Intel® Core™ processorer
Mer information om Intel

Hjälp mig att välja: Nätaggregat

För att förhindra att servern stängs av på grund av ett strömförsörjningsfel finns redundanta nätaggregat som tillval till många PowerEdge-servrar. Vi rekommenderar användning av redundanta nätaggregat i alla produktionsmiljöer, särskilt då i verksamhetskritiska miljöer. Om man inte har något redundant nätaggregat och det skulle uppstå något fel på strömförsörjningen, kan servern bli obrukbar tills ett ersättningsaggregat är på plats och systemet kan startas om.

Dells erbjudande på ingångsnivå är ett grundläggande, icke-redundant nätaggregat. I de flesta av Dells servrar kan du kombinera nätaggregaten för att få redundans.

Fullständig redundans jämfört med feltolerant redundans
Kunder har ofta konkurrerande prioriteringar. Vissa kunder prioriterar jämn prestanda under feltillstånd, medan andra kunder prioriterar högre prestanda och/eller kapacitet under normal drift (inklusive att få ut mesta möjliga vid låg spänning). En annan grupp kan prioritera att montera in ett nätaggregat med mindre kapacitet av kostnads- eller effektivitetsskäl, och den sista gruppen prioriterar en nätaggregatskapacitet med en C14-kontakt för att undvika ändringar av datacenterinfrastrukturen (dvs. rack-PDU).

Det är viktigt att förstå att både fullständig redundans och feltolerant redundans säkerställer att servern förblir i drift och att kunddata skyddas efter förlust av nätaggregatsredundans. Det finns dock några viktiga skillnader som man bör vara medveten om:

Fullständig redundans (FR)

  • Full prestanda vid normal drift och efter förlust av nätaggregatsredundans.
  • Validering av nätaggregatskapacitet baserat på fullständig prestandaeffektnivå.
  • Optimerad för jämn prestanda.

Feltolerant redundans (FTR)
  • Full prestanda vid normal drift medan nätaggregaten är redundanta, men prestandan kan minskas efter förlust av nätaggregatsredundans beroende på arbetsbelastning och miljö.
  • Validering av nätaggregatskapacitet baserat på begränsad prestandaeffektnivå.
  • Optimerad för ytterligare prestanda och/eller kapacitet (dvs. med låg spänning eller begränsade C14-kontakter) under normal drift.

Om kunden riktar in sig på fullständig redundans rekommenderar vi att man använder nätaggregatsguiden för Enterprise Infrastructure Planning Tool (EIPT) för att fastställa den minsta nätaggregatskapaciteten.

Tillgänglig kapacitet efter inspänning

I Nord- och Sydamerika, samt andra regioner med samma elstandarder, kallas en ingående spänning på 100–120 V AC för lågspänning medan 200–240 V AC kallas högspänning. Nätaggregaten från Dell EMC är optimerade för högspänningsdrift (200–240 V AC). Även om Dells nätaggregat har stöd för automatisk avkänning kan lågspänningsdrift (100–120 V) sänka den övergripande effektiviteten och tillgängliga kapaciteten.

Följande nätaggregat kräver specifik spänning för att tillhandahålla strömförsörjning enligt angiven klassificering. När det är anslutet till låg eller mindre kapabel inspänning kan den nominella kapaciteten minskas. Tillgänglig kapacitet begränsas av regelkoder för UL, NEC och CE för standardingångskontakter.

14:e generationens nätaggregat: nätaggregat med 1U höjd × 196 mm längd

Alla nätaggregatsmodeller har inte stöd för alla inspänningar. Vid varje given kapacitetspunkt finns det olika antal nätaggregatsmodeller med olika inspänningar och kontakter. I den här tabellen ingår inte effektivitetsalternativ eller lägre kapaciteter där kapaciteten inte ändras baserat på inspänning.

Bredd Ingångskontakt Klassad 100–120 V växelström, inspänning 200–220 V växelström, inspänning 220–240 V växelström, inspänning
86 mm C14 1 100 W 1 050 W 1 100 W 1 100 W
86 mm C14 1 600 W 800 W 1 600 W 1 600 W
86 mm C20 2 000 W 1 000 W 2 000 W 2 000 W
86 mm C20 2 400 W 1 400 W 2 400 W 2 400 W

15:e generationens nätaggregat: nätaggregat med 1U höjd × 220 mm längd

Alla nätaggregatsmodeller har inte stöd för alla inspänningar. Vid varje given kapacitetspunkt finns det olika antal nätaggregatsmodeller med olika inspänningar och kontakter. I den här tabellen ingår inte effektivitetsalternativ eller lägre kapaciteter där kapaciteten inte ändras baserat på inspänning.

Bredd Ingångskontakt Klassad 100–120 V växelström, inspänning 200–220 V växelström, inspänning 220–240 V växelström, inspänning
60 mm C14 1 100 W 1 050 W 1 100 W 1 100 W
60 mm C14 1 400 W 1 050 W 1 400 W 1 400 W
86 mm C20 2 400 W 1 400 W 2 400 W 2 400 W

Obs! Alla PowerEdge-servrar är inte kompatibla med alla typer av nätaggregat. Fullständiga specifikationer för nätaggregatet finns i dokumentet med tekniska specifikationer för din server.

Vi rekommenderar att man använder nätaggregatsguiden för Enterprise Infrastructure Planning Tool (EIPT) (på engelska) för att fastställa den minsta nätaggregatskapaciteten.

Intel® Core™ processorer
Mer information om Intel