Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Wymuszanie ePSA w celu odzyskania sprawności komputera Dell Latitude po niepowodzeniu testu POST lub rozruchu

Summary: Dowiedz się, jak odzyskać notebook Dell Latitude po nieudanym teście POST lub rozruchu przy użyciu funkcji wymuszania ePSA (enhanced pre-boot system assessment). Przywracanie notebooka Dell Latitude po nieudanym teście POST, nieudany rozruch, częściowa awaria rozruchu lub wstrzymanie rozruchu, korzystanie z nowej metody wymuszania ePSA (enhanced pre-boot system assessment). ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Ten artykuł zawiera informacje dotyczące wymuszania ePSA w celu przywrócenia sprawności notebooka Dell Latitude po niepowodzeniu testu POST lub rozruchu. W tym miejscu można znaleźć informacje na temat wymuszenia ePSA, inicjowania ich na notebooku Dell Latitude oraz przewodnik wideo pokazujący, jak korzystać z wymuszenia ePSA.


Spis treści

 1. Co to jest wymuszenie ePSA?
 2. Inicjowanie wymuszenia ePSA
 3. Powiązane materiały wideo

Co to jest wymuszenie ePSA?

Notebooki Dell Latitude mają funkcję odzyskiwania sprawności zwaną wymuszeniem ePSA. Funkcja wymuszenia ePSA może przywrócić sprawność notebooka Dell Latitude po niepowodzeniu testu POST lub rozruchu, co umożliwia wykonanie dalszych czynności rozwiązywania problemów. Wymuszenie ePSA może pomóc w przywróceniu sprawności notebooka Dell Latitude w następujących przypadkach:

 • Niepowodzenie testu POST: stan komputera sugeruje, że jest on zasilany, ale logo Dell nie jest wyświetlane po włączeniu urządzenia. Dioda LED przycisku Caps Lock może się nie świecić po naciśnięciu klawisza Caps Lock. Ekran LCD (wyświetlacz LCD) może pozostawać pusty lub czarny po naciśnięciu przycisku zasilania.
 • Niepowodzenie rozruchu: logo Dell jest wyświetlane, ale system operacyjny się nie uruchamia. Dotyczy to również sytuacji, w której komputer nie uruchamia się do końca lub zawiesza się podczas uruchamiania systemu operacyjnego.
Uwaga: funkcja wymuszenia ePSA jest dostępna tylko w notebookach Dell Latitude.

Powrót do góry

Inicjowanie wymuszenia ePSA

Aby zainicjować wymuszenie ePSA na notebooku Dell Latitude:

 1. Wyłącz komputer. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 10–20 sekund aż zgasną wszelkie diody.
 2. Odłącz zasilacz sieciowy.
 3. Wyjmij baterię. Sprawdź w Podręczniku użytkownika komputera Dell, jak odłączyć baterię.
 4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund, aby usunąć pozostałe ładunki elektryczne.
 5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, a następnie podłącz zasilacz sieciowy do komputera Dell.
  Uwaga: nie puszczaj przycisku zasilania do momentu aż wyświetli się pierwszy tekst lub ekran powitalny Dell. Nie podłączaj baterii do komputera, dopóki proces przywracania sprawności nie zostanie zakończony.
 6. Zostanie wyświetlony ekran diagnostyki ePSA firmy Dell. Jeżeli nie pojawi się ekran narzędzia diagnostycznego ePSA, spróbuj przywrócić sprawność urządzenia za pomocą metody przywracania systemu BIOS. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy Dell Opcje przywracania systemu BIOS na komputerze lub tablecie firmy Dell.
 7. Gdy wyświetli się monit „Were color bars displayed? (Y/N)” (Czy wyświetliły się kolorowe paski? [T/N]), naciśnij klawisz Y, aby potwierdzić.
 8. Naciśnij klawisz Esc, aby zatrzymać ePSA, i kliknij Exit (Wyjdź), aby bezpiecznie opuścić narzędzie diagnostyczne ePSA i ponownie uruchomić komputer.

Niektóre notebooki Dell Latitude można przywrócić, resetując zegar czasu rzeczywistego (RTC). Jeśli metoda wymuszania ePSA nie zadziała, zapoznaj się z artykułem z bazy wiedzy Dell: Jak zresetować zegar czasu rzeczywistego (RTC), aby przywrócić komputer firmy Dell.

 • Jeżeli komputer nadal się nie uruchamiania po próbie ponownego uruchomienia urządzenia następującej po opuszczeniu narzędzia diagnostycznego ePSA, jeszcze raz zainicjuj wymuszenie ePSA i pozwól na przeprowadzenie pełnych testów diagnostycznych.
  Uwaga: przeprowadzenie pełnych testów diagnostycznych ePSA pomoże zidentyfikować problemy sprzętowe z komputerem Dell. Jeżeli zostanie rozpoznany problem sprzętowy, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy Dell Rozwiązywanie problemów ze sprzętem za pomocą diagnostyki ePSA lub PSA i przewodnik po kodach błędów.
Powrót do góry

Powiązane materiały wideo

Przywracanie za pomocą wymuszania ePSA

Czas trwania: 03:26:00 (gg:mm:ss)
Gdy to możliwe, ustawienia języka napisów kodowanych można wybrać przy użyciu ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.

Additional Information

Article Properties


Affected Product

Latitude

Last Published Date

02 Nov 2023

Version

5

Article Type

How To