Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Jak používat nástroj Obnovení systému v systému Microsoft Windows

Summary: Tento článek obsahuje informace o nástroji Obnovení systému v systému Microsoft Windows. Zjistěte, jak vytvořit bod obnovení a jak obnovit systémové soubory a nastavení v systému Microsoft Windows. Vyhledejte podrobné pokyny k obnovení počítače pomocí funkce Obnovení systému Microsoft Windows. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Obnovení systému v systému Microsoft Windows pomáhá vytvořit body obnovení při instalaci nové aplikace, ovladače, aktualizace systému Windows nebo obsahuje možnost ručně vytvořit bod obnovení. Použití funkce Obnovení systému neovlivní vaše osobní soubory, odstraní však aplikace, ovladače a aktualizace nainstalované po bodu obnovení.

Nástroj Obnovení systému jednou denně automaticky vytvoří bod obnovení. Neustále sleduje činnost systému a vytváří bod obnovení, když nastanou aktivity, jako je instalace aplikací, ovladačů nebo aktualizací systému Windows.

POZNÁMKA: Obnovení systému nemá vliv na žádné dokumenty, obrázky ani jiná osobní data. Nedávno nainstalované programy a ovladače mohou být odinstalovány.

Podporované operační systémy

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8 nebo 8.1
 • Windows 7

Nástroj Obnovení systému v systému Microsoft Windows lze použít jako efektivní nástroj k obnovení počítače do posledního známého funkčního stavu při odstraňování problémů souvisejících se softwarem.

Jak povolit Obnovení systému v systému Windows

 1. Klikněte na tlačítko Start.
 2. Vyhledejte možnost Vytvořit bod obnovení a otevřete okno Vlastnosti systému.
 3. V okně Vlastnosti systému přejděte na kartu Ochrana systému.
 4. Pokud je zapnutá ochrana systémové jednotky (obrázek 1), je funkce Obnovení systému v počítači již povolena. Pokud je ochrana systémového disku vypnutá, přejděte k dalšímu kroku.


  Obrázek 1: Část Obnovení systému v okně Vlastnosti systému. Obrázek je v angličtině.

 5. Klikněte na možnost Konfigurovat.
 6. Vyberte možnost Zapnout ochranu systému.


  Obrázek 2: Zapnutí nebo vypnutí ochrany systému v systému Windows. Obrázek je v angličtině.

 7. Klikněte na tlačítko Použít.
 8. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka OK.

Systém Microsoft Windows automaticky vytvoří bod obnovení po použití nové aktualizace systému Windows nebo při konkrétních změnách systému.

VÝSTRAHA: Obnovení systému není řešení pro zálohování dat. Obnovení systému nezálohuje aplikace, dokumenty, obrázky a další osobní data.

Jak vytvořit kontrolní bod Obnovení systému v systému Windows

 1. Klikněte na tlačítko Start.
 2. Vyhledejte možnost Vytvořit bod obnovení a otevřete okno Vlastnosti systému.
 3. V okně Vlastnosti systému přejděte na kartu Ochrana systému.


  Obrázek 3: Část Obnovení systému v okně Vlastnosti systému. Obrázek je v angličtině.

 4. Klikněte na možnost Vytvořit.
 5. Zadejte popisný název bodu obnovení. Například „před instalací softwaru ABC“.


  Obrázek 4: Zadání popisu bodu obnovení. Obrázek je v angličtině.

 6. Klikněte na možnost Vytvořit.
 7. Klikněte na tlačítko Zavřít.


  Obrázek 5: Potvrzující zpráva, že bod obnovení byl úspěšně vytvořen. Obrázek je v angličtině.

 8. Klikněte na tlačítko OK.

Jak obnovit počítač pomocí nástroje Obnovení systému v systému Windows

 1. Klikněte na tlačítko Start.
 2. Vyhledejte možnost Vytvořit bod obnovení a otevřete okno Vlastnosti systému.
 3. V okně Vlastnosti systému přejděte na kartu Ochrana systému.


  Obrázek 6: Část Obnovení systému v okně Vlastnosti systému. Obrázek je v angličtině.

 4. Klikněte na položku Obnovení systému.
  POZNÁMKA: Možnost Obnovení systému je deaktivována, pokud nejsou v počítači k dispozici žádné kontrolní body pro obnovení systému.
 5. Klikněte na tlačítko Další.


  Obrázek 7: Obnovení systémových souborů a nastavení. Obrázek je v angličtině.

 6. Výběrem bodu obnovení vrátíte změny a opravíte problémy.
  POZNÁMKA: Vyberte bod obnovení, kdy počítač fungoval bez problémů.
   


  Obrázek 8: Vyberte bod obnovení ze seznamu. Obrázek je v angličtině.

 7. Kliknutím na možnost Vyhledat ovlivněné programy potvrďte, které aplikace a ovladače budou odebrány, protože byly přidány po vytvoření bodu obnovení.


  Obrázek 9: Vyhledání a výpis seznamu programů a ovladačů, které budou během procesu obnovení systému smazány a obnoveny. Obrázek je v angličtině.

 8. Klikněte na tlačítko Zavřít.
 9. Kliknutím na tlačítko Další zahajte obnovení systémových souborů a nastavení.


  Obrázek 10: Vyberte bod obnovení ze seznamu. Obrázek je v angličtině.

 10. Klikněte na tlačítko Dokončit.
  POZNÁMKA: Pokud byly ovlivněny aplikace nebo ovladače, po obnovení je znovu nainstalujte (v případě potřeby).
   


  Obrázek 11: Potvrďte bod obnovení systému, aby se změny projevily. Obrázek je v angličtině.

Additional Information

Často kladené dotazy

Další informace získáte kliknutím na níže uvedenou část.

Nástroj pro obnovení systému je dostupný prostřednictvím prostředí Windows Recovery Environment (WinRE) v systému Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 nebo Windows 8. Počítač se automaticky spustí do prostředí Windows Recovery Environment (WinRE), pokud se operační systém nepodaří spustit dvakrát po sobě.

Ruční spuštění prostředí Windows Recovery Environment (WinRE):

 1. Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 10 sekund vypněte počítač.
 2. Zapněte počítač.
 3. Jakmile se zobrazí spouštěcí obrazovka systému Windows, stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 10 sekund vypněte počítač.
 4. Zapněte počítač.
 5. Jakmile se zobrazí spouštěcí obrazovka systému Windows, stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 10 sekund vypněte počítač.
 6. Zapněte počítač. Počítač se spustí do prostředí Windows Recovery Environment (WinRE).
 7. Klikněte na možnost Odstranit potíže.
 8. Klikněte na možnost Upřesnit možnosti.
 9. Klikněte na položku Obnovení systému.
 • Obnovení systému – přeinstaluje systém Windows a uchová osobní soubory a nastavení. Obnovení také uchová aplikace dodané spolu s počítačem a aplikace nainstalované z obchodu Windows Store.
  VÝSTRAHA: Obnovení systému odstraní aplikace, které nebyly v počítači předinstalovány. Například aplikace nainstalované uživatelem z disku CD, DVD, jednotky USB nebo stažených souborů.
 • Resetování systému – přeinstaluje systém Windows, ale odstraní soubory, nastavení a aplikace. S výjimkou aplikací předinstalovaných v počítači.

Doporučené články

Zde je několik doporučených článků týkajících se tohoto tématu, které by vás mohly zajímat.

Article Properties


Affected Product

Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Last Published Date

07 Nov 2023

Version

8

Article Type

How To