Intel® Core™ processorer
Mer information om Intel

Förändra IT

Kraftfulla datacenter och molnteknik

Dagens IT-ledare inom högre utbildning kan omvandla sina IT-miljöer och program för bättre prestanda till lägre kostnad genom kraftfull teknik för datacenter och moln från Dell Technologies.

Omvandla IT i din organisation och få bland annat dessa fördelar:

  • Tillförlitligt och högpresterande nätverk som stöder arbetsbelastningar i molnet.
  • Framtidssäker infrastruktur.
  • Minskade driftskostnader och mer tillgänglig utbildning tack vare automatisering.
  • Hantering av data från IoT-enheter och sensorer för användbar information och prediktiva insikter.

Erbjudanden för IT-omvandling inom högre utbildning

Genom kraftfull teknik för datacenter och moln från Dell Technologies kan IT-chefer inom högre utbildning omvandla sina IT-miljöer.

Lagring, hantering och skydd av data

Lagring, hantering och skydd av data

Dell Technologies kan effektivisera datahanteringen genom anpassad hantering av företagsinnehåll och register, risk- och efterlevnadshantering samt dataskydd. Vi kan även tillhandahålla digital lagring som utformats för att tillgodose arbetsbelastningar och institutionella behov av effektivitet, prestanda och skalbarhet.

Utforska Dell Technologies datalagringslösningar
Utforska Dell Technologies dataskydd

Molnteknik

Molnteknik

IT inom högre utbildning kan flytta arbetsbelastningar och data till, från och mellan moln för större flexibilitet, kostnadseffektivitet, prestanda och säkerhet med hjälp av Dell Technologies molntjänster. Exempel på sådana är privata moln och offentliga moln, som AWS, Microsoft Azure, Google Cloud och vår egen molnleverantör i företagsklass – Virtustream.

Utforska flermolnslösningar för högre utbildning
Utforska Dell Technologies hybridmolnlösningar

Modernt datacenter

Modernt datacenter

Dell Technologies erbjuder automatiserade hyperkonvergerade plattformar för att modernisera datacenter för högre utbildning och leverera en ”som en tjänst”-modell för IT. På så vis kan institutioner tillhandahålla primära IT-funktioner till användare, partner och internt som en självbetjäningskatalog, även i kombination med offentliga moln och hanterade tjänster.

Därför väljs VxRail och VxRack för högre utbildning
Utforska Dell Technologies konvergerade och hyperkonvergerade infrastrukturlösningar

Digitalt campus

Digitalt campus (IoT)

Informationsöarna inom högre utbildning kan överbryggas med hjälp av IoT-teknik (Internet of Things) från Dell Technologies. Våra IoT-experter arbetar med universitet i mycket olikartade projekt. Vi erbjuder även lagring för IoT-data och avancerad dataanalys som ger värdefulla insikter från dem.

Utforska Dell Technologies IOT-portfölj

Omvandla IT genom att modernisera datacentret och minska driftskostnaderna

Ledare på högskolor och universitet väljer infrastrukturlösningar från Dell Technologies för IT-omvandling genom att förenkla plattformar och effektivisera driften.

Kundberättelser

Skapa smart mobilitet och smarta samhällen med Dell Technologies IT-lösningar

Skapa smart mobilitet och smarta samhällen med Dell Technologies IT-lösningar

University of Nevada i Reno utvecklar autonom fordonsteknik och relaterade infrastrukturer för att förverkliga framtiden med smart mobilitet och smarta samhällen i samarbete med regionala trafikmyndigheter, Dell Technologies och andra.

Revolutionerar utbildningen i tandvård

Revolutionerar utbildningen i tandvård

Touro College of Dental Medicine ger studenterna möjlighet att förbättra patientresultaten genom att leverera morgondagens digitala tandvård som körs på hyperkonvergerad infrastruktur. (VxRail).

Inlärningsresurser

Utvärdering av konvergerad infrastruktur

Avsätt några minuter till att bedöma beredskapen för konvergerad och hyperkonvergerad infrastruktur så att du kan förbereda dig inför IT-omvandlingen.

Flermolnslösningar för högre utbildning

Övergå till en konsekvent molnupplevelse i molnmiljöerna.

Intel® Core™ processorer
Mer information om Intel