Hanteringsmjukvara för serversystem

Serverhantering är en av de mest komplexa utmaningarna för IT-team i både stora och små företag. Från driftsättning av servrar och hantering av korrigeringsfiler till spårning, konfigurering och testning av ändringar, kan den stora volymen rutinuppgifter inom serverhantering överbelasta IT-verksamma. Automatiserade lösningar för serverhantering från Dell hjälper dig att minimera komplexiteten i IT-infrastrukturen. Dell Open Manage-portföljen med lösningar för serverhantering tillhandahåller intuitiva verktyg som fungerar effektivt tillsammans och ger automatiserade, upprepningsbara processer som avsevärt minskar arbetsbördan med att hantera IT.

Inbyggd hantering

Dell Remote Access Controller (iDRAC)

Dell Integrated Remote Access Controller (iDRAC)

iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller) är utformad för säker hantering av lokala och fjärranslutna en-till-en-servrar och hjälper IT-administratörer att driftsätta, uppdatera och övervaka Dell PowerEdge-servrar var som helst, när som helst.

OpenManage Enterprise Modular Edition

OpenManage Enterprise – Modular Edition

Möjliggör omfattande hantering för PowerEdge MX-servrar från en enda webb- eller API-gränssnittskonsol för hantering av beräkning, lagring och nätverk – utan extra programvara att installera.