Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Forstå signalkoder på en stasjonær Dell-PC

Summary: Denne artikkelen tar deg gjennom signalkodene for stasjonære Dell Inspiron-, Vostro-, OptiPlex- og XPS-PC-er.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Innholdsfortegnelse:

 1. Innføring i signalkoder
 2. Diagnostikklampe eller signalkoder for stasjonære Dell-PC-er

Innføring i signalkoder

Dell har lange tradisjoner med innebygde indikatorer i datamaskinene våre. Disse indikatorene kan være nyttige når du skal diagnostisere og løse eventuelle problemer under oppstart av en PC. Nedenfor finner du en veiledning til de ulike kodene på hver serie av stasjonære PC-er.

Hvis skjermen ikke kan vise eventuelle feil, kan datamaskinen avgi en serie med lydsignaler under oppstart.

 1. Tre betyr 3-3-3-3 ... Det er tre pip og tre pip og...: Dette gjentas helt til brukeren trykker på av/på-knappen for å slå av datamaskinen.

 2. Tidsrommet mellom hvert lydsignal er 300 millisekunder. Forsinkelsen mellom hvert sett med lydsignaler er tre sekunder, og pipelyden varer i 300 millisekunder.

 3. Etter hvert lydsignal og hvert sett med lydsignaler vil BIOS registrere om brukeren trykker på av/på-knappen. Hvis dette er tilfelle, hopper BIOS ut av sløyfen og utfører den normale avslutningsprosessen og slår av datamaskinen.

Merk: Hvis datamaskinen også har led-lamper for diagnostikkindikator, må du gå til nettstedet for kundestøtte for å få riktig veiledning for modellen din.
Merk: Hvis datamaskinen avgir en kode som ikke er nevnt i denne veiledningen, kan du kontakte lokal kundestøtte for å undersøke den ukjente koden ytterligere.

Hvis datamaskinen oppgir en kode som står oppført, bruker du feilbeskrivelsene nedenfor for å begrense feilsøkingen av ingen POST. Veiledningen for ingen POST nedenfor er nyttig når du skal feilsøke problemet ytterligere.

Du kan også kontakte oss her.

Tilbake til toppen


Inspiron stasjonære PC-er – signalkoder eller LED-koder

Blinkekode/signalkode
Lampe/lydsignaler Feilbeskrivelse Feil Foreslått handling
1 Hovedkort: BIOS ROM-feil Hovedkort; dekker skadet BIOS eller ROM-feil. Kjør diagnostikktesten før oppstart.
2 Minne Ikke oppdaget minne (RAM) Feilsøk minnet.
3 Hovedkort: brikkesett
 • Brikkesett-feil (North- og South bridge-feil)
 • Test for tidsuret i datamaskinen mislyktes
 • Feil i port A20
 • Super I/U-brikkefeil
 • Keyboard controller failure (feil med tastaturkontroller)
Kjør preboot-diagnostikktesten.
4 Minne Minnefeil (RAM) Feilsøk minnet.
5 Strømfeil med sanntidsklokke CMOS-batterifeil Prøv å sette inn CMOS-batteriet på nytt, og kjør en preboot-diagnostikktest hvis det ikke løser problemet.
6 Video-BIOS Skjermkort/brikke-feil Kjør preboot-diagnostikktesten.
7 CPU (Central Processing Unit) CPU-feil (Central Processing Unit) Kjør preboot-diagnostikktesten.
Strømlampe-status Strømtilstand
Av Strømmen er av, eller datamaskinen er i en S4- (dvale) eller S5-strømtilstand.
Lampen er av.
Lyser hvitt Datamaskinen er i på-stilling.
Lyser gult Hovedkortet kan ikke starte initialiseringen. Et problem med hovedkortet, minnet, prosessoren eller strømforsyningen.
Blinker gult Hovedkortet kan ikke starte initialiseringen eller er i en S3-strømtilstand. Det er et strømproblem, en enhet kan være ødelagt eller satt i på feil måte.

