Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Kody błędów w produktach komercyjnych i konsumenckich firmy Dell

Summary: Jak rozwiązywać problemy dotyczące kodów błędów sprzętowych, w tym błędy PSA i ePSA, dysku twardego i drukarek, a także kody błędów systemu Windows.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Jeżeli posiadany produkt firmy Dell napotka problem, zazwyczaj wyświetlony zostanie kod błędu. Kody te mają na celu naprowadzenie użytkownika na źródło problemu oraz, jeśli to możliwe, pomóc w jego rozwiązaniu.

Ogólnie można wyróżnić pięć kategorii kodów błędów. Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć łącze w tytule wybranej kategorii (użytkownik zostanie przeniesiony do strony z objaśnieniem kodu).

W celu rozwiązywania problemów i kodów błędów na komputerze Dell należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Spis treści:

 1. Kody błędów sprzętowych przed uruchomieniem ePSA/PSA/SupportAssist
  Błędy generowane przez diagnostykę PSAlub diagnostykę ePSA, wbudowaną w komputer firmy Dell.
 2. Kody błędów systemu Windows
  Nazywane również błędami niebieskiego ekranu, ponieważ wiele błędów systemu Windows jest wyświetlanych na niebieskim ekranie z białym tekstem.
 3. Kody błędów dysku twardego
  Dysk twardy w komputerze jest wyposażony w zintegrowaną funkcję diagnostyczną, zwaną S.M.A.R.T. , która informuje o nierozwiązanych błędach lub o przyczynie błędu.
 4. Kody błędów drukarki
  Drukarki firmy Dell mają wbudowane narzędzia diagnostyczne, które są widoczne w kodach diagnostycznych drukarki.
 5. Kody błędów ogólnych
  Jeśli napotkany kod błędu nie pasuje do innych kategorii, wyszukiwanie w serwisie Google może być najlepszym rozwiązaniem.

Kody błędów sprzętowych przed rozruchem ePSA/PSA/SupportAssist

Te kody błędów generowane są po przeprowadzeniu w systemie testów diagnostycznych za pomocą zintegrowanych narzędzi diagnostycznych. Kody te są cyframi i są wyświetlane w formacie XXXX-XXXX (np. 2000-0142).
Aby uzyskać pomoc w zakresie kodów błędów napotkanych podczas testu diagnostycznego, zapoznaj się z artykułem z bazy wiedzy Narzędzia diagnostyczne firmy Dell do diagnozowania i rozwiązywania problemów ze sprzętem w komputerach, tabletach i serwerach firmy Dell.

Uwaga: Tabela kodów błędów diagnostycznych ePSA firmy Dell znajduje się w dolnej części sekcji Rozwiązywanie problemów sprzętowych przy użyciu zintegrowanego narzędzia diagnostycznego oraz jego wersji online (kody błędów SupportAssist ePSA, ePSA lub PSA) w sekcji Tablica referencyjna kodów błędów PSA i ePSA oraz działań naprawczych.

Powrót do góry


Kody błędów systemu Windows

W momencie napotkania pewnych sytuacji system Windows zatrzymuje się, a na ekranie pojawia się niebieski ekran, na którym są wyświetlane odpowiednie informacje diagnostyczne. „Błąd niebieskiego ekranu” pojawia się, jak sama nazwa wskazuje, na ekranie urządzenia. Kody błędów zazwyczaj zaczynają się od „STOP 0xXXXXXXXX” (litery „X” reprezentują litery i cyfry w kodzie, które wskazują przyczynę powstania błędu. W systemie Windows 8 niebieski ekran znacznie się zmienił. Aktualnie przedstawia symbol ASCII smutnej buzi =( oraz komunikat „Your PC ran into a problem that it couldn't handle, and now it needs to restart” (Komputer napotkał problem, którego nie był w stanie rozwiązać. Konieczne jest ponowne uruchomienie systemu) wraz z typem błędu. Znajome kody błędów " 0xXXXXXXXX" wyświetlane są wyłącznie w części strony błędu, w której znajdują się łącza „więcej informacji”.

Artykuły firmy Dell dotyczące błędów systemu Windows:

 

W celu uzyskania dodatkowej pomocy w rozwiązaniu problemów tego typu, sprawdź następujące artykuły z bazy wiedzy firmy Microsoft:

 

Powrót do góry


Kody błędów dysku twardego

Napędy dysków twardych (HDD) mogą być wyposażone w określone wewnętrzne funkcje diagnostyczne, zwane S.M.A.R.T. która działa z komputerem BIOS i diagnostyka PSA/ePSA.

