Så här använder du och felsöker Inspiron 15 (7557)

Så här använder du och felsöker Inspiron 15 (7557)


Innehållsförteckning:

 1. Så här gör du samt felsökning av trådlösa nätverk
 2. Dells supportcenter för Windows
 3. Musen, tangentbordet eller styrplattan fungerar inte som den ska
 4. Problem med att datorn inte svarar och felsökning av prestandaproblem
 5. Microsoft Windows kraschar, hänger sig, startar om eller så uppstår blåskärmsfel
 6. Felsökning av en LCD-skärm till en bärbar dator som är svart, tom eller svår att tyda
 7. Aktivera respektive inaktivera den trådlösa antennen på en Dell-dator
 8. Drivrutiner till Inspiron 15 (7557)
 9. Använda och felsöka Dells webbkamera och programmet Dell Webcam Central
 10. Inaktivera eller aktivera styrplattan
 11. Datorn startar inte eller så visas ingen bild
 12. Dell PC Diagnostics Quick Test och SupportAssist för datorer och surfplattor
 13. Specifikationer
 14. Portplatser
 15. Återställa systeminställningarna (BIOS) till standardinställningarna
 16. Datorkomponent hittas inte

I den här artikeln finns länkar för information och felsökning rörande Inspiron 15 (7557).


1. Så här gör du samt felsökning av trådlösa nätverk

Information om hantering och felsökning om trådlösa nätverk finns i Dells supportcenter för nätverk och trådlöst.

Överst på sidan


2. Dells supportcenter för Windows

Via den här länken kommer du till Dells supportcenter för Windows. Välj det operativsystem som du behöver hjälp med.

Överst på sidan


3. Musen, tangentbordet eller styrplattan fungerar inte som den ska

Läs följande artiklar i Dells kunskapsbank för att få information om hur du använder musen, tangentbordet eller pekplattan eller felsöker problem med dem.


Överst på sidan


4. Datorn svarar inte

 1. Tryck på strömknappen i minst 15 sekunder för att säkerställa att datorn stängs av.
 2. Koppla ifrån alla externa tillbehör, däribland tangentbord, mus och extern skärm. Bland tillbehören finns också externa lagringsenheter som flash-enheter, USB-enheter, skrivare, kort mm.
 3. Tryck på strömknappen för att se om datorn slås på och startar upp, om inte, läs i Dells kunskapsbank, artikeln Computer Does Not Turn on, or is Stuck on the Dell Logo Screen (Datorn startar inte eller så fastnar startprocessen vid fönstret med Dell-logotyp).
 4. Hämta och installera SupportAssist. Information om hur du hämtar och installerar SupportAssist finns på sidan SupportAssist for PCs and tablets (SupportAssist för datorer och surfplattor).
 5. Utför systemunderhåll på datorn. Mer information finns i Dells kunskapsbank i artikeln Optimization and Maintenance of Microsoft Windows (optimering och underhåll av Microsoft Windows) och i Troubleshooting Slow Performance Issues (felsöka prestandaproblem).
 6. Börja koppla på enheter en i taget och testa för att se om datorn slutar svara.

Överst på sidan


5. Microsoft Windows kraschar, hänger sig, startar om eller så uppstår blåskärmsfel

Med den här länken kommer du till Dells kunskapsbank, artikeln Microsoft Windows Locks Up or an Error Occurs (Microsoft Windows hänger sig eller ett fel inträffar).

Överst på sidan


6. Felsökning av en LCD-skärm till en bärbar dator som är svart, tom eller svår att tyda

Mer information om felsökning av LCD-skärmen till en bärbar dator finns i Dells kunskapsbank, artikeln Troubleshooting a Notebook LCD Screen That is Black, Blank or Hard to See (Felsökning av en LCD-skärm till en bärbar dator som är svart, tom eller svår att se).

Överst på sidan


7. Aktivera respektive inaktivera den trådlösa antennen på en Dell-dator

Håll ned tangenten och tryck sedan på tangenten . Upprepa medan du växlar den trådlösa antennen av och på.

Mer information om hur man sätter på och stänger av den trådlösa antennen på en Dell-dator finns i Dells kunskapsbank, artikeln How to Turn the Wireless Antenna On and Off on a Dell Computer (Aktivera respektive inaktivera den trådlösa antennen på en Dell-dator).

Överst på sidan


8. Drivrutiner till Inspiron 15 (7557)

Information om tillgängliga drivrutiner finns på drivrutinssidan för Inspiron 15 (7557).

I den här artikeln finns information om hur du hämtar drivrutiner för datorer från Dell, "How to Download and Install a Driver" (Hämta och installera en drivrutin).

Överst på sidan


9. Använda och felsöka Dells webbkamera och programmet Dell Webcam Central

Mer information om hur du felsöker webbkameran på datorn finns i Dells kunskapsbank, artikeln Using and Troubleshooting the Dell Webcam and Dell Webcam Central Software (Använda och felsöka Dells webbkamera och programmet Dell Webcam Central).

