Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Konfigurace pole RAID založeného na technologii Intel v počítači Dell

Summary: Tento článek obsahuje pokyny pro konfiguraci pole RAID v počítači Dell pomocí softwaru Intel Matrix Storage.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Cause

Správná konfigurace pole RAID je důležitá, aby počítač mohl identifikovat pevné disky ve fondu pole RAID a spustit operační systém.

K problémům souvisejícím s polem RAID může dojít, pokud počítač nepodporuje funkci pole RAID, má nesprávnou konfiguraci pole RAID nebo dojde k selhání pevného disku.

Resolution

Chcete na svém počítači Dell nastavit pole RAID?

Zde je několik kroků, které vám umožní zjistit, zda lze na počítači použít řešení pole RAID (Redundant Array of Independent Disks). Zde je několik kroků, které vás provedou nastavením pole RAID, pokud jej váš počítač podporuje.

POZNÁMKA: Upozorňujeme, že pole RAID, kterým se zabývá tento článek, nebude zachováno v případě odstranění nebo výměny baterie CMOS.

Postupujte podle níže uvedených pokynů.

Zpět na začátek


Podporuje váš počítač konfiguraci pole RAID?

Většina stolních počítačů a některé notebooky podporují konfiguraci pole RAID.

Pro zajištění optimálních výsledků musíte mít v počítači nainstalovány dva pevné disky o stejné velikosti a kapacitě.

Tento typ pole RAID nezahrnuje hardwarovou kartu pole RAID. Místo toho používá systém BIOS a na starších počítačích také čipovou sadu Intel a software Matrix Storage. Na našich novějších modelech se používá technologie Intel Rapid Storage Technology. Vytváří typ softwarově řízeného pole RAID. Tento typ konfigurace pole RAID podporuje pouze úrovně RAID 0 a RAID 1.

Režim zrcadlení a prokládání
 1. Lze do počítače nainstalovat více než jeden pevný disk?

  1. Pokud ne, obáváme se, že ve vašem počítači nebude možné používat pole RAID.

  2. Pokud ano, pokračujte dalším krokem.

 2. Je v nabídce SATA Operation Mode systému BIOS uvedena možnost RAID?

  Do systému BIOS počítače Dell vstoupíte stisknutím klávesy F2 na úvodní obrazovce s logem Dell.

  1. Pokud ne, obáváme se, že ve vašem počítači nebude možné používat pole RAID bez zakoupení dalšího hardwaru.

  2. Pokud ano, pokračujte dalším krokem.

 3. Přejděte na web podpory společnosti Dell a zadejte výrobní číslo. Přejděte na stránku Ovladače a soubory ke stažení pro váš počítač. (U starších počítačů je software Intel Matrix Storage uveden v kategorii Čipová sada. U novějších počítačů je software Intel Rapid Storage Technology uveden v kategorii Serial ATA nebo Úložiště.)

  1. Pokud ne, obáváme se, že ve vašem počítači nebude možné používat pole RAID bez zakoupení dalšího hardwaru.

  2. Pokud ano, pokračujte dalším krokem, který vás provede procesem konfigurace.

Zpět na začátek


Jak ve vašem systému nastavit pole RAID

Musíte mít nainstalovány dva pevné disky stejné velikosti a kapacity. Musíte se rozhodnout, zda chcete používat pole RAID 0 nebo RAID 1. Doporučujeme RAID 1.

RAID 0
Prokládané diskové pole bez tolerance chyb – poskytuje prokládání dat (rozdělení bloků jednotlivých souborů po několika discích), ale nikoli redundanci. To zlepšuje výkon, ale v případě selhání disku jsou ohrožena všechna data. Nevýhodou této metody je fakt, že při selhání jednoho disku dojde ke ztrátě všech dat v poli, tedy obou disků. Jedinou výhodou této metody je, že urychluje zápis na disk. Díky tomu je počítač rychlejší a umožňuje využívat plnou kapacitu disků.
RAID 1

Zrcadlené diskové pole – zajišťuje redundanci v případě, že jeden ze dvou disků selže. To umožňuje duplikování dat v reálném čase, nicméně oproti úrovni RAID 0 se jedná o pomalejší řešení. Pokud disk selže, data lze obnovit z druhého disku. Nevýhodou je, že máte k dispozici pouze polovinu celkové kapacity, zápis je pomalejší a tato omezení se týkají obou disků. Výhodou je, že pokud jeden disk selže, stále máte všechna svá data a můžete je obnovit z funkčního disku.

  RAID 0 (prokládání) RAID 1 (zrcadlení dat)
Popis: Oproti konfiguracím s jedním pevným diskem nabízí výhody v oblasti výkonu. Je ideální pro uživatele, kteří pracují s velkými soubory nebo potřebují rychlý přístup k datům. Díky tomu, že jsou stejná data umístěna na dvou discích, nabízí integritu zálohy. Pokud jeden disk selže, data na druhém pevném disku jsou stále netknutá. To je ideální u aplikací, kde je nejdůležitějším požadavkem integrita dat. Identická data jsou uložena na obou discích. To znamená, že úložná kapacita celého pole odpovídá velikosti nejmenšího disku v poli.
Systém: SLN155274_en_US__2RAID0 SLN155274_en_US__3RAID1
Počítač
vidí:
2 x 320 GB = 640 GB 320 GB
Vlastnosti: Řadič pole RAID dělí data na bloky a jednotlivé části distribuuje na oba disky zároveň. Řadič pole RAID zapisuje stejná data na oba disky.
Výhody
pro zákazníky:
Pole RAID 0 oproti konfiguracím s jedním pevným diskem nabízí výhody v oblasti výkonu. Toto řešení je ideální pro nadšené uživatele nových technologií a pokročilé uživatele, kteří manipulují s velkými soubory nebo vyžadují rychlý přístup k datům. Pole RAID 1 nabízí integritu zálohy díky tomu, že jsou stejná data umístěna na dvou discích. Pokud jeden disk selže, data na druhém pevném disku jsou stále netknutá. Toto řešení je ideální pro aplikace, kde je nejdůležitějším požadavkem integrita dat. Nemělo by ovšem být považováno za formu zálohy dat.
Výhody:
 • Vysoký výkon a kapacita pro aplikace náročné na úložný prostor:
 • Digitální video a audio
 • Software Photoshop a aplikace pro úpravu fotografií
 • Vydavatelství a grafika
 • Herní aplikace
 • Multitasking
 • Maximalizuje výkon počítače.
 • Vytváří bezpečné úložiště důležitých dat s ochranou před selháním:
 • Zabezpečení dat
 • Nejjednodušší obnova počítače
 • Aplikace, které využívají data, pokud hrozí selhání úložného systému.
 • Ochrana dat
 • Ochrana důležitých dat, například finančních záznamů, záznamů malých firem nebo lékařských záznamů.
 • Představuje nejjednodušší způsob zajištění redundance dat.
 1. Vstupte do nastavení systému nebo systému BIOS stiskem klávesy F2 na obrazovce s logem Dell.

 2. Přejděte do kategorie, která obsahuje položku SATA Operation mode.

 3. Vyberte položku SATA Operation Mode.

 4. Pokud již toto nastavení není vybráno, změňte režim na RAID On a zvolte možnost Apply nebo klikněte na tlačítko Yes.

  Pokud bylo nastavení změněno z možnosti RAID Autodetect/ACHI nebo RAID Autodetect/ATA na možnost RAID On. Pokud nebylo, ponechte nastavení tak, jak je.

  SLN155274_en_US__41372949617120.sata_operation

 5. Stiskněte klávesu Esc, čímž na obrazovce systému BIOS vyvoláte nabídku opuštění nastavení.

 6. Výběrem možnosti Save and Exit opustíte nastavení systému a vrátíte se k procesu spouštění.

 7. Pokud bylo pole SATA Operation v nastavení systému nastaveno na hodnotu RAID On, počítač zobrazí zprávu RAID BIOS . Zpráva se zobrazí poté, co se během testu POST zobrazí obrazovka s logem Dell, ale ještě před spuštěním systému Windows. Níže uvedené hlášení se zobrazí, pokud nebyl vytvořen žádný svazek pole RAID.

Intel(R) Matrix Storage Manager option ROM v5.0.0.1032 ICHx
Copyright(C) 2003-05 Intel Corporation. All Rights Reserved.

RAID Volumes:
None defined.

Physical Disks:
Port  Drive Model     Serial #   Size    Type/Status(Vol ID)
0    TOSHIBA MK5061GS  80JDT04XT  465.7 GB  Non-RAID Disk
1    TOSHIBA MK5061GS  80JDT04WT  465.7 GB  Non-RAID Disk

Press CTRL + I to enter the Configuration Utility
 1. Vstupte do nastavení systému nebo systému BIOS stiskem klávesy F2 na obrazovce s logem Dell.

 2. Přejděte do části System Configuration.

 3. Vyberte položku SATA Operation Mode.

 4. Pokud již toto nastavení není vybráno, změňte režim na RAID On a zvolte možnost Apply.

  SLN155274_en_US__5RAID_BIOS_BK_01

 5. Výběrem možnosti Exit opustíte nastavení systému a vrátíte se k procesu spouštění.

 6. Pokud bylo pole SATA Operation v nastavení systému nastaveno na hodnotu RAID On, počítač zobrazí zprávu RAID BIOS . Tato zpráva se zobrazí poté, co se během testu POST zobrazí obrazovka s logem Dell, ale ještě před spuštěním systému Windows. Níže uvedené hlášení se zobrazí, pokud nebyl vytvořen žádný svazek pole RAID.

Intel(R) Rapid Storage Technology - option ROM - 10.5.0.1034
Copyright(C) 2003-11 Intel Corporation. All Rights Reserved.

RAID Volumes:
None defined.

Physical Disks:
Port  Drive Model     Serial #     Size    Type/Status(Vol ID)
2    WDC WD1600AAJS-7  WD-WMAP9D045721  149.0 GB  Non-RAID Disk
3    WDC WD1600AAJS-7  WD-WMAP9D046479  149.0 GB  Non-RAID Disk

Press CTRL + I to enter the Configuration Utility

Zpět na začátek


Tuto metodu použijte při přeinstalaci operačního systému

 1. Pří spouštění stiskněte klávesy Ctrl + I, čímž otevřete nástroj Intel RAID Option ROM.

  SLN155274_en_US__61372949718012.raid1_rom

  POZNÁMKA: K vytvoření konfigurace pole RAID pomocí nástroje Intel RAID Option ROM lze použít disky libovolné velikosti. Ideálně by disky měly mít stejnou velikost. Velikost konfigurace můžete vypočítat v poli RAID 0. Velikost konfigurace se rovná velikosti nejmenšího disku vynásobené počtem disků použitých v konfiguraci. (zde jedině 2) V konfiguraci diskového pole RAID 1 je velikost konfigurace pole omezená velikostí menšího použitého disku.

  Vytvoření konfigurace RAID 0 nebo RAID 1

  POZNÁMKA: Při vytváření konfigurace pole RAID následujícím postupem dojde ke ztrátě veškerých dat na obou pevných discích. Než budete pokračovat, zálohujte veškerá data na jiné úložné zařízení.
  POZNÁMKA: Následující postup použijte pouze při přeinstalaci operačního systému. Nepoužívejte následující postup k migraci stávajících úložišť na konfiguraci diskového pole RAID 0.
 2. Vyberte možnost Create RAID Volume a stiskněte Enter.

 3. Zadejte název svazku pole RAID nebo přijměte výchozí název a poté stiskněte Enter.

 4. Pro pole RAID 0 vyberte možnost RAID 0 (Stripe) a stiskněte Enter. Pro pole RAID 1 vyberte možnost RAID 1 (Mirror) a stiskněte Enter.

 5. Vyberte dvě jednotky, které budou tvořit konfiguraci RAID, a stiskněte Enter.

  1. U pole RAID 0 změňte velikost prokládání a stiskněte Enter.

  2. U pole RAID 1 tento krok přeskočte.

  POZNÁMKA: U pole RAID 0 vyberte takovou velikost prokládání, která je nejbližší průměrné velikosti souborů, jež budete na svazek pole RAID ukládat. Pokud tuto informaci neznáte, vyberte jako výchozí velikost prokládání 128 KB.
 6. Zvolte požadovanou velikost svazku a stiskněte Enter.

  Ve většině se zde používá výchozí velikost, jelikož se jedná o maximální dostupnou velikost.

 7. Stisknutím klávesy Enter vytvořte svazek.

 8. Vytvoření svazku RAID potvrďte stisknutím klávesy Y.

 9. Ujistěte se, že je na hlavní obrazovce nástroje Intel RAID Option ROM zobrazena správná konfigurace svazku.

 10. Vyberte možnost Exit a stiskněte Enter.

 11. Nainstalujte operační systém.

VÝSTRAHA: Při vytváření konfigurace pole RAID následujícím postupem dojde ke ztrátě veškerých dat na obou pevných discích. Než budete pokračovat, zálohujte veškerá data na jiné úložné zařízení.
POZNÁMKA: Následující postup použijte pouze při přeinstalaci operačního systému. Nepoužívejte následující postup k migraci stávajících úložišť na konfiguraci diskového pole RAID 0.
 1. Zapněte počítač a opakovaným stisknutím klávesy F12 na obrazovce s logem Dell otevřete spouštěcí nabídku.

 2. Zvolte konfiguraci zařízení pomocí tlačítek se šipkami (viz obrázek 1).

  SLN155274_en_US__12bootmenu

  Obrázek 1: Spouštěcí nabídka

 3. V nabídce Intel RAID vyberte možnost Create Raid (viz obrázek 2).

  SLN155274_en_US__13raid-menu

  Obrázek 2: Nabídka Intel RAID

 4. Pojmenujte svazek RAID. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte další položku (viz obrázek 3).

  SLN155274_en_US__14create-raid

  Obrázek 3: Nabídka Create RAID

 5. Zvolte úroveň svazku RAID, který chcete vytvořit (viz obrázek 4).

  SLN155274_en_US__15raid-level

  Obrázek 4: Výběr úrovně RAID

 6. Disk do svazku RAID můžete vybrat tak, že jej zvýrazníte a stisknete mezerník nebo Enter a vyberete X (viz obrázek 5).

  SLN155274_en_US__16raid-disk

  Obrázek 5: Výběr členských disků svazku RAID

 7. Vyberte svazek a velikost prokládání a postup dokončete výběrem možnosti Create Volume. Svazek RAID se nyní zobrazí na hlavní obrazovce. (Viz obrázek 6)

  POZNÁMKA: U pole RAID 0 vyberte takovou velikost prokládání, která je nejbližší průměrné velikosti souborů, jež budete na svazek pole RAID ukládat. Pokud tuto informaci neznáte, vyberte jako výchozí velikost prokládání 128 KB.

  SLN155274_en_US__18raid-created

  Obrázek 6: Svazek RAID byl vytvořen

 8. Nyní můžete nainstalovat operační systém.

Zpět na začátek


Tato metoda se používá při migraci stávajícího operačního systému

Nástroj Intel Matrix Storage Manager

V počítači již je jeden pevný disk s nainstalovaným operačním systémem a vy chcete přidat druhý disk. Chcete je nakonfigurovat jako pole RAID , aniž byste ztratili stávající data. Můžete použít možnost migrace v nástroji Intel Matrix Storage Manager v operačním systému.

 1. Klikněte na tlačítko Start a z nabídky Všechny programy\Intel Matrix Storage Manager\Intel Matrix Storage Console spusťte konzoli Intel Storage Console.

 2. V nabídce Actions výběrem možnosti Create RAID Volume From Existing Hard Drive spustíte průvodce migrací.

  POZNÁMKA: Pokud se nezobrazí nabídka Actions, v počítači není zapnutý režim RAID.
 3. Na obrazovce průvodce migrací klikněte na tlačítko Next.

 4. Zadejte název svazku pole RAID nebo přijměte výchozí název.

 5. Vyberte jednu z následujících možností:

  1. Pro pole RAID 0 vyberte z rozevíracího seznamu úrovně pole RAID hodnotu RAID 0, poté vyberte z rozevíracího seznamu vhodnou velikost prokládání a klikněte na tlačítko Next.

  2. Pro pole RAID 1 vyberte z rozevíracího seznamu úrovně pole RAID hodnotu RAID 1 a pokračujte dalším krokem.

 6. Na obrazovce Select Source Hard Drive dvakrát klikněte na pevný disk, z něhož chcete migrovat data, a poté klikněte na tlačítko Next.

  POZNÁMKA: Vyberte zdrojový pevný disk. (musí se jednat o disk obsahující data nebo soubory operačního systému k migraci do svazku RAID)
 7. Na obrazovce Select Member Hard Drive dvakrát klikněte na pevný disk, kterým chcete rozšířit diskové pole, a poté klikněte na tlačítko Next.

  1. Pro pole RAID 0 vyberte na obrazovce Specify Volume Size požadovanou velikost svazku a klikněte na tlačítko Next.

  2. Pro pole RAID 1 pokračujte dalším krokem.

  POZNÁMKA: V následujícím kroku budou všechna data uložená na rozšiřujícím disku ztracena.
 8. Migraci spustíte kliknutím na tlačítko Finish nebo klikněte na tlačítko Back a proveďte potřebné změny.

Během migrace lze počítač používat běžným způsobem.

Pokud narazíte na jakékoli problémy, doporučujeme kontaktovat technickou podporu. Pokud máte pole RAID již nakonfigurované, přečtěte si, jak odstraňovat problémy s pevným diskem pole RAID v počítači Dell.

Intel Rapid Storage Technology

V počítači již je jeden pevný disk, který má nainstalovaný operační systém, a vy chcete přidat druhý disk. Chcete je nakonfigurovat jako pole RAID , aniž byste ztratili stávající data. Použijte možnost migrace v nástroji Intel Rapid Storage Technology v operačním systému.

 1. Klikněte na tlačítko Start a z nabídky Všechny programy\Intel Rapid Storage Technology\Intel Rapid Storage Console spusťte konzoli Intel Rapid Storage Console.

 2. V horní nabídce vyberte možnost Create.

 3. Klikněte na možnost Select, vyberte jednu z následujících možností a klikněte na možnost Next:

  1. Pro pole RAID 1 vyberte možnost Real-time data protection (RAID 1).

  2. Pro pole RAID 0 vyberte možnost Optimized disk performance (RAID 0).

 4. Klikněte na možnost Configure a:

  1. Zadejte název svazku.

  2. Vyberte disky, na kterých chcete vytvořit pole RAID.

  3. Vyberte disk, ze kterého chcete migrovat operační systém.

  4. Potom klikněte na tlačítko Next.

  POZNÁMKA: Označený pevný disk (slovem „system“) bude použit jako zdrojový disk. (Tedy disk obsahující data nebo soubory operačního systému k migraci do svazku RAID)
 5. Klikněte na možnost Confirm, a jestliže ověření proběhne v pořádku, vyberte možnost Create Volume.

  POZNÁMKA: Zobrazí se oznámení, že tento proces může nějakou dobu trvat a můžete pokračovat v práci, zatímco probíhá na pozadí. Doporučujeme však počkat, než se proces dokončí.
 6. Zobrazí se okno s oznámením, že svazek byl úspěšně vytvořen. Pokračujte kliknutím na tlačítko OK.

 7. Stav vašeho nového svazku se zobrazí na obrazovce.

Pokud narazíte na jakékoli problémy, doporučujeme kontaktovat technickou podporu. Pokud máte pole RAID již nakonfigurované, přečtěte si, jak odstraňovat problémy s pevným diskem pole RAID v počítači Dell.

Zpět na začátek

Additional Information

Doporučené články

Zde je několik doporučených článků týkajících se tohoto tématu, které by vás mohly zajímat.


Pozáruční podpora Záruka vypršela? Žádný problém. Navštivte web Dell.com/support, zadejte výrobní číslo Dell a prohlédněte si naše nabídky.

POZNÁMKA: Nabídky jsou k dispozici pouze pro zákazníky s osobními počítači z USA, Kanady, Spojeného království, Francie, NěmeckaČíny. Server ani úložiště nejsou k dispozici.

Article Properties


Affected Product

Chromebox, Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Fixed Workstations

Last Published Date

08 Aug 2023

Version

10

Article Type

Solution