Dell PowerEdge – Hvordan konfigurere iDRAC 9 og nettverks-IP for Lifecycle Controller

Summary: Første konfigurasjon av iDRAC9 og Lifecycle Controller 3. Inneholder en video og en fremgangsmåte som viser hvordan du konfigurerer Dell PowerEdge-serveren raskt.

Article Content


Symptoms

Artikkelsammendrag: Denne artikkelen forklarer hvordan du konfigurerer IP-adressen til det eksterne administrasjonskortet og DRAC, og deretter kobler til webgrensesnittet. Andre del av denne artikkelen forklarer hvordan du konfigurerer nettverksinnstillingene med LifeCycle-kontrolleren når den startes samtidig.

 

SLN306877_en_US__1icon Merk: Denne artikkelen er en del av siden for PowerEdge 14G-oppstart, som du finner her


Innholdsfortegnelse
 1. Konfigurere iDRAC9
 2. Konfigurere iDRAC 9 via LCD (video)
 3. Konfigurere Lifecycle Controller (LCC)
 4. iDRAC-protokollporter

 

Konfigurere iDRAC9 

iDRAC (integrated Dell Remote Access Controller) er utformet for å gjøre systemansvarlige mer produktive og forbedre den generelle tilgjengeligheten til Dell-systemer. iDRAC varsler administratorer om systemproblemer, hjelper dem med å utføre ekstern systemadministrasjon og reduserer behovet for fysisk tilgang til systemet.

1. Alternativer for å konfigurere IP-adressen for iDRAC

Du må konfigurere de første nettverksinnstillingene basert på infrastrukturen for nettverket for å muliggjøre kommunikasjon til og fra iDRAC. Du kan konfigurere IP-adressen ved hjelp av et av følgende grensesnitt:

SLN306877_en_US__1icon Merk: Når det gjelder bladservere, kan du bare konfigurere nettverksinnstillingen ved hjelp av LCD-panelet på kabinettet når du konfigurerer CMC for første gang. Når kabinettet er implementert, kan du ikke konfigurere iDRAC på nytt ved hjelp av LCD-panelet på kabinettet.


2. Konfigurere iDRAC-IP-en ved hjelp av iDRAC-innstillingsverktøyet (F2 under oppstart)


Skjerm: Konfigurere iDRAC 9 ved første konfigurering av Dell EMC PowerEdge-server

Du kan sette opp IP-adressen eller bruke standard iDRAC IP-adresse 192.168.0.120. For konfigurasjon av første nettverksinnstillinger, inkludert oppsett av DHCP eller den statiske IP-en for iDRAC. Som standard er det dedikerte iDRAC-nettverkskortet deaktivert. iDRAC deler nettverkskortet på LOM 1 (LAN on Motherboard). Ved bruk av bladservere er iDRAC-nettverksgrensesnittet deaktivert som standard.

 

SLN306877_en_US__1icon Merk: Hvis du bruker delt LOM, må du bruke et annet system på nettverket for å få tilgang til iDRAC, siden nettverket ditt ikke vil returnere forespørselen i samme nettverksport.

 

Eksempel på konfigurering av iDRAC-IP ved hjelp av iDRAC-innstillingsverktøyet (F2 under oppstart):

 1. Slå på det administrerte systemet.
 2. Trykk på <F2> under POST (Power-On-Self-Test).

  SLN306877_en_US__4image(8980)

   
 3. Klikk på iDRAC Settings (iDRAC-innstillinger) på siden for hovedmenyen for systemoppsett. Siden for iDRAC-innstillinger vises.

  SLN306877_en_US__5image(4201)

   
 4. Klikk på Nettverk. Siden for nettverk vises.

  SLN306877_en_US__6image(4202)

   
 5. Angi nettverksinnstillingene. Velg Enabled (Aktivert) under Enable NIC (Aktiver NIC).
  Shared LOM (Delt LOM) (1, 2, 3 eller 4) vil dele et av NIC-ene på hovedkortet
  Dedicated NIC (Dedikert NIC) bruker et dedikert nettverksgrensesnitt

  SLN306877_en_US__7image(4203)

   
 6. Angi innstillinger for IPv4- eller IPv6-nettverk, avhengig av den lokale konfigurasjonen

  SLN306877_en_US__8image(4204)

   
 7. Klikk på Back (Tilbake), Finish (Ferdig) og deretter Yes (Ja). Nettverksinformasjonen lagres, og systemet startes på nytt