Stasjonære XPS-PC-er – signalkoder eller LED-koder

Gjentakende signalkoder Feilbeskrivelse Forslag til neste trinn
1 Mulig feil på hovedkort – feil med BIOS ROM-kontrollsum Kjør preboot-diagnostikktesten.
2 RAM ikke tilgjengelig
MERK: Hvis du har satt inn eller byttet minnemodul, må du kontrollere at minnemodulen er satt inn på riktig måte.
Feilsøk minnet.
3 Mulig feil på hovedkort – brikkesettfeil Kjør preboot-diagnostikktesten.
4 Lese- eller skrivefeil i RAM. Feilsøk minnet.
5 RTC-strømfeil (sanntidsklokke) Prøv å sette inn CMOS-batteriet på nytt, og kjør preboot-diagnostikktesten hvis det ikke løser problemet.
6 Feil med sanntidsklokke Kjør preboot-diagnostikktesten.
7 Skjermkort- eller brikkefeil. Kjør preboot-diagnostikktesten.
8 Prosessorfeil Kjør preboot-diagnostikktesten.

Vostro stasjonære PC-er – signalkoder eller LED-koder

Strømlampestatus (blinker gult) Signal Beskrivelse Feil Foreslått handling
blinke gult 1 BIOS ROM-kontrollsum pågår eller mislyktes. BIOS-brikke Hovedkortfeil; dekker skadet BIOS eller ROM-feil. Kjør preboot-diagnostikktesten.
blinke gult 2 Fant ingen RAM Fant ikke noe minne. Feilsøk minnet.
blinke gult 3
 • Feil på brikkesett (North and South Bridge Chipset, DMA/IMR/Timer Error for Intel-plattform); brikkesett-feil
 • Test for tidsuret i datamaskinen mislyktes.
 • Feil i port A20
 • Super I/O chip failure (Super I/U-brikkefeil).
 • Testfeil i tastaturkontroller.
Feil på hovedkort
(strømlampen blinker gult)
Kjør preboot-diagnostikktesten.
blinke gult 4 Lese- eller skrivefeil i RAM Minnefeil Feilsøk minnet.
blinke gult 5 RTC strømfeil COMS-batterifeil Prøv å sette inn CMOS-batteriet på nytt, og kjør preboot-diagnostikktesten hvis det ikke løser problemet.
blinke gult 6 Feil ved video-BIOS-test. Feil på skjermkort Kjør preboot-diagnostikktesten.
blinke gult 7 CPU-feil CPU Kjør preboot-diagnostikktesten.

OptiPlex stasjonære PC-er – signalkoder eller LED-koder

Signalkoder for diagnose
Kode Årsak Anbefalt løsning
1-1-2 Feil med mikroprosessorregister kan du kontakte teknisk kundestøtte
1-1-3 NVRAM Kjør preboot-diagnostikktesten.
1-1-4 Kontrollsumfeil i ROM BIOS Kjør preboot-diagnostikktesten.
1-2-1 Programmerbar intervalltimer Kjør preboot-diagnostikktesten.
1-2-2 DMA-initialiseringsfeil Kjør preboot-diagnostikktesten.
1-2-3 Lese-/skrivefeil i DMA-sideregister Kjør preboot-diagnostikktesten.
1-3-1 til og med 2-4-4 Minnemodulene identifiseres ikke eller brukes ikke på riktig måte Feilsøk minnemodulene og minnesporene.
3-1-1 Feil i sekundært DMA-register Kjør preboot-diagnostikktesten.
3-1-2 Feil med primært DMA-register Kjør preboot-diagnostikktesten.
3-1-3 Feil med register for primær avbruddsmaske kan du kontakte teknisk kundestøtte
3-1-4 Feil i register for sekundær avbruddsmaske kan du kontakte teknisk kundestøtte
3-2-2 Feil under lasting av avbruddsvektor kan du kontakte teknisk kundestøtte
3-2-4 Test av tastaturkontroller mislyktes Kjør preboot-diagnostikktesten.
3-3-1 Strømtap i NVRAM Kjør preboot-diagnostikktesten.
3-3-2 NVRAM-konfigurering Kjør preboot-diagnostikktesten.
3-3-4 Feil ved videominnestest Kjør preboot-diagnostikktesten.
3-4-1 Feil under skjerminitialisering Kjør preboot-diagnostikktesten.
3-4-2 Feil under skjermtilbakeløp Kjør preboot-diagnostikktesten.
3-4-3 Feil under søk etter video-ROM Kjør preboot-diagnostikktesten.
4-2-1 Ingen tidshake kan du kontakte teknisk kundestøtte
4-2-2 Feil ved avslutning kan du kontakte teknisk kundestøtte
4-2-3 Feil i port A20 kan du kontakte teknisk kundestøtte
4-2-4 Uventet avbrudd i beskyttet modus kan du kontakte teknisk kundestøtte
4-3-1 Minnefeil over adresse 0FFFFh Kjør preboot-diagnostikktesten.
4-3-3 Feil med teller to i tidtakerbrikke. kan du kontakte teknisk kundestøtte
4-3-4 Klokken er stoppet kan du kontakte teknisk kundestøtte
4-4-1 Testfeil for seriell port eller parallellport Kjør preboot-diagnostikktesten.
4-4-2 Feil ved dekomprimering av kode til skyggelagt minne Kjør preboot-diagnostikktesten.
4-4-3 Feil under test av matematikkprosessor Kjør preboot-diagnostikktesten.
4-4-4 Feil med hurtigminnetest Kjør preboot-diagnostikktesten.
MERK: Fra og med D4-generasjonen av OptiPlex-modellene (det vil si 7010/9010/9010 AIO) fjernes signalkodene og erstattes med ett enkelt minnefeilmønster. Nå er det bare ingen minnefeil som genererer signalkoden, signalmønsteret er 1-3-2 (ett signal, deretter tre pip, deretter to pip). Denne signalkoden viser til at datamaskinen oppdaget et minneproblem. De nye signalkodene avgir bare minnefeilsymptomer. Signalkodefeilene kan noen ganger rettes ved å ta ut minnemodulene og sette dem inn på nytt.

