Intel® Core™ processorer
Mer information om Intel

Hjälp mig att välja: iDRAC Group Manager

Inställning av tillvalet iDRAC Group Manager

iDRAC Group Manager är en inbyggd konsol som gör att alla iDRAC9-enheter kan kommunicera med varandra i samma fysiska lokala nätverk. Alla iDRAC-enheter skickar en global hälsostatus till den primära iDRAC9-enheten i gruppen. Den här funktionen kräver en Enterprise- eller Datacenter-licens.

Group Manager – aktiverad – Gör att Group Manager kan utföra identifiering
Group Manager – inaktiverad – Kunder som inte vill använda Group Manager-konsolen bör välja detta alternativ.

Intel® Core™ processorer
Mer information om Intel