Intel® Core™ processorer
Mer information om Intel

Hjälp mig att välja: Absolute

Hjälp mig att välja: Absolute

Absolute är branschstandard för slutpunktssäkerhet och tålighet. Med hjälp av ett digitalt tjuder som är inbäddat i den fasta programvaran i Dell-enheter ser Absolute till att du alltid har insyn i dina slutpunkter, så att du kan övervaka enheternas hälsa och automatisera viktiga säkerhetskontroller, vilket stärker flottans tålighet mot dagens varierande cyberhot.

Absolute finns på enhetens fasta programvara på fabriken, men aktiveras genom driftsättning av en operativsystemsagent som anropar Absolutes Monitoring Center för att slutföra registreringen. Den här aktiveringsprocessen kan utföras på fabriken via Dells anpassade fabriksintegrering (CFI). När de har registrerats kan dina enheter hanteras och säkras via Absolutes molnbaserade konsol.

Obs! Detta paketerbjudande omfattar en produktprenumeration från Absolute (enligt listan i avsnittet ”Översikt” nedan) samt en extra tjänst för att aktivera produkten på fabriken via Dell CFI. Om du föredrar att aktivera Absolute på dina enheter själv efter leveransen kan du se erbjudandena under ”Ytterligare erbjudanden för Dell Endpoint Security” i avsnittet för programvara.

Tre versioner av Absolute kan köpas fabriksinstallerade från Dell

Absolute Control:

 • Konsolidera alla enheter, i eller utanför företagets nätverk.
 • Visa hundratals datapunkter för maskinvara, programvara, användning och säkerhet.
 • Med geografisk lokalisering kan du övervaka var enheterna befinner sig.
 • Övervaka hälsan för kritiska program.
 • Skapa geostaket och flagga enheter som är utsatta för risk.
 • Fjärrlås enheter, på begäran eller med offline-timer.
 • Fullständig eller selektiv radering av data

Absolute Resilience:

Alla Absolute Control-funktioner +

 • självläkning av kritiska program.
 • Sök på distans efter känsliga data som är lagrade på enheter.
 • Kör anpassade eller fördefinierade Powershell- och Bash-skript.
 • Undersök och återställ stulna enheter

Skillnaden med Absolute

Förbättrad synlighet för enheter:

Du har alltid direkt insyn i dina enheter, oavsett om de befinner sig i eller utanför företagets nätverk. Eftersom Absolute Persistence är inbäddat i den fasta programvaran i Dell-enheter har du bättre överblick över hela din flotta och kan förlita dig på manipulationsskyddad anslutning, även om operativsystemet återställs med avbildning eller om hårddisken byts ut. Utnyttja geo-teknik för att spåra var enheterna befinner sig och flagga risker i samband med enheter som förflyttas utanför gränserna.

Rapportering och analys:

Visa mångfacetterad slutpunktstelemetri om enhetens maskinvara, programvara, användning, säkerhetsfunktioner, känsliga data och programhälsa. Identifiera indikationer på icke-kompatibla händelser genom att få varningar om förändrade datapunkter, t.ex. IP-adress, hårddiskens serienummer, operativsystemsversion, installerade program, geografisk lokalisering och mycket mer.

Automatisera slutpunkternas tålighet:

Se till att säkerhetsprogram, såsom VPN, antivirus, kryptering och skydd mot dataförlust, fungerar som de ska och är aktiva på alla enheter. Lås en försvunnen eller stulen enhet för att göra den obrukbar och skydda den mot potentiella tjuvar. Identifiera känsliga data som finns lagrade på slutpunkter och kör fullständig eller selektiv radering av data för att minska riskerna förknippade med dataläckage. Kör automatiserade Powershell- och Bash-skript på enheter för vanliga IT- och säkerhetsåtgärder. Säkerställ efterlevnad av regelramar som GDPR, HIPAA och NIST.

Med Absolute kan du ställa in principer och åtgärdsplaner som lämpar sig för ditt företag. Om du behöver experthjälp erbjuder Absolute tjänster för allt från inledande säkerhetsinställningar och branschspecifika regelkrav till expertundersökningar av misstänkta enheter och säkerhetsincidenter.

Vanliga frågor och svar

Absolute OS-agenten stöds på följande operativsystem:

 • Windows 10 (32 och 64 bitar)
 • Windows 8.1 (32 och 64 bitar)
 • Windows 7 (32 och 64 bitar)
 • Mac OS X 10.9 till 10.14
 • Android 4.4.2–9.0

Kryptering är viktigt för att se till att dina enheter och data på dem är skyddade om enheterna skulle försvinna, men i vissa fall kan du behöva mer information och fler funktioner. Detta omfattar radering av data, återställning av enheten eller körning av fjärrundersökningar på komprometterade system. Du kan även behöva bevisa att regler efterlevs – vilket även omfattar krypteringsstatus – för att mildra eventuella skadestånd eller böter.

Dessutom är kryptering generellt sett inte särskilt väl implementerat över hela branschen. Absolute stärker krypteringen (bland andra säkerhetsverktyg, t.ex. antivirus och VPN) genom att du kan övervaka programmens hälsa i hela din flotta och får förmågan att låta kritiska komponenter självläka när det uppstår icke-kompatibla instanser.

Absolute har utformats för att tillgodose specifika behov för enhetskontroll och tålighet, inklusive möjlighet att bevara enheterna intakta efter ominstallation av operativsystemet och radering av hårddisken, att få tillgång till vilken enhet som helst via en Internet-anslutning och att utföra säkerhetsåtgärder på distans. Absolute omfattar inte förebyggande åtgärder, detektering och svar avseende hot eller kryptering, men det ger insyn i de här verktygens hälsotillstånd och möjligheten att självläka defekta agenter via den molnbaserade konsolen.

Absolute ger synlighet för alla dina enheter, i eller utanför företagets nätverk. Tack vare ett digitalt tjuder som är inbäddat i den fasta programvaran i Dell-enheter upprätthålls en direkt dubbelriktad anslutning, även om operativsystemet återställs med avbildning eller om hårddisken byts ut. Absolute tillhandahåller också en mängd enhetsmätvärden, bland annat maskinvaruinformation, vilken programvara som installerats på enheter, känsliga data som är lagrade på enheter och säkerhetsfunktioner som kryptering och antivirus.

Intel® Core™ processorer
Mer information om Intel