  SLN306877_en_US__9image(13197)

  SLN306877_en_US__10image(13198)
   

iDRAC-konfigurasjonen er nå fullført. iDRAC-webbrukergrensesnittet kan nå nås med en hvilken som helst støttet nettleser (IE, Firefox, Chrome, Safari). I slike tilfeller vil iDRAC svare på IP-adressen "192.168.0.120".
Hvis det oppstår tilgangsproblemer, gjør du følgende:

 • Prøv å pinge iDRAC-IP-en for å kontrollere at det er svar med nettverkskonfigurasjonen.
 • Kontroller hvilket nettverkskort (LOM) som er valgt i iDRAC-nettverksinnstillingene. Dette nettverkskortet kan deles med servernettverkskortene eller bruke de dedikerte iDRAC-NIC-ene.
Viktig: Når du har konfigurert IP-adressen for iDRAC, må du huske å endre standard brukernavn og passord.

Når IP-adressen for iDRAC er konfigurert, kan du få tilgang til grensesnittet med en støttet nettleser. Hvilket brukernavn og passord du trenger forklares i artikkelen. Hva er standardpassordet for iDRAC? 

SLN306877_en_US__1icon Merk: I iDRAC-innstillingene kan du aktivere pålogging til katalog (Microsoft AD eller LDAP).

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du logger på iDRAC og iDRAC-lisensene, kan du se den nyeste brukerveiledningen for Integrated Dell Remote Access Controller på Dell.com/idracmanuals.


Når du kobler til iDRAC-grensesnittet, vises følgende melding: "There is a problem with this website’s security certificate" (Det er et problem med dette nettstedets sikkerhetssertifikat). Dette er normalt fordi SSL-sertifikatet fra iDRAC er selvsignert og ikke er bekreftet av en ekstern leverandør. Hvis du vil koble til, klikker du på «Continue to this website» (Fortsett til dette nettstedet).

SLN306877_en_US__12image(8982)
 


2. Konfigurere iDRAC 9 via LCD


Skjerm: Konfigurere iDRAC 9 på en ny Dell EMC PowerEdge-server ved hjelp av LCD (på engelsk)


 3. Konfigurere Lifecycle Controller (LCC)


Video: iDRAC 9 første oppsett via Lifecycle-kontroller på din nye PowerEdge-server

Dell Lifecycle-kontroller er en avansert integrert teknologi for systemadministrasjon som utfører ekstern serveradministrering ved bruk av integrert Dell Remote Access Controller (iDRAC). Ved hjelp av Lifecycle-kontroller kan du oppdatere fastvaren med en lokal eller Dell-basert fastvarerepositorie. Implementeringsveiviseren for operativsystem som er tilgjengelig i Lifecycle-kontroller gir deg muligheten til å implementere et operativsystem.

Vennligst trykk F10 under oppstart for å få tilgang til LCC. Lifecycle-kontrolleren delinger en IP-adresse med én av servernettverkskortene. Hvis du skal bruke OS- og installasjonsfunksjonen, må du konfigurere IP-adressen minst én gang.

Slik konfigurerer du en PowerEdge-server ved hjelp av Lifecycle Controller:
1. Koble videokabelen til videoporten og nettverkskablene til iDRAC- og LOM-porten.

Figur 1. Videoport, dedikert iDRAC-port og LOM-port (LAN On Motherboard)

SLN306877_en_US__13abc (11)SLN306877_en_US__14abc (1)SLN306877_en_US__15abc (2)
Plasseringen av den dedikerte iDRAC9-porten kan variere på ulike modeller. Her har vi brukt PowerEdge R740 som et eksempel:

SLN306877_en_US__16image(11912)

Slå på serveren eller start den på nytt, og trykk på F10 for å starte Lifecycle Controller.


SLN306877_en_US__17image(13206)
Figur 2: Starte Lifecycle Controller

 

SLN306877_en_US__1icon Merk: Hvis du ikke får trykket på F10 i tide, trykker du på og holder nede av/på-knappen i tre sekunder for å starte serveren på nytt.

 

 

SLN306877_en_US__1icon Merk: Veiviseren for første konfigurering vises bare første gang du starter Lifecycle Controller.

 

Velg språk og tastaturtype, og klikk på Next (Neste).

SLN306877_en_US__20image(13199)
Figur 3: Side for språk- og tastaturvalg


Les produktoversikten, og klikk på Next (Neste).