Kody błędów dysku twardego zazwyczaj wyświetlane są w postaci kodów alfanumerycznych w prostych wiadomościach testowych, widocznych przed załadowaniem się systemu Windows. Mogą one przybierać formę następujących komunikatów:

SMART Failure Predicted on Hard Disk 0: (Informacje o producencie i modelu)
WARNING: Immediately back-up your data and replace your hard drive. A failure may be imminent.
Press F1 to Continue
”.

Zwykle błędy S.M.A.R.T. spowodują wyświetlenie komunikatu o przeprowadzeniu diagnostyki. W przypadku wystąpienia błędu S.M.A.R.T. należy potwierdzić błąd za pomocą diagnostyki w sekcji Kody błędów sprzętu.

Powrót do góry


Kody błędów drukarki

Kody błędów drukarki mogą różnić się w zależności od modelu urządzenia, dlatego użytkownik powinien zajrzeć do instrukcji obsługi posiadanego sprzętu.

Podręcznik użytkownika można znaleźć na stronie Dell.com/support. Zidentyfikuj produkt, wprowadzając kod Service Tag, lub kliknij opcję Przeglądaj wszystkie produkty.

 • Wprowadź kod Service Tag drukarki, a następnie:
  1. Kliknij przycisk Wyślij
  2. Upewnij się, że jesteś na karcie Dokumentacja. Wszystkie dokumenty wymienione w sekcji Podręczniki i dokumenty
  3. Dotknij hiperłącza obok podręcznika użytkownika lub kliknij go.
   UWAGA: w zależności od prędkości połączenia z Internetem i rozmiaru pliku, pobranie instrukcji obsługi może zająć kilka minut.
  Lub dotknij pozycji Przeglądaj wszystkie produkty lub kliknij ją, a następnie:
  1. Dotknij lub kliknij pozycję Elektronika i akcesoria.
  2. Dotknij lub kliknij pozycję Drukarki i akcesoria.
  3. Kliknięcie opcji Wybierz model drukarki spowoduje otwarcie strony pomocy technicznej dla wybranej drukarki.
  4. Upewnij się, że jesteś na karcie Dokumentacja. Zostaną wyświetlone wszystkie dokumenty z sekcji Podręczniki i dokumenty. Dotknij lub kliknij hiperłącze przy podręczniku użytkownika.
   UWAGA: w zależności od prędkości połączenia z Internetem i rozmiaru pliku, pobranie instrukcji obsługi może zająć kilka minut.
 • Listy kodów błędów dla wybranej drukarki powinny znajdować się w sekcji Rozwiązywanie problemów w podręczniku użytkownika.

Co zrobić w przypadku wystąpienia jednego z tych błędów?

Cenne informacje znajdują się również na stronie pomocy technicznej dla drukarki.

Powrót do góry


Ogólne kody błędów

Istnieje wiele typów kodów błędów, które mają różne przyczyny. Jeśli błąd nie jest błędem sprzętowym przed rozruchem ePSA/PSA/SupportAssist, błędem systemu Windows, błędem dysku twardego ani kodem błędu drukarki, wyszukiwanie w serwisie Google może pomóc w zidentyfikowaniu problemu.

Przejdź do witryny Google.comKliknięcie tego hiperłącza powoduje wyświetlenie strony spoza witryny Dell Technologies. w ulubionej przeglądarce internetowej i wprowadź błąd dokładnie tak, jak jest wyświetlany na ekranie.

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z działem pomocy technicznej Dell.

Powrót do góry

Additional Information

Polecane artykuły

Poniżej przedstawiono niektóre polecane artykuły dotyczące tego tematu, które mogą Cię zainteresować.


Brak wsparcia gwarancyjnego Minął okres gwarancji? Żaden problem. Odwiedź witrynę Dell.com/support i wpisz kod Dell Service Tag, a następnie zapoznaj się z naszymi ofertami.

UWAGA: oferty są dostępne tylko dla komputerów osobistych na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej BrytaniiFrancji, Niemiec, Chin i Japonii. Nie dotyczy serwerów i pamięci masowych.

Article Properties


Affected Product

Alienware, Inspiron, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Last Published Date

14 Nov 2023

Version

12

Article Type

How To