• FY23 ESG-RAPPORT

  Større innvirkning krever større fokus

  • Når vi deler vår nyeste rapport om miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold (ESG), tenker jeg på utfordringene de siste årene, og hvordan vi i usikre tider bidrar til å orientere kulturen vår og innrette handlingene våre. Jeg er svært glad for tilliten som kundene, partnerne, leverandørene, teammedlemmene og fellesskapet viser Dell Technologies. Sammen utnytter vi teknologiens kraft til å drive menneskelig fremgang lenger og raskere enn noensinne.

  • «Sammen utnytter vi teknologiens kraft til å drive menneskelig fremgang lenger og raskere enn noensinne.»

   MICHAEL DELL, STYRELEDER OG ADM.DIR. I DELL TECHNOLOGIES
  • Utvalgte høydepunkter

   ESG-strategien vår er hvordan vi forplikter oss til å fremme bærekraft, skape inkludering, transformere liv og skape tillit til handling, og holde oss ansvarlige for å fremme større påvirkning for virksomheten, befolkning og verden.

  • Øke energieffektiviteten

   Energibekymringene gjelder for kundene våre, ikke bare fra et kostnadsperspektiv, men også når de ønsker å nå sine egne utslippsmål. Overgang til grønne datasentre bidrar til å håndtere energieffektivitet på flere fronter.

  • Fleksibilitet for en inkluderende arbeidsstyrke

   Dell har vært en leder innen fleksibelt arbeid i mer enn ti år. Vi prioriterer utfall og forbindelser, slik at teammedlemmer kan vise til resultater og tilgangsmuligheter.

  • Fremming av digital inkludering

   Vi samarbeider med FNs barnefond (UNICEF) for å støtte Giga, et globalt initiativ for å koble hver skole til internett innen 2030, og alle unge personer til informasjon, muligheter og valgmuligheter.

  • Opprettholde tillit gjennom vår praksis med kunstig intelligens (AI)

   AI blir stadig oftere brukt til å behandle store datavolum og for å løse komplekse problemer. Hos Dell har vi etablert prinsippene våre for etisk kunstig intelligens for å sikre at disse teknologiene utvikles og brukes etisk og ansvarlig.


  • Vår fremdrift

  Fremming av
  bærekraft
  343,3 millioner
  pund (155,5 millioner kilo) bærekraftige materialer i våre produkter og emballasje i FY23.
  39,2 millioner
  plastflasker holdt borte fra havet siden 2019.
  Dyrking av
  inkludering
  34,8 %
  av den globale arbeidsstyrken identifiserer seg som kvinner, og 29,2 % av de globale folkelederne identifiserer seg som kvinner.
  Nr. 10
  Rangert som 2022 World’s Best Employers av Forbes og nr. 68 rangert som 2022 America's Best Employers for Diversity av Forbes.
  Forvandling
  av liv
  288 millioner
  personer har hatt nytte av våre digitale inkluderingsprogrammer, partnerskap og nyskapning.
  Nr. 8
  Rangering på World Benchmarking Alliance's Digital Inclusion Index.
  Opprettholde
  tillit
  11 ganger
  anerkjent som et av World’s Most Ethical Companies® fra Ethisphere®-instituttet.
  100 %
  av teammedlemmene har tilpasset seg verdiene våre, som vist ved at de stadfester Dells etiske retningslinjer og fullfører tildelte kurs for etikk og overholdelse.