Överst på sidan


10. Inaktivera eller aktivera styrplattan

Mer information om hur du stänger av eller slår på styrplattan finns i Dells kunskapsbank, artikeln Disabling or Enabling the Touchpad on a Dell Notebook (Inaktivera eller aktivera styrplattan på en bärbar Dell-dator).

Överst på sidan


11. Datorn startar inte eller så visas ingen bild

Gör följande om datorn inte startar alls eller om den startar (lampor tänds och fläkten går igång), men inte visar någon bild.

 1. Koppla ifrån alla externa tillbehör, däribland tangentbord, mus och extern skärm. Bland tillbehören finns också externa lagringsenheter som flash-enheter, USB-enheter, skrivare, kort mm.
 2. Ta bort nätadaptern från datorn och koppla ifrån adaptern från eluttaget.
 3. Ta bort batteriet. Mer information om hur du gör det finns på onlinehandbokssidan för Inspiron 15 (7557). Klicka på PDF intill Servicehandbok.
 4. Håll in strömknappen i 15 sekunder.
 5. Se till att anslutningarna på strömkabeln och nätadaptern sitter ihop.
 6. Sätt i nätadaptern i datorn och ett fungerande eluttag.
 7. Tryck på strömknappen för att se om datorn slås på och startar upp, om inte, läs i Dells kunskapsbank, artikeln Computer Does Not Turn on, or is Stuck on the Dell Logo Screen (Datorn startar inte eller så fastnar startprocessen vid fönstret med Dell-logotyp).
 8. Stäng av datorn och sätt tillbaka batteriet i datorn.
 9. Tryck på strömknappen för att se om datorn sätts på och startar upp, om inte, se Dells kunskapsbank, artikeln Check the Battery (Kontrollera batteriet).
 10. Starta tillkopplade enheter en i taget och testa för att se om datorn går igång.

Överst på sidan


12. Dell PC Diagnostics Quick Test och SupportAssist för datorer och surfplattor

Med Dell kan du underhålla och diagnostisera datorn på flera sätt:

 • Det snabbaste och enklaste sättet att hitta och lösa de vanligaste problemen är att använda Dells snabbtest för PC-diagnostik. Det fixar antingen problemet automatiskt eller vägleder dig genom de åtgärder du behöver vidta för att lösa problemet.
  Obs! När diagnostiken identifierar en felaktig del, så startar vi, beroende på vilket fel det är, omedelbart processen för en kostnadsfri ersättningsdel inom garantin.

 • Via SupportAssist (hette tidigare My Dell) får du systemuppdateringar, identifiering av problem och enhetsspecifika meddelanden, så nu kan du lösa och förebygga problem ännu smidigare än tidigare. Med det här programmet har du allt som krävs för att kunna underhålla datorer och surfplattor exakt och initierat. Mer information, t.ex. om hur du hämtar och installerar SupportAssist, finns på sidan SupportAssist for PCs and tablets (SupportAssist för datorer och surfplattor).

 • Om du saknar internetuppkoppling på datorn kan du köra den inbyggda diagnostiken. Mer information om hur du gör det finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Run Built-In Diagnostics (ePSA) for Your System (Kör inbyggd diagnostik (ePSA) för ditt system).

Överst på sidan


13. Specifikationer

Specifikationerna för Inspiron 15 (7557) finns på onlinehandbokssidan för Inspiron 15 (7557). Klicka på PDF intill Specifikationer.

Överst på sidan


14. Portplatser

Information om portplatser finns på onlinehandbokssidan för Inspiron 15 (7557). Klicka på PDF intill Snabbstartsguide eller Specifikationer.

Överst på sidan


15. Återställa systeminställningarna (BIOS) till standardinställningarna

Alternativ 1:

 1. Starta om datorn.
 2. När du ser Dells logotyp under självtest vid start trycker du på tangenten , så öppnas skärmbilden för konfiguration.
 3. När skärmbilden System Setup (systeminställningar) visas trycker du på <högerpilen> för att gå till menyn Exit (avsluta).
 4. Tryck på -tangenten tills Restore Defaults (återställ inställningsstandard) markeras och tryck på .
 5. Tryck på vid Yes (ja) för alternativet Load Optimized Defaults (läsa in optimala standardinställningar). Starta sedan om datorn.

Alternativ 2:

 1. Starta om datorn.
 2. När du ser Dells logotyp under självtest vid start trycker du på tangenten , så öppnas skärmbilden för konfiguration.
 3. När skärmbilden System Setup (systeminställningar) visas trycker du på .
 4. Tryck på vid Yes (ja) för alternativet Load Optimized Defaults (läsa in optimala standardinställningar). Starta sedan om datorn.

Överst på sidan


16. Datorkomponent hittas inte

Via SupportAssist (hette tidigare My Dell) får du identifiering av problem samt enhetsspecifika meddelanden. Med det här programmet har du allt som krävs för att kunna underhålla datorer och surfplattor exakt och initierat. Information om hur du hämtar och installerar SupportAssist finns på sidan SupportAssist for PCs and tablets (SupportAssist för datorer och surfplattor).

Överst på sidan

Artikel-ID: SLN298546

Senast ändrad: 2018-01-23 12:07


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.