Intel® Core™ processorer
Mer information om Intel

Hjälp mig att välja: Keep Your Hard Drive for Enterprise

Keep Your Hard Drive

Du behöver aldrig släppa kontrollen över dina känsliga data och din hårddisk. Med Dell EMC™ Keep Your Hard Drive for Enterprise-tjänsten kan du behålla den defekta hårddisken och på så vis försäkra dig om att sekretessbelagda, privata och känsliga data förblir konfidentiella.

Översikt

När du väljer tjänsten Keep Your Hard Drive får du följande:

  • Utomordentlig säkerhet – Genom att själv behålla den defekta hårddisken kan du försäkra dig om att sekretessbelagda, privata och känsliga data förblir konfidentiella. Genom att behålla den defekta hårddisken bestämmer du själv när och hur den ska kasseras, vilket minskar risken för kostsamma rättsliga och civilrättsliga påföljder.
  • Fullständig kontroll – Genom att behålla de defekta hårddiskarna i företaget kan du själv bestämma när och hur data ska raderas. Du slipper problemet med att försöka spåra defekta hårddiskar under transporten.
  • Efterlevnad av föreskrifter – Eftersom du själv behåller den känsliga informationen på dina hårddiskar kan du säkerställa att gällande bestämmelser för datasekretess uppfylls.
Kontakta din säljare hos Dell om du vill köpa tjänsten Keep Your Hard Drive för andra Dell-system som täcks av den begränsade garantin och som ännu inte haft problem med en defekt hårddisk.

Om du väljer ProSupport Plus får du behålla hårddisken om den byts ut.

Intel® Core™ processorer
Mer information om Intel