Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Sådan bruges Tvungen ePSA til at gendanne fra POST-eller opstartsfejl på Dell Latitude pc'er

Summary: Få mere at vide om, hvordan du gendanner en bærbar Dell Latitude-pc fra en POST- eller opstartsfejl ved hjælp af metoden tvungen ePSA (enhanced pre-boot system assessment). Gendan en bærbar Dell Latitude-pc fra en POST-fejl, opstartsfejl, delvis opstartsfejl eller standset opstart vha. den nye metode tvungen ePSA (enhanced pre-boot system assessment). ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Denne artikel indeholder oplysninger om, hvordan du bruger tvungen ePSA til at gendanne en bærbar Dell Latitude-pc fra en POST- eller opstartsfejl. Her kan du finde oplysninger om tvungen ePSA, hvordan du igangsætter dem på en bærbar Dell Latitude-pc og en videovejledning til, hvordan du bruger tvungen ePSA.


Indholdsfortegnelse

 1. Hvad er tvungen ePSA?
 2. Start af tvungen ePSA
 3. Relateret video

Hvad er tvungen ePSA?

Bærbare Dell Latitude-pc'er har en genoprettelsesfunktion kaldet tvungen ePSA. Tvungen ePSA kan forsøge at gendanne en bærbar Dell Latitude-pc fra en POST- eller opstartsfejl, så yderligere fejlfinding kan forsøges, hvis det er nødvendigt. Tvungen ePSA kan genoprette en bærbar Dell Latitude-pc i følgende scenarier:

 • POST-fejl: Computeren kan vise tegn på strøm, men viser ikke Dell-logoet efter opstart. Caps Lock-indikatoren lyser ikke, når den slås til med Caps Lock-tasten. LCD-skærm (LCD-skærm) kan være blank eller sort efter opstart af computeren.
 • Opstartsfejl: Computeren kan vise Dell-logoet efter opstart, men starter ikke operativsystemet. Dette omfatter ufuldstændig start eller standsning under opstart i operativsystemet.
Bemærk: Tvungen ePSA er kun tilgængelig på bærbare Dell Latitude-pc'er.

Tilbage til toppen

Start af tvungen ePSA

Sådan starter du tvungen ePSA på en bærbar Dell Latitude-pc:

 1. Sluk computeren. Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede i 10-20 sekunder, indtil alle lys er slukket.
 2. Frakobl vekselstrømsadapteren.
 3. Fjern batteriet. Se brugervejledningen til Dell-computeren for at få yderligere oplysninger om, hvordan du fjerner batteriet.
 4. Tryk på og hold tænd/sluk-knappen nede i 10 sekunder for at fjerne eventuel reststrøm.
 5. Tryk på og hold tænd/sluk-knappen nede, og tilslut vekselstrømsadapteren til Dell-computeren.
  Bemærk: Slip ikke tænd/sluk-knappen, før noget tekst eller Dell-velkomstskærmen vises. Tilslut ikke batteriet til computeren, før genoprettelsen er fuldført.
 6. Dell ePSA-diagnosticeringsskærmen vises. Hvis ePSA-diagnosticeringsskærmen ikke vises, kan du prøve at genoprette Dell-computeren ved hjælp af BIOS-gendannelsesmetoden. Se artiklen i Dell Knowledge Base Genoprettelsesindstillinger informationsikon BIOS på en Dell-pc eller -tablet for mere information.
 7. Ved prompten 'Were color bars displayed? (Y/N)' (Vistes farvestreger?) skal du trykke på Y for at bekræfte.
 8. Tryk på Esc-tasten for at stoppe ePSA, og klik på Afslut for sikkert at afslutte ePSA-diagnosticering og genstarte computeren.

Nogle bærbare Dell Latitude-pc'er kan gendannes ved at nulstille RTC (Real Time Clock – realtidsur). Hvis metoden tvungen ePSA ikke virker, skal du se Dell Knowledge Base-artiklen Sådan nulstilles realtidsuret for at gendanne (RTC) din Dell bærbare pc.

 • Hvis computeren ikke gendannes fra en opstartsfejl efter afslutning af ePSA-diagnosticering, skal du starte tvungen ePSA igen og tillade, at diagnosticeringen fuldføres.
  Bemærk: Kørsel af den komplette ePSA-diagnosticering vil hjælpe med at identificere hardwarefejl på Dell-computeren. Hvis der opstår en hardwarefejl, skal du se Dell Knowledge Base-artiklen Resolve Hardware Issues Using ePSA or PSA Diagnostics and Guide to Error Codes (Løs hardwareproblemer med ePSA- eller PSA-diagnosticering samt vejledning til fejlkoder).
Tilbage til toppen

Relateret video

Sådan bruges tvungen ePSA genoprettelse

Varighed: 03:26 (hh:mm:ss)
Hvis tilgængelige indstillinger for undertekster (undertekster) kan vælges ved hjælp af ikonet Indstillinger eller CC på denne videoafspiller.

Additional Information

Article Properties


Affected Product

Latitude

Last Published Date

02 Nov 2023

Version

5

Article Type

How To