Intel® Core™ processorer
Mer information om Intel

Hjälp mig att välja: iDRAC-lösenord

Säkert standardlösenord
Som standard levereras alla PowerEdge-servrar med ett unikt slumpvis genererat iDRAC-lösenord som en extra säkerhetsåtgärd. Det här unika lösenordet genereras på fabriken och finns på den utdragbara informationsetiketten på framsidan av chassit, bredvid serverns tillgångstagg. Kunder som väljer det här alternativet kommer att behöva notera det unika slumpmässiga lösenordet och använda det för att logga in på iDRAC första gången. Av säkerhetsskäl rekommenderar Dell EMC starkt att du ändrar standardlösenordet.

Befintligt lösenord
Kunder som föredrar det välkända befintliga lösenordet ”calvin” bör välja det här alternativet. En anledning till att välja det här alternativet är att säkerställa kompatibiliteten med befintliga skript. Av säkerhetsskäl rekommenderar Dell EMC starkt att du ändrar det befintliga lösenordet.

Framtvinga ändring av lösenord
Funktionen Framtvinga ändring av lösenord uppmanar användaren att ändra enhetens fabriksstandardlösenord. Skärmen Framtvinga ändring av lösenord visas efter lyckad användarautentisering och kan inte hoppas över. Först när användaren har angett ett lösenord tillåts normal åtkomst och användning.

Intel® Core™ processorer
Mer information om Intel