• ZMIANA STYLU ŻYCIA

  Wykorzystujemy możliwości technologii do napędzania cyfrowej integracji

  • Cel strategiczny dotyczący zmiany stylu życia

   Dzięki naszej technologii i możliwościom skalowania będziemy wspierać ochronę zdrowia i edukację poprzez inicjatywy związane z cyfrową integracją, które do roku 2030 mają zapewnić długotrwałe korzyści miliardowi osób.

  • Do roku 2030 50% ludzi wspieranych w ramach naszych inicjatyw społecznościowych i edukacyjnych będą stanowiły osoby identyfikujące się jako dziewczynki i kobiety lub niedostatecznie reprezentowane grupy

  • Do roku 2030 75% naszych pracowników będzie uczestniczyć w działaniach związanych z dobroczynnością lub wolontariatem w swoich społecznościach

  • Do roku 2030 będziemy wykorzystywać naszą wiedzę i technologię w celu zapewnienia pomocy 1000 partnerom non profit w cyfrowej transformacji, aby mogli oni lepiej służyć swoim społecznościom

  • Dostosowywanie naszej pracy w celu zapewnienia wszystkim cyfrowych możliwości

  • Cyfrowa integracja

   Wykorzystujemy nasze technologie, możliwości skalowania i specjalistyczną wiedzę, aby wprowadzać coraz więcej osób w cyfrowy świat, zapewniając dostęp do technologii i szansę na zdobywanie umiejętności w potrzebujących społecznościach.

  • Wysokiej jakości opieka zdrowotna

   Jeśli pomożemy społecznościom i ludziom w prowadzeniu zdrowszego trybu życia, będą oni mogli skupić się na edukacji i wykorzystywaniu możliwości cyfrowego świata. W ramach współpracy z organizacjami partnerskimi wspieramy łatwiejszy dostęp do badań i przetwarzania danych.

  • Dobroczynność i wolontariat

   Członkowie zespołów mają entuzjastyczne nastawienie i są zaangażowani w nasze działania w zakresie tworzenia lepszego świata dla wszystkich osób. Dlatego zapewniamy im narzędzia, zasoby i możliwości wspierania ludzi, organizacji i społeczności, na których im zależy.

  • Dowiedz się, jak pomagamy w cyfrowej integracji

  • Nasz raport ESG za rok finansowy 2022

   W corocznym raporcie ESG pokazujemy, jak wywieramy pozytywny wpływ na ludzi i planetę z myślą o roku 2030 i późniejszych latach.

  • Cyfrowa integracja

   Jak zasypać cyfrową przepaść

   COVID-19 odsłonił cyfrową przepaść. John Roese, globalny dyrektor ds. technologii w firmie Dell Technologies, omawia działania, jakie należy podjąć, aby zasypać tę przepaść.

  • OPIEKA ZDROWOTNA

   Program Digital LifeCare

   Digital LifeCare to kompleksowe rozwiązanie technologiczne wspierające program rządu Indii, który dotyczy badania i leczenia chorób niezakaźnych (NCD).

  • CYFROWA INTEGRACJA

   Centra Solar Community Hub

   Centra Solar Community Hub umożliwiają poprawę jakości życia ludzi w Amazonii, a tym samym ułatwiają budowanie bardziej zrównoważonych relacji między lasami deszczowymi i mieszkańcami.

  • ZASADY

   Dowiedz się więcej o sposobie prowadzenia działalności biznesowej

   Wdrożyliśmy rygorystyczne standardy, które stanowią przewodnik po sposobie prowadzenia działalności biznesowej, a także zawierają informacje na temat podmiotów, które z nami współpracują.


  • Więcej informacji o naszych postępach

  • Dołącz do nas i zapewnij dostęp do cyfrowego świata uczniom na całym świecie

   Nasze centra Solar Community Hub pomagają zaniedbanym uczniom rozwijać umiejętności, które pozwolą im na konkurowanie w cyfrowej gospodarce.

  • Kompetencje cyfrowe na potrzeby przyszłej integracji

   Aby zapewnić kompetencje cyfrowe, firma Dell Technologies wspiera osoby w zdobywaniu umiejętności cyfrowych poprzez uczenie hybrydowe, edukację STEM i programy mieszane.