Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Przewodnik po uruchamianiu serwera Dell PowerEdge

Summary: Jest to strona początkowa nowego serwera Dell PowerEdge. W tym artykule opisano instalację systemu, korzystanie z kontrolera iDRAC, konfigurację kontrolera cyklu eksploatacji (LCC) i instalowanie systemu operacyjnego. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms


SLN285802_en_US__1rack-server (Small)

Nowy serwer PowerEdge został już odpakowany. Teraz należy zainstalować go w odpowiedniej szafie serwerowej, pobrać konfigurację kontrolera iDRAC i zainstalować system operacyjny. Umożliwia to integrację urządzenia z infrastrukturą. Niniejszy przewodnik pomoże Ci w wykonaniu wszystkich wymaganych działań. Zawiera również najlepsze praktyki umożliwiające zapewnienie optymalnej konfiguracji i wydajności. Informacje te pozwalają również uprościć konserwację i zarządzanie.

Ten artykuł jest przewodnikiem instalacji systemu, korzystania z kontrolera iDRAC, konfiguracji kontrolera cyklu eksploatacji (LCC) i instalowania systemu operacyjnego. Zamieszczono w nim również segment ułatwiający poznanie dodatkowych informacji o opcjach zarządzania systemami. Rozpoczyna się od najnowszej wersji serwerów PowerEdge z kontrolerami iDRAC9. Aby uzyskać informacje na temat konfiguracji i zarządzania poprzednimi wersjami kontrolerów iDRAC, przejdź do dolnej części tej strony. Jeśli nie masz pewności, która wersja kontrolera iDRAC jest uruchomiona na serwerze, możesz to sprawdzić tutaj.

 

SLN285802_en_US__2icon Uwaga: aby poznać najnowszą generację serwerów PowerEdge, przejdź do strony www.dellemc.com/servers.

 

SLN285802_en_US__2icon Uwaga: serwery Dell PowerEdge z kontrolerami iDRAC9 to najnowsze modele serwerów. Kompletna lista nowych funkcji jest dostępna w tym artykule. Poniżej znajdują się czynności wymagane do skonfigurowania nowego serwera i zapewnienia jego maksymalnej efektywności.

 
 


Czynności początkowe:

 1. Instalacja systemu w nowym miejscu
 2. Konfiguracja kontrolera iDRAC do lepszego zarządzania systemem
 3. Logowanie do interfejsu sieciowego kontrolera iDRAC
 4. Konfigurowanie kontrolera LCC
 5. Instalacja systemu operacyjnego
 6. Dowiedz się więcej o zarządzaniu systemami

Funkcje i zasoby:

 1. Strategie aktualizacji
 2. Wbudowana diagnostyka sprzętu
 3. Wbudowana funkcja SupportAssist
 4. Inne zasoby

Instrukcja rozpoczęcia pracy dla starszych serwerów

 

1. Konfiguracja systemu

 1. Rozpakowanie sprzętu

 2. Montaż sprzętu w szafie. Ten artykuł zawiera opis fizycznego montażu serwera w szafie lub obudowie typu tower.

 3. Podłącz urządzenia peryferyjne do komputera

 4. Podłącz kabel zasilania i włącz system. Możesz nacisnąć przycisk zasilania lub użyć kontrolera iDRAC
   

  SLN285802_en_US__4r510readyrails(1)


2. Konfiguracja kontrolera iDRAC

Urządzenie Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) pozwala zwiększyć wydajność pracy administratorów systemu i poprawia ogólną dostępność produktów firmy Dell. Kontroler iDRAC powiadamia administratorów o problemach z systemem. Umożliwia to zdalne zarządzanie systemem i zmniejsza zapotrzebowanie na fizyczny dostęp do systemu.

Szczegółowe objaśnienie wstępnej konfiguracji kontrolera iDRAC9 i kontrolera LCC znajdziesz w tym artykule

 


3. Zaloguj się do kontrolera iDRAC

Aby zalogować się do sieciowego interfejsu użytkownika kontrolera iDRAC, należy otworzyć przeglądarkę i wpisać adres IP. Domyślny adres to 192.168.0.120. Istnieją również inne sposoby połączenia z kontrolerem iDRAC (protokoły SSH, RACADM). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w najnowszym podręczniku użytkownika kontrolera Integrated Dell Remote Access Controller, dostępnym na stronie www.dell.com/idracmanuals, w sekcji „Konfigurowanie komunikacji kontrolera iDRAC”.

Zostanie wyświetlony ekran logowania. Domyślna nazwa użytkownika to „root”

Jeśli nie wybrano bezpiecznego domyślnego dostępu do kontrolera iDRAC, domyślne hasło to „calvin”.
Jeśli wybrano opcję bezpiecznego dostępu do kontrolera iDRAC, bezpieczne hasło znajduje się na naklejce na spodzie informacji o kodzie Service Tag.SLN285802_en_US__5secure%20password%20idrac (Custom)
Rysunek 1: Naklejka z bezpiecznym hasłem domyślnym


Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby zalogować się do kontrolera iDRAC.

