan artificiell intelligens och generativ AI?

   Artificiell intelligens tolkar händelser och automatiserar beslut med hjälp av avancerad analys och logikbaserad teknik, medan Generativ AI ger mer värde till företag genom att utnyttja stora datauppsättningar för att generera nytt innehåll, till exempel text, bild, ljud, video, syntetiska data och mjukvarukod. 

  • Varför är data viktiga för artificiell intelligens och generativ AI?

   Artificiell intelligens och generativ AI är beroende av data, och dessa datas kvantitet och kvalitet har en direkt påverkan på de resultat som genereras. 

  • Hur kan organisationer dra nytta av generativ AI?

   Generativ AI kan förändra hur organisationer arbetar och omvandla dem på sätt som vi bara har börjat ana vidden av. Företags- och IT-chefer har precis börjat dra nytta av de många fördelarna, bland annat ökad produktivitet, minskade kostnader, mer innovation och nöjdare kunder.

 • Frågor?
  Vi finns här för att hjälpa dig.
  Vi hjälper dig med allt från expertråd till att lösa komplexa problem.
  • 1Enligt Dells analys, augusti 2023.  Dell Technologies har lösningar som stödjer AI-arbetsbelastningar i tolv produkt- och tjänstekategorier.

   2Enligt Dells analys av offentligt tillgängliga prestandaresultat från AI-bildklassificeringstest av jämförbara servrar med åtta GPU:er som hämtades från www.mlperf.org den 27 juni 2023. Dell PowerEdge XE9680 med NVIDIA® H100 Tensor Core GPU:er fick 13,466 poäng på prestandatestet MLPerf™ Training v3.0 gällande AI-bildklassificering i kategorin Tillgänglig på plats i den stängda divisionen. Det är snabbare än resultaten för GIGABYTE G593-SD0-servern: 13,500, Supermicro AS-8125GS-TNHR- och SYS-821GE-TNHR-servrarna: 13,603 respektive 13,501 och NVIDIA dgxh100_ngc23.04: 13,601 samt resultaten i förhandsvisningskategorin för Quanta_Cloud_Technology D74H-7U_preview-servern: 13,721 och Azure ND_H100_v5-servern: 13,819. Resultatet har verifierats av MLCommons Association. Namnet och logotypen MLPerf™ är varumärken som tillhör MLCommons Association i USA och andra länder. Med ensamrätt. Obehörig användning är strängt förbjuden. Mer information finns på www.mlcommons.org .

   *Prestandan hos Dell PowerEdge XE9680 överstiger den hos Supermicro SuperServer SYS-821GE-TNHR på fyra av de sex viktigaste prestandatesterna för AI-tillämpningar.

        Enligt Dells analys av offentligt tillgängliga prestandaresultat från AI-bildklassificeringstest av jämförbara servrar med åtta GPU:er som hämtades från www.mlperf.org den 27 juni 2023. Dell PowerEdge XE9680 med NVIDIA® H100 Tensor Core GPU:er fick 13,466 poäng på prestandatestet MLPerf™ Training v3.0 gällande AI-bildklassificering i kategorin Tillgänglig på plats i den stängda divisionen. Det är snabbare än resultaten för GIGABYTE G593-SD0-servern: 13,500, Supermicro AS-8125GS-TNHR- och SYS-821GE-TNHR-servrarna: 13,603 respektive 13,501 och NVIDIA dgxh100_ngc23.04: 13,601 samt resultaten i förhandsvisningskategorin för Quanta_Cloud_Technology D74H-7U_preview-servern: 13,721 och Azure ND_H100_v5-servern: 13,819.  Resultatet har verifierats av MLCommons Association. Namnet och logotypen MLPerf™ är varumärken som tillhör MLCommons Association i USA och andra länder. Med ensamrätt. Obehörig användning är strängt förbjuden. Mer information finns på www.mlcommons.org .

   **Dell PowerEdge XE9680 presterade bättre än Supermicro SuperServer SYS-821GE-TNHR och AS-8125GS-TNHR när det gäller inlärning av AI-modeller för naturlig språkbearbetning .

       Enligt Dells analys av allmänt tillgängliga prestandaresultat som hämtades från www.mlperf.org den 27 juni 2023 för Dell PowerEdge XE9680 med NVIDIA® H100 Tensor Core-GPU:er som fick poängen 13,466 på MLPerf™ Training v3.0 gällande bildklassificering,16,846 på taligenkänning, 19,985 på objektidentifiering, tung vikt, och 5,363 på NLP-prestandatesten i kategorin Tillgänglig på plats i den stängda divisionen. Det är snabbare än resultaten som uppnåddes av Supermicro SYS-821GE-TNHR-servern: 13,501 på bildklassificering, 17,919 på taligenkänning, 21,493 på objektidentifiering, tung vikt, och 5,383 på NLP. Resultatet har verifierats av MLCommons Association. Namnet och logotypen MLPerf™ är varumärken som tillhör MLCommons Association i USA och andra länder. Med ensamrätt. Obehörig användning är strängt förbjuden. Mer information finns på www.mlcommons.org .

   ***Dell PowerEdge XE9680 presterade bättre än Supermicro SuperServer AS-8125GS-TNHR i sex kategorier i en jämförelse där maskininlärningsmodeller med en nod kördes.

         Enligt Dells analys av offentligt tillgängliga prestandaresultat som hämtades från www.mlperf.org den 27 juni 2023 för Dell PowerEdge XE9680 med NVIDIA® H100 Tensor Core-GPU:er som fick poängen 13,466 på MLPerf™ Training v3.0 gällande bildklassificering, 16,846 på taligenkänning och 5,363 på NLP-prestandatesterna i kategorin Tillgänglig på plats i den stängda divisionen. Det är snabbare än resultaten för Supermicro AS-8125GS-TNHR- och SYS-821GE-TNHR-servrarna som fick 13,603 respektive 13,501 på bildklassificering, 19,235 respektive 17,919 på taligenkänning och 5,389 respektive 5,383 på NLP. Resultatet har verifierats av MLCommons Association. Namnet och logotypen MLPerf™ är varumärken som tillhör MLCommons Association i USA och andra länder. Med ensamrätt. Obehörig användning är strängt förbjuden. Mer information finns på www.mlcommons.org .