Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Enjoy members-only rewards and discounts
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Dell Data Wipe

Summary: Naučte se, jak nasadit, spravovat, zabezpečit a virtualizovat zařízení BYOD, řešení pro podnikové klienty a řešení mobility od odborníků a partnerů ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Dell Data Wipe je funkce systému BIOS pro podnikové klienty společnosti Dell, která našim zákazníkům umožňuje vymazat data z interních paměťových zařízení v jejich systému. To umožňuje efektivní vymazání pro nové použití nebo opětovné nasazení pomocí standardních možností mazání dat, které již úložná zařízení Dell podporují.

Vzhledem k tomu, že data zákazníků jsou pro společnost Dell prioritou, jsme tuto funkci navrhli tak, aby byla zajištěna maximální kompatibilita a minimální potenciál pro neúmyslné smazání dat.

  • Podporuje pouze interní úložná zařízení: pevné disky SATA a disky SSD a eMMC v závislosti na typech zařízení podporovaných systémem.
  • Využívá metody schválené jako oborové standardy, jako je zabezpečené vymazání pro SATA a sanitizace pro eMMC. Další podrobnosti viz Zvláštní publikace NIST 800-88 Pokyny pro mazání médií.
  • Přístup je možný pouze fyzicky přítomným uživatelem. Uživatel musí být fyzicky přítomen, dokud nezačne vymazání jednotky. (Pro vzdálené vymazání mohou zákazníci používat rozšíření Dell vPro, další informace o vzdáleném vymazání naleznete v článku Správa systémů podnikových klientů Dell mimo pásmo pomocí technologie Intel AMT vPro.)
  • Všechny interní disky v systému jsou vymazány, není možné vymazat pouze některá úložná zařízení.

Funkce Data Wipe se spouští z nastavení systému BIOS. Na obrazovce s logem Dell stisknutím klávesy F2 přejděte do nastavení systému BIOS.

Data Latitude 9430
Obrázek 1: Data Latitude 9430

V nastavení systému BIOS může uživatel vybrat možnost „Wipe on Next Boot“ v nabídce Maintenance -> Data Wipe, čímž spustí vymazání dat ze všech interních jednotek po restartování.

Systém BIOS dvakrát požádá uživatele o potvrzení, než mu povolí ukončit nastavení s vybranou možností „Wipe on Next Boot“, aby zajistil, že uživatel opravdu chce vymazat všechna úložná zařízení.

Operace Data Wipe
Obrázek 2: Operace Data Wipe

Jako další bezpečnostní opatření systém BIOS upraví výchozí výběr pro poslední výzvu, aby dále vynutil přímý souhlas uživatele s touto operací.

Interní úložná zařízení
Obrázek 3: Interní úložná zařízení

Po úspěšném výběru možnosti a potvrzení výzev opustí uživatel nastavení systému BIOS a vynutí tak restartování systému a zahájí proces mazání dat.

Po restartování systém BIOS znovu několikrát zobrazí výzvu k potvrzení před odesláním pokynů k vymazání dat do úložných zařízení zákazníka.

SLN312291_en_US__4i_img4_11943_DS_v1
Obrázek 4: Dell Security Manager

Uživatel může zrušit průběh vymazání disku u kterékoli z těchto výzev a spouštěč mazání dat bude resetován. V případě potřeby je nutné proces znovu spustit z nastavení systému BIOS.

Interní zařízení SATA
Obrázek 5: Interní zařízení SATA

Úspěšný proces mazání bude oznámen zeleným dialogem a zprávou „Data Wipe Completed Successfully“. Pokud dojde k chybě, zobrazí se namísto dialogu o úspěchu.
Restartujte systém a znovu nainstalujte operační systém.

Další informace o vymazání dat naleznete v článku databáze znalostí Dell Jak mohu vymazat data z pevného disku?.

Cause

 

Resolution

 

Article Properties


Last Published Date

13 Dec 2022

Version

4

Article Type

Solution