SLN306877_en_US__21image(13200)
Figur 4. Side for produktoversikt


Konfigurer nettverksinnstillingene, vent mens innstillingene implementeres, og klikk på Next (Neste).

SLN306877_en_US__22image(13201)
Figur 5. Side for Lifecycle Controller-nettverksinnstillinger


Konfigurer iDRAC-nettverksinnstillingene, vent mens innstillingene implementeres, og klikk på Next (Neste).

SLN306877_en_US__23image(13202)
Figur 6. Side for konfigurasjon av iDRAC-nettverk og -legitimasjon


Bekreft de implementerte nettverksinnstillingene, og klikk på Finish (Fullfør) for å lukke veiviseren for første konfigurering.

SLN306877_en_US__24image(13203)
Figur 7. Sammendragsside

 

SLN306877_en_US__1icon Merk: Veiviseren for første konfigurering vises bare første gang du starter Lifecycle Controller. Hvis du vil gjøre endringer i konfigurasjonen senere, må du starte serveren på nytt, trykke på F10 for å starte Lifecycle Controller og velge Settings (Innstillinger) eller System Setup (Systemoppsett) på startsiden for Lifecycle Controller.

 

Klikk på Firmware Update (Fastvareoppdatering) > Launch Firmware Update (Start fastvareoppdatering), og følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere fastvaren.

SLN306877_en_US__26image(13204)
Figur 8. Side for fastvareoppdatering


Klikk på OS Deployment (Implementering av operativsystem) > Deploy OS (Implementer operativsystem), og følg instruksjonene på skjermen for å implementere operativsystemet.


Figur 9. Side for implementering av operativsystem


De neste trinnene for installasjon av et operativsystem er oppgitt i artikkelen. Hvordan installere operativsystemet på en server.

 

iDRAC-protokollporter

 

iDRAC lytter etter tilkoblinger

 

Portnummer

Type

Protokoll

Konfigurerbar

Maksimalt krypteringsnivå

22

TCP

SSH

Yes

256-bits SSL

23

TCP

Telnet

Yes

Ingen

80

TCP

HTTP

Yes

Ingen

161

UDP

SNMP-agent

Yes

Ingen

443

TCP

HTTPs

Yes

256-bits SSL

623

UDP

RMCP/RMCP +

Nei

128-bits SSL

5900

TCP

vConsole/vMedia

Yes

128-bits SSL

5901

TCP

VNC

Nei

128-bits SSL

 

 

 

 

 

iDRAC bruker som klient

 

25

TCP

SMTP

Yes

Ingen

53

UDP

DNS

Nei

Ingen

68

UDP

DHCP

Nei

Ingen

69

TFTP

TFTP

Nei

Ingen

123

UDP

NTP

Nei

Ingen

162

UDP

SNMP-feller

Yes

Ingen

445

TCP

CIFS

Nei

Ingen

636

TCP

LDAPS (LDAP-SSL)

Nei

256-bits SSL

2049

TCP

NFS

Nei

Ingen

3269

TCP

LDAPS GC (Global katalog)

Nei

256-bits SSL

 

 

 

 

Trenger du mer hjelp?  
SLN306877_en_US__27cloud Finn flere artikler om PowerEdge og PowerVault 
Se videoer om utskifting av deler for Enterprise-produkter
   
SLN306877_en_US__28chat

Besøk og be om støtte i fellesskapene våre

   
SLN306877_en_US__29key

Opprett en støtteanmodning på Internett.

 

Cause

 

Resolution


Article Properties


Affected Product

Servers, PowerEdge, iDRAC9, PowerEdge C6400, PowerEdge C6420, PowerEdge R340, PowerEdge R440, PowerEdge R540, PowerEdge R640, PowerEdge R6515, PowerEdge R740, PowerEdge R740xd, PowerEdge R740xd2, PowerEdge R7415, PowerEdge R7425, PowerEdge R7515Servers, PowerEdge, iDRAC9, PowerEdge C6400, PowerEdge C6420, PowerEdge R340, PowerEdge R440, PowerEdge R540, PowerEdge R640, PowerEdge R6515, PowerEdge R740, PowerEdge R740xd, PowerEdge R740xd2, PowerEdge R7415, PowerEdge R7425, PowerEdge R7515, PowerEdge R840, PowerEdge R940, PowerEdge R940xa, PowerEdge T340, PowerEdge T440, PowerEdge T640, Precision 7920 RackSee more

Last Published Date

23 Apr 2021

Version

8

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters