Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Så här felsöker du problem med överhettning, nedstängning eller värmehantering på en Dell-dator

Summary: Den här artikeln innehåller information om hur du felsöker och löser problem med överhettning, värme, återkommande avstängning och andra värmerelaterade prestandaproblem på en Dell-dator. Datorer kan starta om, stänga av eller ha prestandaproblem på grund av för mycket värme. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Dell-datorn kan överhettas på grund av otillräckligt luftflöde på grund av damm eller skräp som blockerar luftintagen, utloppsportarna eller en igentäppt fläkt. En överhettad dator kan ibland starta om, stänga av eller uppleva prestandaproblem. Till slut kan för mycket värme skada de interna komponenterna.

När datorn överhettas kan du uppleva symptom som:

 • Fläktarna inuti datorn låter högre eftersom de snurrar snabbare för att avlägsna överskottsvärme.
 • Datorn kan ibland stängas av eller startas om.
 • Systemets prestanda försämras oväntat.
 • Datorn kan sluta svara eller så minskar prestandan när du spelar spel.
 • Felmeddelanden vid start, t.ex.:
  • Varning! Lufttemperatursensorn upptäcktes inte.
  • Felmeddelande om fläkt, kylfläns eller lufttemperatur.

Cause

Den vanligaste orsaken till att en dator överhettas är dammansamling på fläktarna eller i luftintagen. Minska värmen inuti datorn för att förbättra systemets prestanda och förhindra skador på de interna komponenterna.

Resolution

Följ felsökningsstegen nedan i ordningsföljd för att lösa problem med överhettning, värme eller återkommande avstängning.

Dell Technologies rekommenderar att du ser till att drivrutinerna och BIOS är uppdaterade. Använd SupportAssist-programmet för optimal videoprestanda och för att lösa vanliga videorelaterade problem.

Så här kör du SupportAssist-programmet.

 1. Håll tangenten Windows () intrycktWindows-knappen och tryck sedan på tangenten q .
 2. Skriv SupportAssist i sökrutan
 3. Välj SupportAssist (app) i resultatlistan
  Obs! Om inte SupportAssist finns med bland sökresultaten går du till sidan Dell SupportAssist för datorer och surfplattor för att få information om att ladda ner och installera SupportAssist.
 4. Tryck eller klicka på Starta nu för att köra testen.
  Obs! Du kan trycka eller klicka på nedåtpilen och köra enskilda test. Dell Technologies rekommenderar att du kör ett fullständigt datortest.
 5. SupportAssist kör ett test i taget och visar resultatet samt föreslagna åtgärder.

Optimera systemet med SupportAssist.

Längd: 00:32
När det är tillgängligt kan du välja undertextsinställningar (undertexter) med hjälp av ikonen Inställningar eller CC i den här videospelaren.

Läs mer om hur du manuellt hämtar och installerar en drivrutin, till exempel kretsuppsättningen, i följande artikel i Dells kunskapsbank: Ladda ner och installera Dell-drivrutiner

Information om hur du hämtar och uppdaterar BIOS på dell-datorn finns i Dells kunskapsbank: Dell BIOS-uppdateringar

Obs! Dell Technologies rekommenderar att du startar om datorn efter att du har installerat drivrutinsuppdateringarna.

Uppdatera systeminställningarna (BIOS).

Längd: 02:06
Om tillgängligt kan du välja undertextsinställningar (undertext) med hjälp av ikonen Inställningar eller CC i den här videospelaren.

Om problemet kvarstår går du till nästa steg.

Se till att damm inte samlas i datorn och att det finns tillräcklig ventilation som sänker temperaturen. Ludd och damm stoppar luftflödet, vilket gör att fläkten måste jobba hårdare.

Blockerade luftintag kan orsaka allvarliga prestandaproblem på grund av att luftflödet begränsas. Detta kan leda till att processorn, minnet (RAM) och annan maskinvara överhettas, vilket kan leda till maskinvarufel. Orimlig värme kan också ge en markant minskning av prestanda eftersom de flesta processorerna automatiskt sänker hastigheten för att kompensera för värmerelaterade problem.

Dell-datorn kan innehålla en eller flera fläktar som håller de interna komponenterna svala.

 • Dells stationära datorer har fler än en fläkt – fläkt för processor (CPU), dedikerat eller separat grafikkort (GPU), strömförsörjning (PSU) och en eller flera chassifläktar (höljefläktar). Mer information finns i dell-datorns dokumentation.
 • Dells stationära allt-i-ett-datorer och bärbara datorer kan ha en eller flera fläktar och antalet kan variera beroende på modell. Mer information finns i dell-datorns dokumentation .
Rengöra luftintagen på Dell-datorn
 1. Stäng av datorn.
 2. Koppla bort strömkabeln.
 3. Kontrollera om det finns damm eller skräp i datorns luftintag.
  Luftintagen kan finnas på olika platser. Se dokumentationen för din Dell-dator.
Obs! För XPS-modeller kan det vara bra att läsa servicehandböckerna för ventilationsplatsen.
 1. Använd en burk med tryckluft för att blåsa bort damm eller skräp från datorn.
  VIKTIGT! Vi rekommenderar att du bara använder tryckluft. Använd inte en dammsugare eller fläkt och blås inte med munnen. Dammsugare och fläktar ger upphov till statisk elektricitet som kan skada datorns elektroniska och elektriska komponenter.
Följ dessa riktlinjer för att få tillräcklig ventilation
 • Placera den bärbara datorn i upprätt läge, på ett plant och stabilt underlag. Placera aldrig den bärbara datorn på en säng, filt eller någon annan mjuk yta medan du arbetar.
  VIKTIGT! Om du använder den bärbara datorn på en yta med tyg, en säng, en soffkudde eller i knät kan det begränsa eller helt blockera luftflödet. Långvarig begränsning av luftflödet kan orsaka överhettning och eventuellt skada datorn.
 • Placera den stationära datorn några centimeter från väggen för att möjliggöra tillräcklig ventilation.

