Validerade utformningar

Dell Technologies Validerade utformningar

Få snabbare avkastning på investeringen med lösningar som utformats för en smart verksamhet.

Få snabbare avkastning på investeringen

Accelerera driftsättningen och minska risken med dokumenterade och validerade lösningar som utformats för att hjälpa dig att undvika fallgropar inom design och planering.

Tryggt bygge

Driftsätt tekniska validerade lösningar som utformats och testats för att uppfylla specifika behov av användningsfall, som levereras lokalt eller på begäran, som en tjänst.

Möjliggör verksamhet utan gränser

Kör moderna program var och när som helst genom att dra nytta av flexibla plattformar och skalbar infrastruktur i ett ekosystem med flera moln.

Du kan driftsätta arbetsbelastningar med validerade utformningar från Dell Technologies utan att behöva gissa

Dell Technologies validerade utformningar är testade och beprövade konfigurationer, utformade från början för dynamisk anpassning till behov baserat på specifika användningsfall. De här integrerade lösningarna har testats och dokumenterats strikt för att hjälpa till att snabba upp och förenkla distributionen av nya lösningar. Genom att erbjuda IT-lösningar med flexibla designval och vägledning för att välja rätt komponenter kan dessa validerade utformningar förkorta driftsättningstider, vilket minskar eller i vissa fall eliminerar den tid det tar att utforma, testa och integrera komponenter.

Kvinna på kontoret med 2-i-1

  • Tillförlitligt. Beprövade och dokumenterade lösningar, via designguider och informationsdokument, för att minska risker och förbättra driftseffektiviteten.

  • Effektivt. Integrerade utformningar som har förtestats och validerats av Dell Technologies experter och deras partner innebär att kunderna kommer att ägna mindre tid åt att planera, driftsätta och testa.

  • Flexibelt. Val av förbrukningsmodeller, inklusive som en tjänst via Dell Technologies APEX-lösningar, för att bättre passa in med program-, IT- och affärsstrategier.

Snabba upp IT-moderniseringen

Snabba upp IT-moderniseringen

IT-modernisering är ett måste för alla företag som arbetar med att skapa en strategi för digital omvandling. Många IT-organisationer blir dock överväldigade av komplexiteten.

I det här informationsdokumentet från ESG diskuterar Senior Analyst Scott Sinclair organisationernas utmaningar, de främsta prioriteringarna för att snabba upp verksamheten och frigöra resurser samt hur Dells validerade utformningar hjälper till att lösa problem inom IT-moderniseringar samtidigt som man stöder målen för dagens företag för att uppnå verklig konkurrenskraftig framgång.