dell Intel-logotyp


Verkar för innovativa produkter och lösningar
för en mer hållbar framtid.

Innovativ design

Hållbar design börjar med en plan. Vi kombinerar våra otroligt kompetenta tekniker och vår expertis inom leverantörskedjor för att leverera den mest innovativa och ansvarsfulla tekniken.

Cirkuläritetsprinciper

Vägledda av cirkuläritetsprinciper

Vårt engagemang för att skydda planeten innebär att vi minskar vårt beroende av att skapa nya produkter och i stället återanvänder så mycket vi kan. Därför arbetar Dell Technologies för att hålla produkter och material i omlopp längre genom reparation, återställning och återanvändning – en metod som kallas den cirkulära ekonomin.

Utforma framtiden med hållbar produktdesign

Utforma framtiden med hållbar produktdesign

Vi har skapat Concept Luna i samarbete med Intel för att utvidga gränserna för hållbar utformning av bärbara datorer. Genom denna prototyp utforskar vi banbrytande idéer för att göra komponenter enkla att komma åt, byta ut och återanvända, vilket minskar resursförbrukningen och håller större mängder cirkulära material i användning. Vi införlivar även intelligent telemetri och automatisering med robotar som hjälper oss att förstå hur vi ska skala upp för framtidens datortillverkning.

Hållbara material

Vår användning av hållbara material bidrar till minskad miljöpåverkan när de tillverkas och återvinns. Det är därför vi strävar efter att över 50 % av produktinnehållet och 100 % av förpackningarna ska tillverkas av återvunna eller förnybara material år 2030.

Ricinfrön, tallolja och POM Eco B är naturvänliga alternativ till plast.

Biobaserad plast

Förpackningsmaterial som har skapats av bambu, återvunnen pappersmassa och sockerrörsfiber minskar beroendet av nya material.

Pappersfiber

Vattenkraftsproducerat aluminium minskar koldioxidutsläppen med 70 % jämfört med kolkraft.

Aluminium med låg kolhalt

Vi använder certifierat återvunnet stål och återvunnen koppar för att minska beroendet av gruvutvinning och bearbetning av nya material.

Återvunna metaller

När plast återvinns efter användning kan vi återanvända befintliga material, vilket minskar behovet av ny plast.

Återvunnen plast

Återvunnet e-avfall används för att tillverka delar till nya enheter och hålla komponenter inom en cirkulär ekonomi.

Material inom en sluten cirkel

Vi har sparat över 200 ton plast från havet och återanvänt det i våra produkter och förpackningar.

Havsbunden plast

Kolfiber som återtas från flygindustrin och andra branscher återvinns för användning i våra bärbara datorer.

Kolfiber
Används för 100 % miljövänliga förpackningsmaterial

Används för 100 % miljövänliga förpackningsmaterial

Vi snabbar upp utvecklingen mot våra hållbarhetsmål för 2030. Förpackningar för kommersiella bärbara datorer har nu tillverkats av 100 % återvunna eller förnybara material, inklusive pappersalternativ till plastpåsar, fack och tejp. Och det bästa är: de är 100 % återvinningsbara, så att vi tillsammans kan se till att de inte kommer ut i naturen.

Energieffektivitet

Vi utformar energieffektiva produkter utan att offra prestanda eftersom vi vet att det är lika viktigt att stödja era mål som det är att stödja våra.

Dedikerade till högre miljöstandarder

Miljömärkningar påverkar vårt hållbara arbete genom att vi uppfyller standarder för miljökrav, så att du bättre kan förstå våra produkter och vårt engagemang för hållbarhet.

Dell Technologies deltar i Energy Star, EPEAT, TCO, 80 Plus och CELP.

Energieffektiva datacenterlösningar

Traditionella datacenter utgör en betydande påfrestning på den globala energiförbrukningen. Dells energieffektiva lösningar, som drivs av Intel® Xeon® skalbara processorer, utnyttjar ny teknik inom kylning och strömhantering för att sänka koldioxidutsläppen och optimera ditt nuvarande datacenter för en mer hållbar framtid.

Partner som ansvarar för miljö

Partner som ansvarar för miljö


Dell-enheter med moderna hanteringsverktyg som Intel® Active Management Technology på Intel vPro® ger IT-avdelningen åtkomst till out-of-band-enheter från i stort sett var som helst, vilket minskar behovet av bensinförbrukande besök på plats eller för materialförsändelser. Tillsammans med Intel arbetar vi för att hitta sätt att vara mer hållbara vad gäller koldioxidutsläpp, energieffektivitet och produktlivscykeln för varje enhet.

Tillsammans kan vi accelerera den cirkulära ekonomin

Asset Recovery image
Table Mountain at Sunset
Business Man In Office Building