Precision stasjonære PC-er – signalkoder og LED-koder

Signalkode Beskrivelse Anbefalt løsning
1-1-2 Prosessorregistertest pågår kan du kontakte teknisk kundestøtte
1-1-3 CMOS-lese-/skrivetest pågår eller mislyktes Kjør preboot-diagnostikktesten.
1-1-4 BIOS ROM-kontrollsum pågår eller mislyktes Kjør preboot-diagnostikktesten.
1-2-1 Tidtakertest pågår eller mislyktes Kjør preboot-diagnostikktesten.
1-2-2 DMA-initialisering pågår eller mislyktes Kjør preboot-diagnostikktesten.
1-2-3 Lese-/skrivetest i DMA-sideregister pågår eller mislyktes Kjør preboot-diagnostikktesten.
1-3-1 Verifisering av RAM-oppdatering pågår eller mislyktes Feilsøk minnet og minnesporene.
1-3-2 Første 64 K RAM-test pågår eller mislyktes Feilsøk minnet og minnesporene.
1-3-3 Første 64 K RAM brikke- eller datalinjefeil (multibit) Feilsøk minnet og minnesporene.
1-3-4 Første 64 K RAM feil med odd-/even-logikk Feilsøk minnet og minnesporene.
1-4-1 Første 64 K RAM-adresselinjefeil Feilsøk minnet og minnesporene.
1-4-2 Første 64 K RAM-paritetstest pågår eller mislyktes Feilsøk minnet og minnesporene.
1-4-3 Feilsikker-tidtakertest pågår Feilsøk minnet og minnesporene.
1-4-4 Test av programvare-NMI-port pågår Feilsøk minnet og minnesporene.
2-1-1 Første 64 K RAM brikke- eller datalinjefeil – bit 0 Feilsøk minnet og minnesporene.
2-1-2 Første 64 K RAM brikke- eller datalinjefeil – bit 1 Feilsøk minnet og minnesporene.
2-1-3 Første 64 K RAM brikke- eller datalinjefeil – bit 2 Feilsøk minnet og minnesporene.
2-1-4 Første 64 K RAM brikke- eller datalinjefeil – bit 3 Feilsøk minnet og minnesporene.
2-2-1 Første 64 K RAM brikke- eller datalinjefeil – bit 4 Feilsøk minnet og minnesporene.
2-2-2 Første 64 K RAM brikke- eller datalinjefeil – bit 5 Feilsøk minnet og minnesporene.
2-2-3 Første 64 K RAM brikke- eller datalinjefeil – bit 6 Feilsøk minnet og minnesporene.
2-2-4 Første 64 K RAM brikke- eller datalinjefeil – bit 7 Feilsøk minnet og minnesporene.
2-3-1 Første 64 K RAM brikke- eller datalinjefeil – bit 8 Feilsøk minnet og minnesporene.
2-3-2 Første 64 K RAM brikke- eller datalinjefeil – bit 9 Feilsøk minnet og minnesporene.
2-3-3 Første 64 K RAM brikke- eller datalinjefeil – bit A Feilsøk minnet og minnesporene.
2-3-4 Første 64 K RAM brikke- eller datalinjefeil – bit B Feilsøk minnet og minnesporene.
2-4-1 Første 64 K RAM brikke- eller datalinjefeil – bit C Feilsøk minnet og minnesporene.
2-4-2 Første 64 K RAM brikke- eller datalinjefeil – bit D Feilsøk minnet og minnesporene.
2-4-3 Første 64 K RAM brikke- eller datalinjefeil – bit E Feilsøk minnet og minnesporene.
2-4-4 Første 64 K RAM brikke- eller datalinjefeil – bit F Feilsøk minnet og minnesporene.
3-1-1 Test av sekundært DMA-register pågår eller mislyktes Kjør preboot-diagnostikktesten.
3-1-2 Test av primært DMA-register pågår eller mislyktes Kjør preboot-diagnostikktesten.
