Intel® Core™ processorer
Mer information om Intel

Hjälp mig att välja: Uppgraderingar för systemhantering

IP-adressfabriksinställningar för iDRAC som tillval

Dell EMC erbjuder flera alternativ för driftsättning av servrar så att kunden kan hitta ett som passar den befintliga miljön. Alla alternativen kan konfigureras från fabriken så att en IT-administratör kan komma åt iDRAC och fjärrkonfigurera servern. Inget av alternativen kostar något extra. Endast en inställning kan väljas.
  1. DHCP (Standard): iDRAC skickas från fabriken med DHCP aktiverat. Den här inställningen är avsedd för kunder som redan har en DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol) installerad i sin datacentermiljö och som förmodligen använder iDRAC i sin automatiserade eller skriptade driftsättningsprocess.

  2. DHCP med Zero Touch: För kunder som använder iDRAC:s Server Configuration Profile (SCP) innebär detta alternativ att iDRAC kan ansluta till DHCP-servern samt konfigurera sig själv med ytterligare filer/inställningar som tillhandahålls av en DHCP-server. Läs våra informationsdokument om du vill ha mer information om profiler för serverkonfiguration.

  3. Statisk IP: iDRAC ställs in på en statisk IP-adress enligt beskrivningen i iDRAC-användarhandboken.

  4. Provisioneringsserver: För IT-kundmiljöer med konsoler från tredje part samt antingen OpenManage Integration Suite för Microsoft System Center eller OpenManage Integration for VMware vCenter för driftsättning av operativsystem eller uppdateringar av PowerEdge-servrar. När alternativet Provisioneringsserver aktiveras kommer PowerEdge-servrarna, första gången de startas, att söka efter en provisioneringsserver som kan ta kontrollen och påbörja den automatiserade driftsättningen eller uppdateringen.

Inställning för delat LAN på moderkortet (LOM)

iDRAC-nätverk kan tilldelas till den dedikerade externa nätverksporten eller dela den inbyggda huvudnätverksporten (LOM). En systemadministratör kan vid behov ändra den här inställningen.

Dedikerad (Standard): Den dedikerade nätverksgränssnittsporten som är märkt ”iDRAC” används. Det här gränssnittet delas inte med värdoperativsystemet eller programtrafiken. Den här inställningen bör användas enligt bästa säkerhetspraxis för Dell iDRAC. Med alternativet Dedikerad kan iDRAC tilldelas en IP-adress från samma undernät eller ett annat undernät jämfört med IP-adresserna som tilldelats värdens LOM eller NIC-kort. Obs! För modulbaserade servrar eller bladservrar visas alternativet Dedikerad som ”Chassi (Dedikerad)”.

Delat LOM: iDRAC delar samma fysiska anslutning på det delade LOM-nätverket, men är åtskilt från operativsystem och programtrafik med hjälp av en VLAN-implementering.

MAC Address Reporting Service

MAC Address Reporting Service är en säker metod för att tillhandahålla MAC-adresser för iDRAC och server LOM0 samt serverns service tag med hjälp av Dell Digital Locker-portalen. iDRAC Enterprise- eller Datacenter-licens krävs. Du får följande fördelar:

• MAC-adresser tillhandahålls före leverans och/eller innan uppackning av en server vilket gör det möjligt för administratörer att förbereda och planera sin miljö före den fysiska driftsättningen.
• Behovet av att manuellt skanna etiketter för att identifiera MAC-adresser elimineras, vilket minskar driftsättningstiden.

Intel® Core™ processorer
Mer information om Intel