Intel® Core™ processorer
Mer information om Intel

Hjälp mig att välja: RAID-konfiguration

Nivå/beskrivning Feltolerans Fördel Nackdel
RAID 0
Mappar data över diskenheter för att skapa stora virtuella diskar. Tillhandahåller förbättrad prestanda eftersom varje fysisk disk endast hanterar en del av varje begäran. Den virtuella disken blir emellertid oåtkomlig om det blir fel på någon enhet, och informationen försvinner permanent.
Inga. Förbättrad prestanda och ytterligare lagring Bör ej användas för kritiska data.
RAID 1
Speglar data genom redundant lagring på två diskar. Om det blir fel på en disk tar den andra över och fungerar som primär enhet.
Diskfel. Fel på en disk. Hög läsprestanda.
Snabb återställning efter diskfel.
Dataredundans.
Stort överskott av diskutrymme.
Begränsad kapacitet.
RAID 5
Mappar data över diskenheter och lagrar paritetsbitar för varje data-stripe på olika enheter i den virtuella disken. Paritetsbitar innehåller information som gör det möjligt att återskapa informationen på en felande disk från de återstående diskarna.
Diskfel. Fel på en disk. Effektiv användning av diskkapacitet.
Hög läsprestanda.
Medelhög till hög skrivprestanda.
Diskfel ger medelsvåra följder.
Längre återskapande på grund av ny beräkning av paritet.
RAID 6
Mappar data över diskenheter och lagrar paritetsbitar för varje data-stripe på olika enheter i den virtuella disken. Till skillnad från RAID 5 utför RAID 6 två paritetsberäkningar – P och Q – vilket gör att den klarar av att hantera fel på två diskar.
Diskfel. Fel på två diskar. Dataredundans.
Hög läsprestanda.
Skrivprestandan minskar på grund av dubbla paritetsberäkningar.
Kostnader tillkommer på grund av att motsvarande två diskar avsätts för paritet.
RAID 10
Stripes över speglade uppsättningar. Stort överskott av diskutrymme, men en utmärkt lösning för dem som behöver hög prestanda och redundans samt snabbast möjliga återställning om ett diskfel skulle uppstå.
Diskfel. Ett diskfel per speglad uppsättning. Hög läsprestanda.
Stöder den största RAID-gruppen på 192 diskar.
Dyrast.
RAID 50
Stripes över RAID 5-uppsättningar. Tack vare färre diskläsningar per paritetsberäkning kan en prestandaökning erhållas över RAID 5, beroende på konfiguration.
Diskfel. Fel på en disk per disksystem. Hög läsprestanda.
Medelhög till hög skrivprestanda.
Stöder den största RAID-gruppen på 192 diskar.
Diskfel ger medelsvåra följder.
Längre återskapande på grund av ny beräkning av paritet.
RAID 60
Stripes över RAID 6-uppsättningar. Tack vare färre diskläsningar per paritetsberäkning kan en prestandaökning erhållas över RAID 6, beroende på konfiguration.
Diskfel. Fel på två diskar per disksystem. Hög läsprestanda.
Stöder den största RAID-gruppen på 192 diskar.
Skrivprestandan minskar på grund av dubbla paritetsberäkningar.
Kostnader tillkommer på grund av att motsvarande två diskar avsätts för paritet.
Intel® Core™ processorer
Mer information om Intel