Om problemet kvarstår går du till nästa steg.

En enkel omstart kan lösa många problem nästan omedelbart. Att starta om datorn är ett effektivt sätt att rensa systemminnet (RAM). Det säkerställer att alla felande processer och tjänster som har startats stängs av.

Alla program och program som körs på datorn stängs när du startar om datorn. Det gäller även program som körs i aktivitetsfältet och tjänsterna som körs i bakgrunden.

Varning! Innan du startar om datorn ska du se till att bokmärka öppna webbsidor samt spara alla öppna dokument och kalkylblad och annat osparat arbete.

Om problemet kvarstår går du till nästa steg.

Windows-uppdateringar kan stödja ditt Windows-operativsystem på många olika sätt. Windows-uppdateringar kan lösa specifika problem, skydda mot skadliga attacker eller till och med lägga till nya funktioner i operativsystemet.

Hur kör jag Windows-uppdateringar på Microsoft Windows 11, Windows 10 eller Windows 8.1 eller 8?
 1. Högerklicka på Start och klicka på Inställningar.
 2. I Inställningar klickar du på Uppdatering och säkerhet.
 3. Tryck på Windows Update på vänster sida.
 4. Klicka på Sök efter uppdateringar till höger.
 5. Starta om datorn efter att du har laddat ner och installerat uppdateringarna.
Så här kör du uppdateringar i Microsoft Windows 7
 1. Öppna Kontrollpanelen och klicka på System och säkerhet.
 2. Klicka på Windows-uppdateringar.
 3. Klicka på Sök efter uppdateringar i den vänstra panelen.
 4. Starta om datorn efter att du har laddat ner och installerat uppdateringarna.

Om problemet kvarstår går du till nästa steg.

Genom att köra ett diagnostiktest av maskinvaran kan du identifiera maskinvarurelaterade problem och få felsökningssteg för att lösa problemet. Börja med att köra ett diagnostiskt test av maskinvaran i Dell-datorn för att fastställa huruvida det rör sig om ett maskinvarufel. Dell erbjuder både inbyggd och onlinediagnostik. SupportAssist- eller ePSA diagnostiktest av maskinvara hjälper till att kontrollera om maskinvaruenheterna fungerar korrekt.

 1. Starta om datorn.
 2. När Dell-logotypen visas trycker du på F12 flera gånger för att öppna menyn för engångsstart.
 3. Använd piltangenterna för att välja Diagnostics (diagnostik ) och tryck på Retur.
 4. Följ anvisningarna på skärmen och välj lämpliga åtgärder för att genomföra diagnostiken.
 5. Om maskinvarutesterna godkänns går du vidare till nästa steg.
 6. Om maskinvarutestet misslyckas ska du anteckna felkoden och valideringskoden och kontakta Dells tekniska support.

Om problemet kvarstår går du till nästa steg.

Med Dell Power Manager kan du hantera datorns processor- och kyl fläktinställningar. Du kan hantera prestanda, datorns yttemperatur och ljud från fläkten.

Mer information om Funktionerna i Dell Power Manager, hämta och installera anvisningar finns i Dells kunskapsbank i artikeln Guide till Dell Power Manager.

Dell Optimizer - och Dell Precision Optimizer-programmen optimerar på ett intelligent sätt prestanda på bärbara Latitude- och Precision-datorer som stöds med hjälp av artificiell intelligens och maskininlärning. Den gör att du kan hantera de bärbara datorernas inställningar för processor och kylnings fläkt för att optimera yttemperaturen och fläktbruset.

Om problemet kvarstår går du till nästa steg.

Följ de här tipsen för att förbättra effektiviteten för datorn:

 • Ändra vilka program som körs när Windows startar via fliken Start i Aktivitetshanteraren.
 • Stäng program när du inte använder dem.
 • Stäng webbläsaren när du inte använder den.
 • Sänk skärmupplösningen och minska grafikinställningarna om datorn blir varmare än vanligt när du spelar spel.

Om problemet kvarstår går du till nästa steg.

Systemåterställning är ett integrerat Windows-verktyg som skyddar och reparerar operativsystemet. Om det uppstår ett fel på datorn ska du först använda systemåterställningen innan du återställer datorn till fabriksinställningarna.

Lär dig att använda systemåterställning i Microsoft Windows.

Om problemet kvarstår går du till nästa steg.

På hårddiskarna på Dell-datorer finns utrymme reserverat för ominstallation av operativsystemet. Det är det enklaste sättet att återställa Dell-datorn till fabriksinställningarna. Se till att säkerhetskopiera alla filer innan återställningen eftersom alla användardata raderas från datorn i processen.

Läs om hur du återställer, återställer eller installerar om Microsoft Windows på en Dell-dator.

Kontakta Dells tekniska support om problemet kvarstår.

Additional Information

Rekommenderade artiklar

Här är några rekommenderade artiklar om detta ämne som kan vara av intresse för dig.


Support efter garantin Har garantin upphört att gälla? Inga problem. Gå till Dell.com/support och ange ditt Dell Service Tag-nummer för att se våra erbjudanden.

Obs! Erbjudandena är endast tillgängliga för kunder i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Kina som köper en persondator. Det här gäller inte servrar och lagring.

Article Properties


Affected Product
Chromebox, Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Fixed Workstations, Mobile Workstations, Dell Optimizer , Dell Precision Optimizer ...
Last Published Date

20 Jul 2023

Version

20

Article Type

Solution