Omvandling av campus- och cybersäkerhet

Öka den fysiska säkerheten och skydda infrastruktur, data och sekretess inom högre utbildning

Dell Technologies bemöter både fysiska säkerhetsbehov och växande cybersäkerhetshot med lösningar som skyddar säkerhet, infrastruktur, data och sekretess på campus.

Förbättra campussäkerheten och skydda nätverk och data med lösningar från Dell Technologies

  • Öka campussäkerheten med videoövervakning
  • Skydda användarenheter och data från oönskade attacker från skadliga program
  • Utnyttja hotinformation och analys för att förhindra attacker och nya hot

Erbjudanden med campussäkerhet och cybersäkerhetsomvandling för högre utbildning

Öka campusskyddet och skydda nätverk, data och sekretess bättre med hjälp av Dell Technologies lösningar för högre utbildning.

Hot- och intrångsskydd

Hot- och intrångsskydd

Dell Technologies erbjuder kraftfulla och heltäckande cybersäkerhetslösningar för högre utbildning och branschledande verktyg för styrning, risk och efterlevnad.

Visa NIST Cybersecurity Framework-lösningar (på engelska)
Utforska framtiden för cybersäkerhet inom högre utbildning (på engelska)

Slutpunktssäkerhet

Slutpunktssäkerhet

Att skydda klientslutpunkter – användares arbetsstationer, bärbara datorer, surfplattor och andra enheter – från skadliga program och nätfiskeattacker är avgörande för cybersäkerhet inom högre utbildning.

Titta på Safeguarding User Devices (skydda användarenheter) (på engelska)
Bläddra i Dell Technologies Endpoint Security Suite (på engelska)
Utforska bästa praxis för säkerhet (på engelska)

Hotinformation och analys

Hotinformation och analys

SecureWorks, en del av Dell Technologies, kan tillhandahålla hotinformation och analys från övervakning av attacker och nya hot. Det analyserar dessa attacker efter trender och tekniker, vilket hjälper universitet att proaktivt försvara sig mot nya angrepp.

Skydda din institutions rykte genom att hantera växande hot mot campus- och cybersäkerhet.

Ledare på universitet och högskolor samarbetar med Dell Technologies för att övervinna de största hoten mot deras campus, studenter, medarbetare och IT-infrastruktur. Stärka fysiska skydd och cyberskydd på campus och bättre skydda nätverk, data och sekretess.

Inlärningsresurser

Bästa praxis för cyber- och campussäkerhet inom högre utbildning

Dagens högskolor och universitet är mer sårbara än någonsin. Gå igenom tio bästa praxis som kan hjälpa dagens institutioner för högre utbildning att omvandla säkerheten.

Uppgradera din cybersäkerhet

Gå igenom Dell Technologies cybersäkerhetslösningar som anpassats efter NIST Cybersecurity Framework.