3-1-3 Test av primært IMR pågår eller mislyktes kan du kontakte teknisk kundestøtte
3-1-4 Test av sekundært IMR pågår eller mislyktes kan du kontakte teknisk kundestøtte
3-2-2 Lasting av avbruddsvektor pågår kan du kontakte teknisk kundestøtte
3-2-4 Tastaturkontrollertest pågår eller mislyktes Kjør preboot-diagnostikktesten.
3-3-1 CMOS-strømfeil og sjekksumtest pågår Kjør preboot-diagnostikktesten.
3-3-2 Validering av CMOS-konfiginfo pågår Kjør preboot-diagnostikktesten.
3-3-3 RTC/tastatur-kontroller ikke funnet Kjør preboot-diagnostikktesten.
3-3-4 Skjermminnetest pågår eller mislyktes Kjør preboot-diagnostikktesten.
3-4-1 Skjerminitialiseringstest pågår eller mislyktes Kjør preboot-diagnostikktesten.
3-4-2 Skjermsporingstest pågår eller mislyktes Kjør preboot-diagnostikktesten.
3-4-3 Søk etter video-ROM pågår Kjør preboot-diagnostikktesten.
4-2-1 Avbruddstest for tidtakertikk pågår eller mislyktes kan du kontakte teknisk kundestøtte
4-2-2 Avslutningstest pågår eller mislyktes kan du kontakte teknisk kundestøtte
4-2-3 Feil i port A20 kan du kontakte teknisk kundestøtte
4-2-4 Uventet avbrudd i beskyttet modus kan du kontakte teknisk kundestøtte
4-3-1 RAM-test pågår, eller feil over adresse 0FFFFh Kjør preboot-diagnostikktesten.
4-3-2 Ikke noe minne i bank 0 Kjør preboot-diagnostikktesten.
4-3-3 Intervalltidtakerkanal 2-test pågår, eller feil kan du kontakte teknisk kundestøtte
4-3-4 Test av tidspunkt-på-dagen-klokke pågår eller mislyktes kan du kontakte teknisk kundestøtte
4-4-1 Super I/U-brikkefeil Kjør preboot-diagnostikktesten.
4-4-4 Feil med hurtigminnetest Kjør preboot-diagnostikktesten.
MERK: På nyere modeller er lyssignalkodene fjernet og erstattet med ett enkelt minnefeilmønster. Nå er det bare ingen minnefeil som genererer signalkoden, signalmønsteret er 1-3-2 (ett signal, deretter tre pip, deretter to pip). Denne signalkoden viser til at datamaskinen oppdaget et minneproblem. De nye signalkodene avgir bare minnefeilsymptomer. Signalkodefeilene kan noen ganger rettes ved å ta ut minnemodulene og sette dem inn på nytt.

Tilbake til toppen


Hvis du trenger mer hjelp, kan du kontakte teknisk støtte. Kontakt oss

Additional Information

Anbefalte artikler

Her er noen anbefalte artikler relatert til dette emnet som kan være av interesse for deg.


Støtte ved utløpt service Utløpt service? Ikke noe problem. Gå til nettstedet Dell.com/support, skriv inn service-ID-en din og se tilbudene våre.

MERK: Tilbudene er bare tilgjengelige for PC-kunder i USA, Canada, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Kina. Server og lagring er ikke aktuelt.

Article Properties


Affected Product

Inspiron, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Fixed Workstations

Last Published Date

20 Dec 2023

Version

13

Article Type

How To