Intel® Core™ processorer
Mer information om Intel

Hjälp mig att välja – Minne

Hjälp mig att välja – Minne

Dell EMC PowerEdge erbjuder en mängd olika minnesalternativ för att uppfylla dina arbetsbelastningskrav. Minnet spelar en viktig roll i den övergripande prestandan tillsammans med ditt val av processor, förstärkare och lagring.

Dell rekommenderar

Korrekt konfigurering av en server med balanserat minne är avgörande för att se till att minnesbandbredden maximeras och latensen minimeras. När serverminnet har konfigurerats felaktigt introduceras oönskade variabler i minnesstyrenheternas algoritm, som oavsiktligt saktar ned systemets totala prestanda. För att minska risken för att försämra systemprestandan eller till och med orsaka flaskhalsar är det viktigt att förstå vad det är som utgör balanserade, nästan balanserade och obalanserade minneskonfigurationer.

Variabler såsom DIMM-förenlighet och vad som sitter i kortplatsen avgör om en konfiguration är balanserad eller obalanserad. Följ dessa riktlinjer på sockel- och servernivå för att uppnå en balanserad minneskonfiguration:

 1. 1

  Använd 6 eller 12 DIMM-moduler per 2:a generationens Intel® Xeon® skalbar processor för en balanserad konfiguration.
  Använd 8 eller 16 DIMM-moduler per 2:a generationens AMD EPYC™-processor för en balanserad konfiguration.

 2. 2

  Använd identiska DIMM-moduler (samma kapacitets-, rank- och DIMM-typ)

 3. 3

  Använd samma minneskonfigurationer för varje processor i servern.

 4. Intel® Optane™ beständigt minne ger en unik kombination av en prisvärd minnesnivå med stor kapacitet och databeständighet. Perfekt för virtualisering, databaser och andra krävande arbetsbelastningar.

 5. För situationer som kräver olika DIMM-storlekar ska minnet väljas baserat på samma rankstruktur och alla minneskanaler bör fyllas med exakt samma kombination av DIMM-typer (dvs. RDIMM-moduler ska inte blandas med LRDIMM-moduler).

 6. Välj lämplig processor för att uppnå förväntad minnesfrekvens.

Vilken DIMM-modul behöver jag?

DIMM står för ”Dual Inline Memory Module” och är en serie RAM-minneschip som monterats på ett litet kretskort. DIMM-moduler installeras på datorns moderkort.

DIMM-typer

RDIMM

Registrerad DIMM-modul
Ger möjlighet till högre kapacitet och avancerade RAS-funktioner. Det är den vanligaste DIMM-typen och med den får du den bästa kombinationen av frekvens, kapacitet och rankstruktur.

LRDIMM

DIMM-modul med minskad belastning
Ger maximal kapacitet som är större än hos en RDIMM-modul men med en högre strömförbrukning. Använder en buffert för att minska minnesbelastningen till en enda belastning på alla DDR-signaler, vilket ger högre kapacitet.

UDIMM

Oregistrerad eller obuffrad DIMM-modul
Ger låg latens och låg densitet. Används på servrar med en sockel i PowerEdge-portföljen.

DCPMM

Intel® Optane™ beständigt minne
Ger en stor minneskapacitet till ett överkomligt pris. Alla program kan dra nytta av DCPMM i Memory Mode med ett kompatibelt operativsystem. Lås upp mer prestanda och beständighet när du använder ett program som stöder App Direct Mode. DCPMM används tillsammans med RDIMM- eller LRDIMM-moduler och det maximala antalet på sex DCPMM-moduler kan användas per processor.

NVDIMM-N

Icke-flyktig DIMM-modul
Tillhandahåller en beständig minneslösning med NAND och DRAM som bevarar data vid strömavbrott, systemkrascher eller normal avstängning. Lösningen kräver ett batteri som strömkälla vid strömavbrott. Den kan användas tillsammans med RDIMM-moduler.