SLN285802_en_US__6image(11908)
Rysunek 2: Ekran logowania do interfejsu sieciowego kontrolera iDRAC9


SLN285802_en_US__7image(11909)
Rysunek 3: pulpit nawigacyjny iDRAC9

 

 

SLN285802_en_US__2icon Uwaga: w ustawieniach kontrolera iDRAC możliwe jest włączenie opcji logowania do katalogu (Microsoft AD lub LDAP).Aby uzyskać więcej informacji na temat logowania do kontrolera iDRAC oraz licencji iDRAC, zajrzyj do najnowszej instrukcji dla urządzeń Integrated Dell Remote Access Controller pod adresem www.dell.com/idracmanuals.


4. Konfiguracja i uruchamianie kontrolera cyklu eksploatacji (LCC)

Kontroler LCC firmy Dell jest zaawansowaną technologią, która umożliwia zdalne zarządzanie serwerem za pomocą kontrolera iDRAC. Za pomocą kontrolera LCC można dokonać aktualizacji oprogramowania wewnętrznego przy użyciu lokalnych zasobów lub baz firmy Dell. Kreator dostępny w kontrolerze LCC umożliwia wdrożenie systemu operacyjnego.

Aby uzyskać dostęp do kontrolera LCC, naciśnij klawisz F10 podczas rozruchu. Kontroler LCC współdzieli adres IP z jedną z kart sieciowych serwera. Adres IP musi zostać skonfigurowany co najmniej raz, aby można było wykonać aktualizację i zainstalować system operacyjny. Na tej stronie objaśniono konfigurację wstępną kontrolera LCC.

 


5. Instalacja systemu operacyjnego

Wbudowany kontroler LCC upraszcza procedurę instalacji systemu operacyjnego dzięki funkcji „Wdrożenie systemu operacyjnego”. Ta funkcja umożliwia wstępne załadowanie wymaganych sterowników przed rozpoczęciem procesu instalacji. Zapewnia to sprawną instalację, ponieważ system operacyjny rozpoznaje wszystkie komponenty.

Szczegóły znajdziesz osobnym artykule „Jak zainstalować system operacyjny na serwerze Dell PowerEdge?
 

SLN285802_en_US__9windows logo(1)

 

 


6. Dowiedz się więcej o zarządzaniu systemami

Firma Dell dostarcza rozwiązania z zakresu zarządzania, które pomagają administratorom IT wdrażać, aktualizować i monitorować zasoby IT oraz zarządzać nimi. Rozwiązania i narzędzia OpenManage umożliwiają szybkie reagowanie na problemy w środowiskach fizycznych, wirtualnych, lokalnych i zdalnych, podczas pracy w paśmie i poza pasmem (bez agentów). Dowiedz się więcej tutaj.

 

7. Strategie aktualizacji

Serwery PowerEdge firmy Dell wykonują całą gamę opcji utrzymujących aktualność oprogramowania wewnętrznego i sterowników. Firma Dell zapewnia wiele przydatnych narzędzi ułatwiających procesy aktualizacji — od aktualizowania jednego sterownika w jednym systemie po równoczesną aktualizację wszystkich systemów.

Więcej informacji można znaleźć w specjalnym artykule Aktualizacja serwera PowerEdge.

 


8. Wbudowana diagnostyka sprzętu

Diagnostyka sprzętu systemowego jest wbudowana w kontroler LCC. Kontroler LCC ma fizyczny (w przeciwieństwie do logicznego) wgląd w podłączony sprzęt. Umożliwia to identyfikację problemów sprzętowych, których nie jest w stanie zidentyfikować system operacyjny i inne narzędzia internetowe.

Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Uruchamianie diagnostyki sprzętu specjalistycznego na serwerze PowerEdge.

 


9. Wbudowana funkcja SupportAssist

Począwszy od generacji iDRAC9 serwerów PowerEdge, narzędzie SupportAssist jest wbudowane w kontroler iDRAC. Po rejestracji narzędzie SupportAssist automatycznie wykrywa usterki sprzętowe, tworzy odpowiednie przypadki i nawiązuje kontakt pomiędzy Dell EMC a klientem.

W celu zarejestrowania systemu zapoznaj się z treścią specjalistycznego artykułu Jak zarejestrować wbudowaną funkcję SupportAssist kontrolera iDRAC?

Aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania problemów, możesz wyeksportować kolekcję SupportAssist w ramach interfejsu internetowego kontrolera iDRAC, również bez rejestracji.

 

 

SLN285802_en_US__10system-management-software-laptop (Custom)

 

10. Więcej zasobów

qrl.dell.com to aplikacja online, która dostarcza filmy wideo na temat obsługi podzespołów serwera.
Filmy wideo i dokumenty obejmują szeroki zakres tematów, takich jak:
 • Filmy wideo krok po kroku, w tym przegląd wewnętrznych i zewnętrznych elementów systemu
 • Szczegółowe, zwięzłe filmy zorientowane na zadania
 • Dodatkowe materiały, w tym możliwość przeszukiwania instrukcji, informacje o wykonywaniu diagnostyki LCD czy przeglądu instalacji elektrycznej.
 

11. Serwery poprzedniej generacji

Określanie generacji serwerów opisano w tym artykule  

Cause

   

Resolution

   

Additional Information

 

Videos

 

Article Properties


Affected Product

Servers, PowerEdge

Last Published Date

18 Nov 2022

Version

8

Article Type

Solution