• VMware Cloud Foundation på Dell EMC VxRail

  VMware Cloud Foundation on VxRail

  Intel® Xeon® skalbara processorer
  • Det första HCI-systemet som är helt integrerat med VMware Cloud Foundation (VCF) SDDC Manager

   VxRail är det enda samarbetskonstruerade HCI-systemet med djup VCF-integrering. Det levererar en enkel och direkt väg till moderna program och hybridmolnet med en komplett, automatiserad plattform.

  • VMware Cloud Foundation på VxRail:

   • Moln utan kaos – en konsekvent infrastruktur med konsekvent drift i en komplett, automatiserad plattform
   • Automatiserad livscykelhantering för hela molninfrastrukturens stack, inklusive hårdvara
   • Nyckelfärdig driftsättning ger en enkel och direkt väg för att leverera Tanzu i molnskala
   • Stöd för fler arbetsbelastningar med flexibla lagringsalternativ, inklusive vSAN- och Dell EMC-lagringsdisksystem
   • Portabilitet för arbetsbelastningar i privata och offentliga moln
   • Tanzu-förberedda programvarudefinierade nätverk med inbyggd säkerhet
  • Förenkla, effektivisera och automatisera driften av hybridmoln

  • Fullständig stackintegrering med VCF på VxRail innebär att både det hyperkonvergerade infrastrukturlagret och VMware Cloud-programvarustacken hanteras som en enda fullständig, automatiserad, nyckelfärdig hybridmolnupplevelse, vilket avsevärt minskar risker och ökar IT-driftseffektiviteten.

  • APEX HYBRID CLOUD

   Branschens snabbaste hybridmolnsdistribution2

   Med ett enkelt sätt att storleksanpassa och beställa molnresurser med APEX Hybrid Cloud kan kunder nu leverera säker och konsekvent infrastruktur och drift för sina arbetsbelastningar i privata och offentliga moln. Prenumerera på molnlösningar med några klick via APEX Console och driftsätt det om så lite som 14 dagar.

  • Molninfrastruktur som gör skillnad

   Slipp IT-silor och spara yta med VMware Cloud Foundation på VxRail, molninfrastrukturplattformen som gör det möjligt för organisationer att köra traditionella arbetsbelastningar tillsammans med molnbaserade behållarbaserade program med konsekvent, smidig drift.

  • VMware Cloud Foundation on Dell EMC VxRail

   En smidig upplevelse

   Nyckelfärdig driftsättning ger en enkel och direkt väg för att leverera Kubernetes i molnskala med en komplett, automatiserad plattform

   Integrerad säkerhet

   Säkerställ en säker utvecklingsmiljö för Tanzu med automatiserad, heltäckande säkerhetskorrigering

   Automatiserad livscykelhantering

   Utveckla din infrastruktur sömlöst med hårdvaru- och mjukvarustackuppgraderingar och korrigeringsfiler utan avbrott

   Nyckelfärdig Hybrid Cloud Platform för moderna program

   Utvecklare kan skapa och pusha kod oftare med program utan driftavbrott

   En gemensam supportmodell

   Global support 24x7 med en enda kontaktpunkt för både hårdvara och programvara under hela livscykeln


  • KUNDBERÄTTELSE

   Se hur ATEA har ökat flexibiliteten och gett sina kunder bättre avkastning på investeringen med VMware Cloud Foundation på VxRail.


  • KUNDERNAS VAL

   Dell EMC har utsetts till Gartner Peer Insights Customers’ Choice för HCI för mars månad 2020

 • Frågor?
  Vi finns här för att hjälpa dig.
  Vi hjälper dig med allt från expertråd till att lösa komplexa problem.
  • 1 IDC-snapshot om affärsvärde, sponsrad av Dell Technologies och Intel, ”The Business Value of Dell EMC VxRail and VMware Cloud Foundation on VxRail”, oktober 2020. De faktiska resultaten kan variera.

   2 Gäller för utvalda förkonfigurerade lösningar. Kontakta din säljare för mer information. Exklusive beställningar på över 1 000 instanser, hybridlagring, utvalda vRealize-komponenter (vRA, vRO) och vissa andra funktioner. Beviljande av kredit för kunden, platsundersökning och konfigurationsarbetsbok måste slutföras innan beställningen görs. Produkttillgänglighet, frakt, högtider och andra faktorer kan påverka driftsättningstiden. Driftsättning innefattar leverans, standardiserad installation och maskin- och programvarukonfiguration. Endast USA, Storbritannien, Frankrike och Tyskland.