Intel® Optane™ beständigt minne (DCPMM)

Dell EMC PowerEdge integrerar Intel® Optane™ beständig minnesmodul för att förena funktionaliteten hos traditionellt minne och lagring. Att förbättra minneskapaciteten är avgörande för att tillgodose växande kundbehov. Det går inte att använda datacentret om minnesbandbredden eller kapaciteten orsakar flaskhalsar i systemets prestanda. Dell EMC PowerEdge-servrar som konfigurerats med Intel® Optane™ beständiga minnesmoduler har till uppgift att möjliggöra framtidens datacenterteknik. Minskning av latens uppnås genom att grundläggande programdata lagras som icke-flyktig information. Det ger bandbreddsstöd för stora databaser i minnet, såsom Microsoft SQL Server 2019. Dessutom ger den avsevärda ökningen av minneskapaciteten mer resurser som kan användas i miljöer med stor lagringskapacitet, t. ex. utbyggnad av VM.

Intel® Optane™ beständigt minne baseras på en unik teknik som förenar begreppen ”minne” och ”lagring”. Minnet ingår i datorns minneshierarki, precis som ett RAM-minne. Intel® Optane™ beständigt minne placerar dina mest använda data och program närmare processorn så att systemen kommer åt informationen snabbare, vilket förbättrar de övergripande svarstiderna för systemet. Intel® Optane™ beständigt minne är utformat för att fungera tillsammans med DRAM och inte för att ersätta DRAM. De här två minnesteknikerna kompletterar varandra i systemet. Om alla DIMM-platser används kommer 50 % av DIMM-kortplatserna att ha DRAM-minnen och övriga 50 % kommer att ha Intel® Optane™ beständigt minne.

Tack vare Memory Mode kan Intel® Optane™ beständigt minne användas med nästan vilken arbetsbelastning som helst. I Memory Mode används DRAM-minnet som ett cachelager och Intel® Optane™ beständigt minne visas som systemminne. Alla program kan användas med ett operativsystem som stöds. På så sätt kan en server ha ett stort minnesutrymme med mycket fördelaktigt kostnadsläge. Eftersom alla program kan användas är virtualisering ett bra användningsfall för Memory Mode. Intel® Optane™ beständigt minne är inte beständigt i Memory Mode.

App Direct Mode eller Application Direct Mode är när ett program kan använda Intel® Optane™ beständigt minne internt, vilket ger högre kapacitet (både DRAM-minne och Intel® Optane™ beständigt minne är tillgängliga för systemet), kan låsa upp högre prestanda och gör att data som lagras på Intel® Optane™ beständigt minne nu är beständiga. För att kunna använda det här läget måste programmet ange att det stöder App Direct Mode. Programmet kommer att veta vilka data som ska lagras på vanligt DRAM-minne och vilka data som ska lagras på Intel® Optane™ beständigt minne. Programvarans ekosystem och program för App Direct Mode växer varje dag och är perfekt för databaser. Minnesbaserade databaser kan uppnå en mycket stor kapacitet till en mycket fördelaktig kostnad. Vanliga databaser kan öka prestanda genom att hålla hela databasen i Intel® Optane™ beständigt minne istället för att använda SSD-diskar och NVMe-enheter.

Ett operativsystem kan använda Storage over App Direct Mode för att Intel® Optane™ beständigt minne ska kunna visas som en standardenhet för lagringsblock. Alla program som kan använda lagringsblockenheter kan använda det här läget utan att behöva stödja App Direct Mode direkt. Storage over App Direct Mode är perfekt när du vill skriva data till en beständig, snabb enhet.

Vanliga frågor och svar

DRAM står för ”Dynamic Random-Access Memory” och är den typ av minne som vi använder i servrar. DDR4 står för ”Double Data Rate Type Four” och det är den generation minne som för närvarande används i servrar.

Om det inte går att implementera en balanserad konfiguration med sexton eller åtta DIMM-moduler per processor är det näst bästa alternativet en konfiguration som är så nära balanserad som möjligt. För att uppnå en så nära balanserad konfiguration som möjligt placerar du fyra eller tolv DIMM-moduler per processor i sekventiell ordning. Om ett annat antal DIMM-moduler än 4, 8, 12 eller 16 används, skapas osammanhängande minnesområden, vilket gör att NPS 4 är det enda BIOS-alternativ som går att välja. Klicka här (på engelska) om du vill ha mer information.

Resurser

Intel® Core™ processorer
Mer information om Intel