Hjälp mig att välja: Klientåtkomstlicenser (CAL)

Krav för klientåtkomstlicensering

Windows Server® 2016 och Windows Server® 2012, Datacenter och Standard kräver klientåtkomstlicenser (CAL) för varje enhet eller användare som får åtkomst till servern för att använda tjänster som fillagring och utskrifter. Från och med Windows Server® 2016, är Windows Server® 2016 klientåtkomstlicenser för användare, enheter och fjärrskrivbordstjänster giltiga för båda versioner av operativsystemet.

Vid köp av operativsystemet Windows Server® får användaren en serverlicens som tillåter installation av operativsystemet på en dator. En serverlicens ger inte i sig själv rätt att tillåta andra att ansluta till den datorn. Alla användare och enheter som får åtkomst till eller använder programvaran Windows Server® kräver lämplig Windows Server® klientåtkomstlicens (Windows Server® CAL)

Enhetsbaserade eller användarbaserade klientåtkomstlicenser för Windows

Det finns två typer av klientåtkomstlicenser för Windows Server®: enhetsbaserade och användarbaserade, även kallade Windows Device CAL:s respektive Windows User CAL:s. Detta innebär att du kan välja att skaffa en Windows klientåtkomstlicens för varje enhet (som används av alla användare) som har åtkomst till dina servrar, eller så kan du välja att skaffa en klientåtkomstlicens för Windows för varje namngiven användare som har åtkomst till dina servrar (från valfri enhet). Möjligheten att välja mellan de två typerna av klientåtkomstlicenser ger dig flexibiliteten att använda den licens som bäst passar behoven inom din organisation. Tänk på det här:

  • Windows klientåtkomstlicenser för användare. I och med utbredningen av ”BYOD” (bring-your-own-device) ökar trenden med fler enheter per anställd (smarta telefoner, surfplattor, bärbara datorer med mera) och det är enklare att spåra användare som kan lägga till enheter utan extra kostnad. I det här scenariot kan det vara mer fördelaktigt och kostnadseffektivt att välja klientåtkomstlicenser för användare.
  • Windows klientåtkomstlicenser för enheter är kanske ur ekonomisk och administrativ synpunkt det bästa valet för en organisation med flera användare per enhet, exempelvis skiftarbetare.

Windows Server® klientåtkomstlicenser för fjärrskrivbordstjänster (RDS)

Windows Server® RDS klientåtkomstlicens krävs för användare som behöver åtkomst till program eller hela datorn via fjärranslutning. Både en Windows Server® klientåtkomstlicens (användare eller enheter) och en RDS-klientåtkomslicens behövs för åtkomst till fjärranslutna datorer. Klientåtkomstlicenser för RDS innehåller en produktnyckel för aktivering.